Allianz DOMOV s asistencí a právní pomocí

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAllianz pojišťovna, a. s.
Okruh uživatelů

fyzické i právnické osoby, majitelé zařízení domácností

Distribuční kanály

pojišťovací poradci, banka, makléři, on-line na www.allianzdirect.cz nebo telefonicky na lince 841 170 000

Počet uživatelů 175.000,00
Počet prodejních míst 270,00
Počet agentů 1.800,00
Základní charakteristika

Allianz pojištění domácnosti komplexně chrání:
- zařízení domácnosti
- věci osobní potřeby
- audiovizuální techniku, elektronické a optické přístroje
- umělecká díla, sbírky a starožitnosti
- klenoty, cennosti, cenné papíry a peníze
- sportovní náčiní, jízdní kola, autopotřeby
- zdravotní pomůcky pro tělesně postižené
- stavební součásti bytu pořízené pojištěným (zařízení koupelen, podlahy, okna apod.)
- věci sloužící k výkonu povolání
- kočárky, elektroniku, kola a zdravotní pomůcky v uzamčeném prostoru auta
- invalidní vozíky a kočárky umístěné ve společných prostorách domu
- movité věci umístěné v samostatně stojící garáži

Podle klientem zvolené varianty (k dispozici jsou varianty Normal, Optimal a Exkluziv lišící se rozsahem pojistného krytí). Allianz pojištění domácnosti kryje škody způsobené: požárem, výbuchem, úderem blesku nebo zřícením letadla, implozí, vichřicí nebo krupobitím, vodou z vodovodního zařízení, krádeží vloupáním, loupeží, loupežným přepadením, povodní nebo záplavou, náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin, tíhou sněhu, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nárazem vozidla, mrazem na topném systému a vodovodním zařízení, zemětřesením, rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letouny, kouřem, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, únikem vody z akvária, přepětím, podpětím, atmosferickými srážkami, vandalismem, rozbitím skla, poruchou chladícího zařízení, chybnou funkcí sprinklerového zařízení

Výhody/bonusy

- výběr rozsahu pojistného krytí a tím i ceny pojištění
- akční slevy na pojistném
- možnost převedení získaného bonusu od předchozího pojistitele
- volba spoluúčasti za slevu na pojistném
- nulová spoluúčast
- pojištění vždy v nových cenách u varianty Exkluziv
- možnost pojištění i rekreačně obývaných domácností
- možnost indexace v případě požadavku klienta
- pojistná ochrana pro elektroniku, optiku a jízdní kola bez omezení limitem

asistenční služby Home Assistance nejen pro případ havárie, ale i běžných oprav
- zajímavé slevy
- bonusy za bezeškodní průběh
- možnost převodu bonusu od jiného pojistitele už při sjednání
- hrazení škod vesměs v nových cenách
- rychlá a transparentní likvidace s možností on-line hlášení, sledování průběhu likvidace i vkládání potřebných dokumentů
- klienti mohou využít aplikaci www.MojeAllianz.cz, kde najdou veškeré informace o všech svých pojištěních uzavřených u Allianz

Konkurenční výhody

VIP Garance
Klient si může sjednat tyto VIP Garance:

Garanci nejširšího krytí - dostanou vyplaceno pojistné plnění i za škodu z jiného nebezpečí, než je v rozsahu vyjmenováno, ale v pojištění rodinných domů nebo bytů je kryje jiná pojišťovna v ČR.

Garanci neuplatnění podpojištění - vyplacení pojistného plnění v plné výši bez ohledu na podpojištění z pojištění nemovitosti.

U pojištění bytových domů je možné sjednat i pojištění ztráty nájemného.

Novinky

Rozšíření pojistného krytí pro kola, elektroniku a optiku, kočárky a zdravotní pomůcky v uzamčeném prostoru osobního automobilu, možnost pojištění věcí umístěných v samostatně stojící garáži a nově jsou také kryté škody způsobené poruchou chladícího zařízení nebo chybnou funkcí sprinklerového hasícího zařízení. Nově Allianz ve svém pojištění kryje také krádeže invalidních vozíků a kočárků ve společných prostorách domu!

Poznámka

K pojištění domácnosti je možné sjednat také pojištění odpovědnosti za škodu za zvýhodněnou sazbu pojistného. Samozřejmou součástí jsou domácí asistence.

Limity pojistného plnění

Minimální celková pojistná částka - Poznámka

není stanovena; pojistná částka má vždy odpovídat hodnotě zařízení domácnosti, určuje si ji sám klient, doporučujeme také po několika letech smlouvu aktualizovat

Maximální celková pojistná částka - Poznámka

bez omezení

Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 0,00
Minimální spoluúčast (pevná částka) - Poznámka

možnost volby spoluúčasti za slevu na pojistném až 15 %

Minimální spoluúčast (procentuální částka) (%) 0,00
Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 10.000,00
Maximální spoluúčast (procentuální částka) (%) 0,00
Maximální spoluúčast (procentuální částka) - Poznámka

Maximální spoluúčast je dáva fixní částkou

Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Pojištění na novou cenu

ano

Pojištění na obecnou cenu

ano

Pojištění na časovou cenu

ano

Pojištění na kombinovanou cenu podle věci

ano

Součásti pojištění

Pojištění domu

ne

Pojištění druhé domácnosti

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ne

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění věcí na balkoně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Možnosti dalšího připojištění

- lze sjednat pojištění odpovědnosti za škodu, a to za zvýhodněnou sazbu pojistného
- lze navýšit limit pojistného plnění

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ano

maximální možná sleva v záuvislosti se zabezpečením nemovitosti (%) 20,00
na základě bezškodního průběhu

ano

maximální možná sleva v souvislosti s předchozím bezškodním průběhem (%) 30,00
běžná výše slevy za bezeškodný rok - Poznámka

lze uplatnit i bonus získaný u předchozího pojistitele

pojištění domácnosti u stejné pojišťovny

ano

za sjednání on-line (%) 15,00
jiná sleva

akční slevy do celkové výše až 30 %

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

typ asistenční služby

Home assistance; rozsah dle zvolené varianty

jiné výhody

- bonusy za bezeškodní průběh
- možnost převodu bonusu od jiného pojistitele už při sjednání
- hrazení škod vesměs v nových cenách
- rychlá a transparentní likvidace s možností on-line hlášení, sledování průběhu likvidace i vkládání potřebných dokumentů

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Jsem finanční idiot a tak mě zajímala cena. Opravdu jsou tato pojištění zadarmo, správně - bezplatná? Jak utakového ( bezplatného) pojištění uplatním nabízenou slevu?  

Dobrý den,děkujeme za Váš e-mail.Celé pojištění domácnosti zdarma není, výše pojistného se odvíjí od sjednané pojistné částky a zvolené varianty pojištění. Uvedené slevy - pokud na ně má klient nárok, jsou uplatněny při sjednání smlouvy na pobočce, či při on-line sjednání na níže uvedeném odkazu nebo lince 844 855 866. https://www.allianzdirect.cz/  S pozdravem a přáním hezkého dneJana Pařízkovápracovník oddělení péče o zákazníky