Allianz PENZE s daňovým automatem

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAllianz penzijní společnost
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.allianz.cz/produkty/penzijni-produkty/doplnkove-penzijni-sporeni-3-pilir.html
Depozitář PF

UniCredit Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor PF

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Základní jmění PF (Kč) 300.000.000,00
Vznik PF

30. 9. 1997 splynutím Allianz-HYPO penzijní fond, a. s., a Živnobanka penzijní fond, a. s., vznikl Allianz penzijní fond, a. s., od 1. 1. 2013 Allianz penzijní společnost, a. s.

Akcionáři PF

100 % Allianz pojišťovna, a. s.

Externí správci portfolia PF nebo jeho části

externí nejsou, pouze vlastní

Okruh uživatelů

účastníci doplňkového penzijního spoření bez omezení věku, účastníci důchodového spoření a penzijního připojištění starší 18 let, zaměstnavatelé

Distribuční kanály

pojišťovací poradci, makléři, MLM sítě, on-line sjednání přes Allianz Direct

Počet uživatelů 19.300,00
Základní charakteristika

Allianz penzijní fond (AZPF), od 1. 1.2013 Allianz penzijní společnost, a. s., (AZPS) je jednouím z nejúspěšnějších penzijních fondů společností na českém trhu. Za úspěchy stojí jak skvělé finanční výsledky Allianz penzijního fondu/společnosti, a. s., které se odrážejí ve střednědobém i dlouhodobém nadstandardním zhodnocování příspěvků účastníků, tak i rostoucí zájem občanů o penzijní připojištění. V předcházejících letech získal PF Allianz mnoho odborných i laických ocenění a vždy naplňoval spíše konzervativní investiční strategii, která byla klíčem jeho úspěchu v investiční oblasti.
Ziskové hospodaření, navzdory ekonomické krizi a recesi, umožňuje propracovaná konzervativní investiční strategie zaměřená na udržitelný a stabilní růst. Ekonomické výsledky podporuje i skutečnost, že AZPF měl a dnes AZPS má dlouhodobě jedno z nejnižších nákladových procent mezi penzijními společnosti.
V návaznosti na zákony k důchodové reformě prošel Allianz penzijní fond, a. s., ke dni 1. ledna 2013 transformací, při které bylo provedeno oddělení majetku účastníků od majetku penzijní společnosti. Tím se z původního penzijního fondu vytvořila Allianz penzijní společnost, a. s., a zvlášť vznikl transformovaný fond obhospodařující prostředky účastníků penzijního připojištění, který nese název „Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.“. Do tohoto fondu však již není možné po zlomovém datu 30. 11. 2012 vstoupit. Proto od 1. 1. 2013 Allianz penzijní společnost, a. s., svým klientům nabízí dDoplňkové penzijní spoření (DPS) - nový 3. pilíř, do 30. 6. 2015 bylo možné sjednat 12. 5. 2015 a nabízela také důchodové spoření (DS) - 2. pilíř.
Doplňkové penzijní spoření
Klienti, kteří nemají dosud sjednánu smlouvu o penzijním připojištěníve 3. pilíři, mohou využít možnosti uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření - tzv. nový 3. důchodový pilíř. Tento produkt je nastaven podobně jako penzijní připojištění s tím rozdílem, že je zde možnost získat i vyšší zhodnocení než v transformovaném fondu.
Allianz penzijní společnost, a. s., obhospodařuje v rámci doplňkového penzijního spoření 3 účastnické fondy, které se liší výší potenciálního výnosu a investičním rizikem.
- Allianz účastnický povinný konzervativní fond
- Allianz vyvážený účastnický fond
- Allianz dynamický účastnický fond
- do 4. 11. 2014 Allianz účastnický fond Selection, který byl od 5. 11. 2014 sloučen s Allianz dynamickým účastnickým fondem.
Aktuální informace o hospodaření jednotlivých fondů – transformovaného, účastnických a důchodových najdou klienti na www.allianz.cz, v sekci Allianz penzijní společnost - Často hledané - Zprávy o hospodaření. Vývoj ceny důchodových a penzijních jednotek lze nalézt na www.allianz.cz, v sekci Allianz penzijní společnost – Fondy.

Výhody/bonusy

Klienti AZPS mají k dispozici veškeré výhody účastníka systému penzijního původního penzijního připojištění (státní příspěvek, možnost daňových odpočtů). Na smlouvu o doplňkovém penzijním spoření může také přispívat i zaměstnavatel a jeho příspěvek je pro účastníka i pro zaměstnavatele daňově zvýhodněn.
Doplňkové penzijní spoření navazuje na původní penzijní připojištění a nabízí podobné výhody, zejména:
- spoření již od 100 Kč měsíčně
- nejnižší příspěvek účastníka pro nárok na státní příspěvek je 300 Kč
- možnost volby výše příspěvku (od 100 Kč), možnost jeho snížení nebo zvýšení kdykoliv včetně možnosti přerušení placení
- státní příspěvek až 230 Kč měsíčně, tedy 2 760 Kč za rok (na příspěvek účastníka 1 000 Kč a více)
- možnost snížení daňového základu až o 12 000 Kč ročně
- možnost příspěvku od zaměstnavatele
Novinky od 1. 1. 2016
- nově od 1. 1. 2016 je možné sjednat smlouvu iu pro účastníky mladší 18 let
- možnost využít prostředky již ve věku 60 let,
od roku 2017 bude možno uplatnit vyšší daňové odpočty (až 24 000 Kč).
od roku 2017 může zaměstnavatel uplatnit úlevu na dani až 50 000 Kč (v součtu se životním pojištěním)
- penze na dobu delší než 10 let je zcela osvobozena od daně (dříve byla osvobozena jen penze doživotní).

Konkurenční výhody

Nadstandardní výhody v Allianz účastnických fondech bez poplatku:
- služba „Daňový automat“ pro pohodlné využití daňových výhod
- sjednání smlouvy online přes Allianz Direct, snadno a rychle
- sjednání elektronické komunikace
- klientský portál MojeAllianz, kde je možné mít přehled o všech pohybech na účtu…
- možnost volby způsobu zhodnocení úspor - od fondu konzervativního až po dynamický fond s vyšším potencionálem zisku
- služba „AUTOpilot“ a „AUTOpilot PLUS“ - - s blížícím se koncem spoření pomáhá ochránit prostředky proti výraznému kolísání akciové složky daného portfolia
- služba „AUTObalance“ – každé čtvrtletí zkontroluje, zda jsou prostředky ve fondech rozloženy přesně dle zvolené strategie, v případě, že tomu tak není, automaticky převede jednotky mezi fondy tak, aby jejich hodnota opět odpovídala zvolené strategii
Z doplňkového penzijního spoření je umožněna výplata všech typů dávek dle zákona o doplňkovém penzijním spoření:
- starobní penze na určenou dobu (součástí je i tzv. „předdůchod“)
- invalidní penze na určenou dobu
- jednorázové vyrovnání pro účastníka
- odbytné
- úhrada jednorázového pojistného pojišťovně pro doživotní penzi
- úhrada jednorázového pojistného pojišťovně pro penzi na přesně stanovenou dobu s přesně stanovenou výší důchodu
- jednorázové vyrovnání a odbytné pro určenou osobu, příp. dědice

Novinky

Aktuální informace o hospodaření jednotlivých fondů -– transformovaného, účastnických a důchodových o i dalších sedmi - čtyř fondů 2. pilíře i tří nového 3. pilíře najdou klienti na www.allianz.cz, v sekci Allianz penzijní společnost - zprávy o hospodaření. (vývoj ceny důchodových a penzijních jednotek naleznete na www.allianz.cz.....)
- od roku 2017 bude moci účastník uplatnit vyšší daňové odpočty (až 24 000 Kč ročně)
- od roku 2017 může zaměstnavatel uplatnit úlevu na dani až 50 000 Kč ročně za jednoho zaměstnance
(v součtu se životním pojištěním)

Poznámka

AZPS svým klientům navíc nabízí zvýhodněné podmínky pro sjednání pojistných produktů Allianz pojišťovny (například na povinné ručení, havarijní pojištění, nebo na pojištění majetku a odpovědnosti).

Parametry

2015 (zhodnocení v %) 1,44
2015 - Poznámka

1,22 % - ÚF konzervativní, 3,18 % - ÚF vyvážený a 4,98 % - ÚF dynamický

2014 (zhodnocení v %) 1,64
2014 - Poznámka

1,31 % - ÚF konzervativní, 2,12 % - ÚF vyvážený a 2,78 % - ÚF dynamický

2013 (zhodnocení v %) 1,60
2013 - Poznámka

1,44 % - ÚF konzervativní, 1,67 % - ÚF vyvážený a 1,76 % - ÚF dynamický

2012 (zhodnocení v %) 1,85
2015 počet účastníků 446.125,00
2015 podíl na trhu (%) 10,50
2014 počet účastníků 457.608,00
2014 podíl na trhu (%) 10,00
2013 počet účastníků 479.472,00
2013 podíl na trhu (%) 10,00
2012 počet účastníků 486.445,00
2012 podíl na trhu (%) 6,40
2011 počet účastníků 212.156,00
2011 podíl na trhu (%) 4,60
2010 počet účastníků 164.176,00
2010 podíl na trhu (%) 3,50

Typy penzí nabízené vedle povinné starobní

Invalidní

ano

Způsob vyplácení penze

Doživotní

ne

Po pevně danou dobu

ano

Jednorázové

ano

Jiné

odbytné, jednorázové pojistné do pojišťovny (možnost zvolit výplatu penze na určenou dobu nebo doživotní penzi)

Možnost rozhodnout v době vzniku nároku o

Typu penze

ano

Způsobu vyplácení penze

ano

Součástí produktu je

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Pojištění zproštění pro případ trvalé invalidity nebo ztráty zaměstnání

ne

Další pojištění

Díky příslušnosti ke společnostem skupiny Allianz mají i klienti Allianz penzijní společnosti možnost využívat řadu moderních a kvalitních pojistných produktů, navíc s řadou zajímavých bonusů a slev.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Jak můžete uvádět zhodnocení za rok 2012 u produktu, který neexistoval? Pokud je mi známo, doplňkové penzijní spoření je na trhu od 2013.

Reaguji na články dole. Pojkud si někdo sepíše penzijko přes internet, tak může. Ale už mu nikdo neporadí s ničím. Takže  nějaká tisícovka je proti cenným radám nic.  Alena

Hahaha, vy budete zrejme to, co se rado nazyva "financni poradce". Muzete dat priklad takove cenne rady? Pokud vim, jedina zaludnost zalozena na volbe spociva v alokaci v pripade DPS, u PP ani toto nebylo. Vysluhovka: proc ne, nic to nestoji. Invalidita: lepsi resit u pojistovny v ramci ZP. Takze samosjednani za 1T brutto (podlehne zdaneni jako prispevek treti osoby) je prIjemny benefit, ktery by jinak prasknul za podobne cenne rady-nerady, ktere si prumerne inteligentni spotrebitel muze sam vyvodit ze smluvnich podminek. Peace :=)

Jestli to ještě jde nevím - informace viz officiální web společnosti Allianz (tam jsem tehdy našel i já co, kde a jak)

Ještě je jedna výhoda, kterou jsem zde nenašel! Pokud si smlouvu člověk zjedná sám elektronicky přes web dostane jako bonus průměrný měsíční příspěvek za 6let trvání připojištění (nejvýše však 1000,- Kč) - tedy v podstatě peníze, které by jinak dostal zprostředkovatel vyplatí samotnému klientovi! Jsem u AZPF od 9/2011 a přešel jsem od ČS a.s. po 6-ti letech.

V dubnu 2012 mi končí penzij. připojištění dle staré smlouvy ( v 50 letech)- jednorázově vyberu. Chci novou smlouvu tentokrát u Allianzu. Kdy nejlépe vypovědět starou a sepsat novou on-line přes web tak, abych nepřišel o stát. podporu u staré ( a půjde ještě využít bonus 1000,- Kč ?)

těším se na důchod

Je opravdu bezkonkurenční!