NN (L) Health Care - P Cap (CZK)

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelNN Investment Partners B.V., Czech Branch
Stránky produktu u poskytovatelehttps://cz.nnfondy.eu/cs/nn-fondy/prehled-fondu/nn-l-health-care-p-cap-czk/218
ISIN

LU2251371881

Správce

NN Investment Partners

Depozitář

Brown Brothers Harriman

Druh fondu

Akciový

Distribuční kanály

Aktuální seznam distributorů naleznete zde: https://cz.nnfondy.eu/cs/

Základní charakteristika

Fond celosvětově investuje do společností ze sektoru zdravotnictví. Patří sem společnosti aktivní v následujících odvětvích: zdravotnické vybavení a služby, výzkum, vývoj, výroba a marketing léků a biotechnologických produktů. Portfolio je diverzifikované napříč různými zeměmi. Fond používá aktivní správu s cílem zaměřit se na společnosti s dobrým skóre na základě našeho systematického investičního procesu, za dodržení limitů vztahujících se na akcie a podsektory ve vztahu k referenční hodnotě. Skladba jeho akcií se proto bude výrazně lišit od referenční hodnoty. Bez zajištění se snažíme překonat výkonnost referenční hodnoty MSCI World Health Care (NR). Pro tuto konkrétní zajištěnou třídu akcií neexistuje referenční hodnota, jelikož používáme strategii měnového zajištění. Základní měnou dílčího fondu je americký dolar (USD) a dílčí fond může mít expozici vůči jiným měnám než USD. Zajištěním této třídy akcií usilujeme o výměnu základní měny dílčího fondu (USD) za základní měnu této třídy akcií, kterou je česká koruna (CZK). Zajištění měnového rizika spočívá ve vytvoření protikladné pozice v jiné měně. Cílem fondu není výplata dividend. Referenční hodnota široce odráží naše investiční prostředí. Fond může rovněž zahrnovat investice do cenných papírů, které nejsou součástí prostředí referenčních hodnot. Investoři by měli mít na paměti, že investiční prostředí podfondu je koncentrované, a v důsledku toho je koncentrovaný také fond. Toto obvykle povede ke srovnatelnému složení i ke srovnatelnému profilu návratnosti investice fondu a jeho referenční hodnoty. Výběr akcií fondu se řídí analýzou fundamentálních a behaviorálních údajů a zahrnuje integraci faktorů ESG. Akcie fondu můžete prodat každý (pracovní) den, kdy se také vypočítává jejich aktuální hodnota. Cílem fondu není výplata dividend. Veškeré zisky fond dále investuje.

Výhody/bonusy

1. Dlouhodobé budování finanční rezervy nebo doplněk akciového portfolia.
2. Dlouhodobě odolává ekonomickým vlivům.
3. Těží z demografických trendů.

Parametry

Datum založení

09. 12. 2020

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 625,08
Čisté obchodní jmění - Poznámka

Celková čistá hodnota aktiv na třídu fondu v CZK k 31. 12. 2021

Měna

CZK

Použití výnosů

Fond všechny zisky reinvestuje.

Manažer fondu

Manažer fondu

Xavier Gérard, Romain Bocher, Filip Bekjarovski

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Volatilita 13,36
Maximální týdenní pokles - Poznámka

Volatilita - standardní roční odchylka CZK třídy k 31. 12. 2021

Roční výkonnost

2021 (%) 14,14
2021 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost.

2020 (%) 16,74
2020 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2019 (%) 15,59
2019 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2018 (%) 5,45
2018 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2017 (%) 19,95
2017 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2016 (%) -4,71
2016 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2015 (%) 6,33
2015 poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2014 (%) 16,79
2014 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

2013 (%) 37,97
2013 - Poznámka

Průměrná čistá roční výkonnost. Vzhledem ke krátké historii CZK třídy fondu uvádíme data USD třídy.

Poplatky a investice

Portfolio

PřílohaVelikost
factsheet_lu2251371881_cz_cs_11.pdf198.41 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.