Profilové fondy

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelErste Asset Management
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.products.erstegroup.com/Retail/cs/Produkty/Fondy/Typy_fonduC5uAF/SmuC3uADuC5uA1enuC3uA9_fondy/VuC5uA1echny_produkty/index.phtml
Správce

Erste Asset Management GmbH, pobočka ČR

Depozitář

Česká spořitelna, a.s.

Auditor

Ernst & Young, s.r.o.

Druh fondu

fondy fondů

Okruh uživatelů

retailová klientela

Distribuční kanály

pobočková síť České spořitelny

Základní charakteristika

Do skupiny Profilových fondů patří následující fondy fondů: Konzervativní Mix, Vyvážený Mix, Dynamický Mix a Akciový Mix. Profilové fondy odpovídají svým složením aktiv všem typům investora a investiční strategii řeší individuálně s ohledem na aktuální potřeby klienta. Investiční horizonty jednotlivých Profilových fondů jsou od 2 do 5 let.

Výhody/bonusy

Cílem investiční politiky je poskytnout podílníkům dlouhodobé zhodnocení prostředků především investicemi do cenných papírů fondů peněžního trhu, dluhopisových a akciových fondů kolektivního investování. Kreditní a úrokové riziko, podíl akciové složky na portfoliu podílových fondů i její regionální a sektorová skladba jsou aktivně řízené.

Poznámka

Fondy jsou distribuovány prostřednictvím pobočkové sítě České spořitelny a jsou tak snadno dostupné širokému okruhu zájemců od minimální investice 300 Kč, s nízkým vstupním poplatkem. Využívají i výhod přímého bankovnictví a těží z informační podpory, které se mu dostává od školených pracovníků poradenství na přepážkách, dále přes webové stránky www.erste-am.cz

Parametry

Datum založení

1.6.2005

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Forma podílového listu

Zaknihovaný

Investiční horizont - Poznámka

2 - 5 let

Prodej PL od

1.6.2005

Charakter

Fondy fondů

Použití výnosů

Reinvestiční

Manažer fondu

Manažer fondu

Tomáš Ondřej

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Roční výkonnost

Poplatky a investice

Minimální výše první investice (Kč) 100,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 100,00
Poznámka

Minimální výše další pravidelné investice není omezena.

Portfolio

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dlaha: Myslel jsem, že jsi byl již v tom pokročile9m ste1diu měsedce informove1n :-) Dalšed předležitost bude zase v liosaptdu předstedho roku a že1dne1 zdravotned prohleddka k tomu nened nutne1.