ING Aria Lion fondy bez poplatku

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelING Bank
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.ingbank.cz/ing-investice/
Správce

ING Solutions Investment Management, Lucembursko

Depozitář

CACEIS Bank Luxembourg

Auditor

Fondy ING Aria Lion jsou auditovány společností Deloitte Audit

Druh fondu

Profilové fondy fondů

Okruh uživatelů

Soukromí investoři, retail

Distribuční kanály

Internet, Bezplatná telefonní linka, Pobočky a ostatní obchodní místa ING Bank

Počet uživatelů 26.190,00
Základní charakteristika

Základní nabídka – fondy ING Aria Lion bez poplatku:
• 4 fondy, měnově zajištěné do CZK pro 4 investiční profily. Vaše investice je tak zabezpečena proti výkyvům měnových kurzů.
• Vstupní poplatky u všech fondů 0 % (nejnižší na trhu).
• Ucelená řada profilových fondů od jednoho správce, od opatrného až po dravý investiční profil.
• Minimální investice od 100 Kč, jak jednorázově tak pravidelně.
• Fondy rozděleny dle rizikovosti do kategorií a investičních profilů.
• Jednoduchá nabídka, ze které si každý typ klienta jednoduše zvolí pro něj vhodný fond. Investiční profily fondů ING Aria Lion odpovídají profilům v rámci investičního dotazníku.

Doplňková rozšířená nabídka fondů:
• Vhodná pro zkušenější investory.
• 27 podílových fondů od nadnárodních investičních společností (Fidelity, BlackRock, Franklin Templeton, NNIP).
• Fondy nabízené v různých měnách (CZK, USD, EUR).
• Vstupní poplatek 1 % (nejnižší na trhu u akciových a smíšených fondů)
• Minimální investice 100 Kč, €3 nebo $3
• Jedná se o naprosto nezávislou nabídku. Výběr fondů od renomovaných celosvětových správců, které pokrývají všechny nejdůležitější investiční regiony a některé atraktivní sektory, respektují na trhu používané investiční strategie a styly a dávají v dnešním tržním prostředí smysl.

ING Bank tak vytvořila ucelenou nabídku fondů a poskytuje svým klientům veškerou podporu, nástroje i informace, aby si každý snadno zvolil vhodný fond dle svých potřeb, investičního stylu a horizontu.
Peníze ve fondech nejsou nijak vázané a dle potřeb je možné kdykoliv jednotky odprodat. Peníze jsou zpět na účtu klienta do šesti pracovních dní.
Založení i správa fondů probíhá kompletně online za pomocí internetového bankovnictví nebo mobilního telefonu, bez nutnosti navštívit naše prodejní místa.

V základní nabídce ING Aria Lion fondů bez poplatku naleznete tyto fondy, které se liší svou rizikovostí a očekávaným výnosem:
• ING Aria Lion Aggressive (dravý investiční profil)
• ING Aria Lion Dynamic (odvážný investiční profil)
• ING Aria Lion Balanced (vyrovnaný investiční profil)
• ING Aria Lion Moderate (opatrný investiční profil)

Výhody/bonusy

Možnost vyššího zhodnocení než na běžných vkladových produktech.

• Žádné vstupní a výstupní poplatky u všech fondů ze základní nabídky.
• Minimální jednorázová nebo pravidelná investice 100 Kč.
• Peníze ve fondech jsou po odkupu do šesti pracovních dnů k dispozici.
• Sjednání smlouvy online jednoduše, rychle a zdarma v řádu minut.
• Vedení účtu cenných papírů zdarma.
• Založení i správa produktu probíhá plně online prostřednictvím Internetového a Mobilního bankovnictví.

ING Bank pomáhá svým klientům správně se rozhodnout. Poskytuje plnou podporu v podobě informací, vzdělávacích aktivit, akcí a nástrojů pro volbu odpovídajícícho investičního profilu, tak aby si každý klient dokázal vybrat vhodný fond dle svých individuálních potřeb.

Konkurenční výhody

• ING Bank si jako jediná banka v České republice neúčtuje žádné vstupní ani výstupní poplatky u ING Aria Lion profilových fondů, které tvoří základní nabídku ING Podílových fondů.
• Jako jedna z mála bank v ČR nabízíme nákup a prodej podílových fondů z naší nabídky i nastavení pravidelných investic přes internet bez nutnosti chodit na pobočku. On-line je zastřešený celý proces, od založení produktu až po vyplnění investičního dotazníku.
• Máme nejnižší minimální investici na trhu. Zhodnocovat své peníze tak můžou i lidé, kteří by jinak na investiční produkt nedosáhli.
• Profilové fondy ING Aria Lion svou charakteristikou odpovídají profilům nabízeným klientům privátních bankovnictví a český klient tak může investovat do stejných produktů jako nejbohatší investoři v západní Evropě.
• Máme velké množství způsobů, jak obsloužit klienta:
- na internetových stránkách http://www.ingbank.cz/ing-podilove-fondy/, v Internetovém a Mobilním bankovnictví
- na bezplatné telefonní lince 800 159 159
- na pobočkách a obchodních místech http://www.ingbank.cz/kontakty/pobocky/

Novinky

ING Podílové fondy byly spuštěny v říjnu 2014.

13. 9. 2016 byla nabídka ING Podílových fondů kompletně přetvořena a upravena tak, aby respektovala přání a požadavky klientů. Vznikla zcela nová základní a rozšířená nabídka podílových fondů, ze které si tak vhodný fond vybere téměř každý. Fondy ING Aria Lion bez poplatků tvoří páteř tzv. základní nabídky a jsou vhodné buďto jako základ budoucího širšího portfolia, nebo pro investory, kteří se nechtějí zabývat stavbou vlastního portfolia (jeden fond pokryje téměř všechny jejich potřeby).

Rozšířená nabídka obsahuje 27 fondů od společností NN Investment Partners, Fidelity International, Franklin Templeton a BlackRock. Tyto fondy jsou nejenom v české koruně, ale i v EUR a USD a doplňují nabídku fondů ING Aria Lion o fondy pro zkušenější nebo odvážnější investory.

Parametry

Datum založení

15. 10. 2014

Země registrace

Lucembursko

Měna

CZK, EUR, USD

Forma podílového listu

Zaknihované

Investiční horizont (roky) 3,00
Investiční horizont - Poznámka

Min. 3 roky, ideálně však 4-5 let

Použití výnosů

Reinvestuje

Manažer fondu

Manažer fondu - Poznámka

O řízení ING Aria Lion fondů se stará tým tří zkušených portfolio manažerů z ING Luxembourg - lucemburské banky, která spravuje portfolia klientů již od roku 1960. ING Luxembourg se dnes stará o aktiva v hodnotě přes 3,5 miliard EUR.

Týdenní prodeje a odkupy

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

24,5 mio Kč

Průměrné týdenní prodeje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (52 týdnů).

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

5,6 mio Kč

Průměrné týdenní odkupy od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (52 týdnů).

Průměrné hodnoty za 12 měsíců - Poznámka

18,9 mio Kč
Průměrné týdenní čisté prodeje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 (52 týdnů).

Výkonnost fondu

Od založení - Poznámka

Výkonnost všech ING Aria Lion fondů bez poplatků a fondů z rozšířené nabídky číselně i graficky naleznete na www.ingbank.cz/ing-podilove-fondy/kompletni-nabidka-ing-podilovych-fondu/ v detailu každého fondu.

Roční výkonnost

2017 poznámka

Roční výkonnost profilových fondů ze základní nabídky v CZK třídě: • ING Aria Lion Aggressive +3,32 % •ING Aria Lion Dynamic +2,89 % •ING Aria Lion Balanced +1,38 % •ING Aria Lion Moderate +0,01 %

2016 poznámka

Roční výkonnost profilových fondů ze základní nabídky v EUR třídě: • ING Aria Lion Aggressive -2,64 % •ING Aria Lion Dynamic -1,97 % •ING Aria Lion Balanced -0,36 % •ING Aria Lion Moderate +0,89 % CZK třída vznikla 13. 9. 2016 a nemá proto dostatečnou historii pro publikování informace o výkonnosti.

2015 poznámka

Roční výkonnost profilových fondů ze základní nabídky v EUR třídě: • ING Aria Lion Aggressive +10,19 % •ING Aria Lion Dynamic +9,05 % •ING Aria Lion Balanced +5,87 % •ING Aria Lion Moderate +2,56 % CZK třída vznikla 13. 9. 2016 a nemá proto dostatečnou historii pro publikování informace o výkonnosti.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 0,00
Maximální vstupní poplatek - Poznámka

ING Bank si jako jediná banka v České republice neúčtuje žádné vstupní ani výstupní poplatky u ING Aria Lion profilových fondů, které tvoří základní nabídku ING Podílových fondů.

Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek - Poznámka

ING Aria Lion Aggressive (1,59 % p.a.)
ING Aria Lion Dynamic (1,48 % p.a.)
ING Aria Lion Balanced (1,37 % p.a.)
ING Aria Lion Moderate (1,21 % p.a.)
Výkonnost je o tyto poplatky již očištěna. Tj. cena fondů je již po stržení poplatků danou investiční společností.

Minimální výše první investice (Kč) 100,00
Minimální výše první investice - Poznámka

Minimální výše investice je u všech fondů v nabídce ING Bank 100 Kč jednorázově i v pravidelných vkladech.

Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 100,00
Minimální výše další jednorázové investice - Poznámka

Minimální výše investice je u všech fondů v nabídce 100 Kč jednorázově i v pravidelných vkladech.

Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 100,00
Minimální výše další pravidelné investice - Poznámka

Minimální výše investice je u všech fondů v nabídce 100 Kč jednorázově i v pravidelných vkladech.

Portfolio

Složení portfolia dne

Složení portfolia každého konkrétního fondu je k dispozici na internetové stránce http://www.ingbank.cz/ing-podilove-fondy/ v měsíčním informačním listu u každého fondu.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den,

můžete mi prosím sdělit, na kterých webových stránkách mohu sledovat vývoj cen fondu ING Aria Lion Aggressive? Na stránkách Ing jsem je dnesuž nenašel.

Děkuji Švestka

Zkušenosti jsou dobré,

perfektní. nejdůležitější je minimální zátěž klienta při vyřizování a starost o fungování tohoto konta. 

Zcela vyhovující fond, po všech stránkách a já jsem spokojený.

Srozumitelné,přehledné,bez zbytečných formalit.

Srozumitelné,přehledné,bez zbytečných formalit.

Jsem spokojená s výkonností fondů, které jsem nakoupila, oceňuji nulový vstupní poplatek

Začal

 jsem investovat do ING fondů a zatím jsem spokojen. Uvidíme , jak dál. Velmi vítám možnost bezpoplatkového investování.

S pozdravem Ivan Rejent

Investuji do ING podílových fondů již řadu let s maximální spokojenosti s poskytovaným servisem a vyyžívaním propojení s ING kontem. V posledních letech jsem vysoce ocenil výhody vyplývající pro investory z nulového vstupního poplatku do NN fondů, která preorientovala moje perspektivní úvahy jednoznačně na investování do těchto fondů.

Jednoduché, zřetelné, rychlé.

PODÍLOVÉ FONDY ING BANK JSOU NA NAŠEM TRHU BEZKONKURENČNÍ A JSEM VELMI RÁDA, ŽE MÁM INVESTICE PRÁVĚ V ING BANK, KTERÉ PLNĚ DŮVĚŘUJI. 

PODÍLOVÉ FONDY ING BANK JSOU NA NAŠEM TRHU BEZKONKURENČNÍ A JSEM VELMI RÁDA, ŽE MÁM INVESTICE PRÁVĚ V ING BANK, KTERÉ PLNĚ DŮVĚŘUJI. 

Zdravím. Jsem spokojen s vykonosti fondu a je jednoduchý sledovat.

Zdravím! Mám zájem o konzervativní zajištěný podílový fond. Děkuji

Jindřich Safko

724690604

Hodnotím kladně názornost zveřejňování vývoje fondů denně numerický i v grafech ve vztahu k investované částce podílnikem.

Hodnotím kladně názornost zveřejňování vývoje fondů denně numerický i v grafech ve vztahu k investované částce podílnikem.

jsem spokojen s vykonosti fondu jen tak dal

V minulosti jsem do toho fondu vložil určitý obnos a za krákou dobu

se mi vrátil se ziskem 4,4%

V minulosti jsem do toho fondu vložil určitý obnos a za krákou dobu

se mi vrátil se ziskem 4,4%

Momentálně se fondům všeobecně příliš nedaří, doufám ve zlepšení.

Přehledné ,rychlé stavy fondů každý den,operativní investovaní,přehledné,srozumitelné a bez poplatků,

 přehlednost systemu i pro nezkušeného investora.

Nabidka fondu bez poplatku. Líbí se mi přehlednost celého systému.

momentalne byla nabidka fondu bez poplatku rozšířena o další tři akciové fondy, z nichž minimálně jeden je velmi zajímavý. Líbí se mi přehlednost celého systému. I vykonnost tech fondu není špatná, i když to zdaleka jistě není zárukou stejných vysledku do budoucna. Kazdopadne už jen pro tu přehlednost to s ing zkusím...

momentalne byla nabidka fondu bez poplatku rozšířena o další tři akciové fondy, z nichž minimálně jeden je velmi zajímavý. Líbí se mi přehlednost celého systému. I vykonnost tech fondu není špatná, i když to zdaleka jistě není zárukou stejných vysledku do budoucna. Kazdopadne už jen pro tu přehlednost to s ing zkusím...

Diky ING Bance jsem poprve investoval do podilovych fondu. Libi se mi  jednoduchost a prehlednost v celem procesu. Od vyberu, zalozeni az po obsluhu. A to jak v internetovem, tak i v mobilnim bankovnictvi.

 

Drive jsem si spojoval investice s vyssimi castkami a vstupnimi nebo vystupnimi poplatky. ING Bank mi v tomto zcela zmenila pohled na investovani do podilovych fondu. Investice i pouze s 500 Kc a opravdu bez zadnych poplatku, to je opravdu skvele. Dekuji.  

Zainvestoval jsem jednorázově teprve před několika měsíci do ING Investic, konkrétně jsem vybral Fidelity Fond světových dividend a musím ocenit výnosnost tohoto fondu v tak krátkém horizontu - aktuálně přes 8%, což je skvělé! Zvažuji investovat v pravidelných vkladech i do dalšího z nabízených fondů. Díky za tento produkt, který na finančím trhu vyčnívá, navíc i diky příjemnému vzhledu přes ING mobilní bankovnictví mám ve svém iPhonu investice pod kontrolou i v MHD. :)