Generali Fond nemovitostních akcií

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-nemovitostnich-akcii.html
ISIN

CZ0008472396

Správce

Generali Investments CEE investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

akciové

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Generali Fond nemovitostních akcií je určen investorům, kteří se rozhodli pro uložení svých prostředků minimálně na 8 let a mohou v krátkodobém horizontu akceptovat i výraznější kolísání hodnoty své investice. Z regionálního hlediska je fond koncipován jako globální se zaměřením na regiony, kde očekáváme vysoký růstový potenciál. Fond se zaměřuje zejména na region střední a východní Evropy. V portfoliu fondu jsou zastoupeny tzv. realitní trusty (REIT – Real Estate Investment Trust). Jedná se o společnosti, které vlastní, pronajímají a spravují nemovitosti, přičemž minimálně 90 % zisku plynoucího z této činnosti je vypláceno ve formě dividend. V portfoliu jsou nejen nemovitostní akcie nabízející nadprůměrné a pravidelné dividendy, ale i klasické developerské společnosti vyznačující se výrazně vyšším růstovým potenciálem, u kterých je však nutné počítat s relativně vysokou "„volatilitou“" (tj. cenovým kolísáním). Měnové riziko je zajištěno. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Výhody/bonusy

Možnost využít výhod investic do nemovitostí (skvělá pojistka proti inflaci, stabilita a potenciál růstu ceny) při zachování vysoké likvidity.Vzhledem k nízké korelaci s akciovým trhem se jedná o vhodný prostředek k diverzifikaci každého portfolia.

Konkurenční výhody

Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz

Parametry

Datum založení

24.7.2006

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 1.551,90
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2023

Kurs podílového listu (Kč) 1,07
Datum stanovení kursu

k 31.12.2023

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU, USA

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky) 8,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

1.8.2006

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Martin Pecka

Manažer fondu od

24.7.2006

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Denní - Poznámka
Měsíční (%) 10,03
Měsíční - Poznámka

k 31.12.2023

26 týdnů (%) 18,60
26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

52 týdnů (%) 24,63
52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (%) 17,89
Tři roky - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (p.a.) (%) 5,64
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (%) 27,41
Pět let - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (p.a.) (%) 4,96
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Od založení (%) 6,55
Od založení - Poznámka

k 31.12.2023

Roční výkonnost

2022 (%) -22,21
2021 (%) 21,60
2021 poznámka

výkonnost za rok 2022 - 22.21 %

2020 (%) -12,66
2019 (%) 23,74
2018 (%) -10,04
2017 (%) 13,38
2016 (%) 4,39
2015 (%) 8,75
2014 (%) 14,82
2013 (%) 2,63
2012 (%) 19,47
2011 (%) -18,60
2010 (%) 15,21
2009 (%) 49,90
2008 (%) -57,98
2007 (%) -20,89
2006 (%) 9,77

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 4,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 2,20
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

k 31.12.2023

Akcie domácí (%) 0,00
Akcie zahraniční (%) 92,32
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 5,55
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 0,00
Dluhopisy domácí (%) 0,00
Dluhopisy zahraniční (%) 0,00
Ostatní položky domácí (%) 0,00
Ostatní položky zahraniční (%) -0,20
Podílové listy domácí (%) 0,00
Podílové listy zahraniční (%) 1,49
Pohledávky domácí (%) 0,85
Pohledávky zahraniční (%) 0,00
Celkem domácí (%) 6,40
Celkem zahraniční (%) 93,61
PřílohaVelikost
infolist_fna_cz0008472396_cz_2023_1231.pdf448.3 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.