Generali Fond fondů vyvážený

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-fondu-vyvazeny.html
ISIN

CZ0008473287

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

fondy fondů

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Generali Fond fondů vyvážený je určen pro investory, kteří preferují vyvážený poměr mezi výší očekávaného výnosu, mírou investičního rizika a minimálního investičního horizontu. Důraz je kladen na dosažení zhodnocení, které bude překonávat klasické konzervativní produkty a přitom umožní částečnou participaci na akciových a komoditních trzích. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů Generali Investments, přičemž v neutrální pozici obsahuje z 40 % akciovou složku, 45 % dluhopisovou složku a zbývající část tvoří nástroje peněžního trhu. Portfolio je spravováno aktivně, váha jednotlivých fondů v portfoliu závisí na výhledu jak jednotlivých sektorů, tak i finančních trhů. Investiční strategie tohoto fondu vyplývá z principu uzavřené architektury a využití dalších fondů skupiny Generali.

Výhody/bonusy

Mezi cíle investiční politiky fondu patří růst hodnoty jeho majetku, omezení investičních rizik prostřednictvím diverzifikace a aktivní správy a zajištění vysoké likvidity. Složení fondu je tvořeno diverzifikovaným portfoliem fondů.

Konkurenční výhody

Veškeré informace o fondu jsou k dispozici na stránkách www.generali-investments.cz

Parametry

Datum založení

9.2.2010

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 3.836,30
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2023

Kurs podílového listu (Kč) 1,41
Datum stanovení kursu

31.12.2023

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

global

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 5 let

Prodej PL od

9.2.2010

Charakter

fond fondů

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Ing. Daniel Kukačka

Manažer fondu od

9.2.2010

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 1,99
Měsíční - Poznámka

k 31.12.2023

26 týdnů (%) 5,56
26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

52 týdnů (%) 12,86
52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (%) 8,85
Tři roky - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (p.a.) (%) 2,87
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (%) 21,15
Pět let - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (p.a.) (%) 3,91
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Od založení (%) 41,20
Od založení - Poznámka

k 31.12.2023

Maximální týdenní pokles (Kč) 0,00
Maximální týdenní pokles - Poznámka

neuvedeno

Roční výkonnost

2022 (%) -7,79
2021 (%) 4,59
2021 poznámka

za rok 2022 -7,19 %

2020 (%) 3,01
2019 (%) 8,05
2018 (%) -3,65
2017 (%) 4,53
2016 (%) 4,25
2015 (%) 0,88
2014 (%) -0,76
2013 (%) 1,81
2012 (%) 9,90
2011 (%) -5,15
2010 (%) 4,48
2009 - Poznámka

N.A.

2008 - Poznámka

N.A.

2007 - Poznámka

N.A.

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 3,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 0,00
Správcovský poplatek - Poznámka

%

Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2010 - Poznámka

neuvedeno

Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 (% majetku) 0,00
Hodnota Total expanse ratio v roce 2009 - Poznámka

neuvedeno

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.12.2023

Akcie domácí (%) 0,00
Akcie zahraniční (%) 0,00
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 20,78
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 0,00
Dluhopisy domácí (%) 0,00
Dluhopisy zahraniční (%) 0,00
Ostatní položky domácí (%) -0,01
Ostatní položky zahraniční (%) -0,12
Podílové listy domácí (%) 79,35
Podílové listy zahraniční (%) 0,00
Pohledávky domácí (%) 0,00
Pohledávky zahraniční (%) 0,00
Celkem domácí (%) 100,12
Celkem zahraniční (%) -0,12
PřílohaVelikost
infolist_ffv_cz0008473287_cz_2023_1231.pdf303.08 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.