Generali Fond farmacie a biotechnologie

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Investments CEE
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generali-investments.cz/produkty/investice-v-czk/fondy/generali-fond-farmacie-a-biotechnologie.html
ISIN

CZ0008474129

Správce

Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

akciový

Distribuční kanály

prodejní místa Generali České pojišťovny, smluvní investiční zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Portfolio fondu je zaměřeno na atraktivní odvětví zdravotní péče, farmacie a biotechnologie. Jde o obory, které těží z demografických změn a stárnutí populace, což se projevuje ve stabilním růstu výdajů na zdravotní péči. Tento růst překračuje tempo růstu HDP. Vzhledem k tomu, že se jedná o sektorově zaměřený fond, neměl by jeho podíl přesáhnout limit 10% na celkovém objemu portfolia investora.

Výhody/bonusy

Předpokládané zhodnocení by mohlo být zajímavé především proto, že zdraví a lékařská péče jsou pro obyvatele celého světa velmi důležité a vlády vyspělých zemí i jejich občané vynakládají obrovské prostředky na léčiva a služby ve zdravotnictví.

Konkurenční výhody

Fond investuje zejména do farmaceutických společností a biotechnologických firem, které mají v budoucnu potenciál nadprůměrného růstu. Fond má defenzivní charakter v dobách nejistoty na akciových trzích. Měnové riziko je zajištěno.

Parametry

Datum založení

11.10.2001

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 1.362,70
Čisté obchodní jmění - Poznámka

k 31.12.2023

Kurs podílového listu (Kč) 2,42
Datum stanovení kursu

k 31.12.2023

Země registrace

Česká republika

Měna

CZK

Alokace

EU, USA

Forma podílového listu

zaknihovaný na jméno

Investiční horizont (roky) 8,00
Investiční horizont - Poznámka

více než 8 let

Prodej PL od

26.11.2001

Charakter

růstový

Použití výnosů

reinvestice

Manažer fondu

Manažer fondu

Mgr. Martin Pecka

Manažer fondu od

11.10.2001

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Měsíční (%) 5,95
Měsíční - Poznámka

k 31.12.2023

26 týdnů (%) 3,62
26 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

52 týdnů (%) 3,19
52 týdnů - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (%) 20,64
Tři roky - Poznámka

k 31.12.2023

Tři roky (p.a.) (%) 6,45
Tři roky (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (%) 41,72
Pět let - Poznámka

k 31.12.2023

Pět let (p.a.) (%) 7,22
Pět let (p.a.) - Poznámka

k 31.12.2023

Od založení (%) 141,73
Od založení - Poznámka

k 31.12.2023

Roční výkonnost

2022 (%) 3,60
2021 (%) 12,85
2021 poznámka

výkonnost za rok 2022 3,60 %

2020 (%) 2,86
2019 (%) 14,21
2018 (%) -3,00
2017 (%) 8,77
2016 (%) -9,16
2015 (%) 6,05
2014 (%) 20,72
2013 (%) 35,83
2012 (%) 15,95
2011 (%) 5,36
2010 (%) -0,56
2009 (%) 14,24
2008 (%) -19,09
2007 (%) -2,70
2006 (%) -1,40

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 4,00
Maximální výstupní poplatek (%) 0,00
Správcovský poplatek (Kč) 2,20
Správcovský poplatek - Poznámka

v %

Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00
Minimální výše další pravidelné investice (Kč) 500,00

Portfolio

Složení portfolia dne

31.1.2023

Akcie domácí (%) 0,00
Akcie zahraniční (%) 86,56
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 9,01
Běžné účty a termínované vklady zahraniční (%) 0,00
Dluhopisy domácí (%) 0,00
Dluhopisy zahraniční (%) 0,00
Ostatní položky domácí (%) 0,00
Ostatní položky zahraniční (%) -0,03
Podílové listy domácí (%) 0,00
Podílové listy zahraniční (%) 3,22
Pohledávky domácí (%) 1,25
Pohledávky zahraniční (%) 0,00
Celkem domácí (%) 10,26
Celkem zahraniční (%) 89,75
PřílohaVelikost
infolist_ffb_cz0008474129_cz_2023_1231.pdf317.49 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.