Pojištění domácnosti - DOMEX+

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská podnikatelská pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.cpp.cz
Okruh uživatelů

Fyzické osoby

Distribuční kanály

pobočky ČPP, interní a externí sítě

Základní charakteristika

Produkt Domex+ nabízí možnost komplexního pojištění domácnosti, které pokrývá širokou škálu od kuchyňské linky až po šroubovák v dílně. Cyklisty potěší pojištění kola v rámci celé republiky nebo Evropy, motoristy pak pojištění věcí v automobilu.
Domácnost se dá pojistit buď samostatně nebo společně se stavbou a odpovědností, navíc v ceně pojištění jsou automaticky zahrnuty nonstop asistenční služby.
Pojištění domácnosti poskytuje pojistnou ochranu pro případ poškození, zničení nebo odcizení veškerých movitých věci, které tvoří zařízení domácnosti a slouží k uspokojování potřeb jejích členů.

Pojištění domácnosti se vztahuje na širokou škálu věcí v domácnosti, zahrnující:
- elektroniku a elektrospotřebiče
- nábytek vč. kuchyňských linek
- all risk pojištění skel, sklokeramických varných desek
- ošacení a obuv; bytový textil (závěsy, záclony, přehozy, ručníky atd.)
- domácí dílny a hobby; sportovní, rybářské a lovecké potřeby
- jízdní kola v místě pojištění a na místě jiném po celém území ČR nebo Evropy; malá plavidla
- dětské kočárky, invalidní vozíky, zdravotní pomůcky nejenom v ČR, ale i na geografickém území Evropy
- zahradní technika a záhradní nábytek, náčiní a nářadí
- osvětlovací tělesa
- cennosti a ceniny
- domácí a drobné zvířectvo
- věci sběratelského zájmu
- osobní doklady
- cizí věcí k výdělečným účelům nebo k výkonu povolání (služební notebook, mobilní telefon)

Mimo adresy uvedené v pojistné smlouvě se pojištění vztahuje na jakékoliv místo na území ČR a v určitém rozsahu i na geografickém území Evropy, kde došlo k pojistné události, při níž byl majetek poškozen, zničen nebo odcizen, a konkrétně na:
- jízdní kolo
- dětský kočárek
- invalidní vozík
- kompenzační a zdravotnickou pomůcku
- věci osobní potřeby, odložené na místě k tomu určeném nebo obvyklém (například ubytovací či sportovní zařízení)
- věci na sobě nebo u sebe, pokud byly odcizeny loupeží
- věci umístěné v uzamčeném osobním automobilu
Pojištění se vztahuje i na věci umístěné:
- ve společných prostorách domu - chodby, schodiště, sušárny, sklep apod.
- v uzamčených nebytových prostorách mimo půdorys bytu
- na pozemku přináležejícím k bytu nebo k rodinnému domu

Výhody/bonusy

- 3 varianty balíčkového krytí (Mini, Opti, Maxi)
- v každé variantě stejně široký rozsah pojistných nebezpečí
- komplexní ochrana vybavení domova
- varianty se liší výší limitů pojistného plnění
- nonstop asistenční služby jsou automaticky zahrnuty v ceně pojistného
- v případě stěhování pojištění obou domácností
- vstupní bonus 30%

Konkurenční výhody

- stejně široký rozsah pojistných nebezpečí pro všechny 3 rozsahy pojištění
- poskytnutí náhrady nákladů při ztrátě dat z PC a notebooků
- jednoduché a rychlé sjednání pojistné smlouvy
- možnost uzavření dalších pojištění na jedné smlouvě (pojištění stavby, odpovědnosti)
- široký rozsah asistenčních služeb, včetně zajištění ochrany nezabezpečeného majetku, poskytnutí náhradního spotřebiče, asistence a úhrady nákladů v případě poruchy fotovoltaických elektráren, solárních systémů na ohřev vody a wallboxů
- volitelné připojištění povodně a záplavy
- vstupní bonus 30 %
- obchodní sleva až 20 %
- sleva za propojištěnost až 10 %
- sleva za výši spoluúčasti až 7 %

Novinky

- navýšení limitů pojistného plnění (případně bezlimitní plnění)
- rozšíření pojistného krytí o ztrátu dat, ztrátu vody a havárii rozvodů vody, tepla, plynu, elektrické energie a odpadního potrubí
- předmětem pojištění jsou vynaložené náklady na nahradní ubytování, včetně převezení a uskladnění pojištěného majetku
- rozšiření územní platnosti pojištění na geografické území Evropy u jízdních kol, dětských kočárků, zdravotnických pomůcek a věcí v osobním automobilu

Limity pojistného plnění

Minimální celková pojistná částka (Kč) 200.000,00
Maximální celková pojistná částka (Kč) 7.500.000,00
Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 1.000,00
Minimální spoluúčast (procentuální částka) (%) 0,00
Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 5.000,00
Maximální spoluúčast (procentuální částka) (%) 0,00
Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Pojištění na novou cenu

ano

Pojištění na obecnou cenu

ne

Pojištění na časovou cenu

ne

Pojištění na kombinovanou cenu podle věci

ne

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění druhé domácnosti

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění věcí na balkoně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Možnosti dalšího připojištění

možnost připojištění povodně a záplavy

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ne

na základě bezškodního průběhu

ano

maximální možná sleva v souvislosti s předchozím bezškodním průběhem (%) 30,00
pojištění domácnosti u stejné pojišťovny

ano

jiná sleva

souběh pojištění: stavba + domácnost + odpovědnost

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

typ asistenční služby

Asistenční služby jsou poskytovány v základním technickém rozsahu, který zahrnuje široký rozsah služeb od zprostředkování při poruše fotovoltaických elektráren, solárních systémů na ohřev vody a wallboxů, až po garážová vrata a brány. Rozšířený rozsah navíc zahrnuje zajištění ochrany nezabezpečeného majetku, servis domacích spotřebičů s možnosti poskytnutí náhradního spotřebiče; IT konzultaci, likvidaci včelích rojů, vosích a sršních hnízd.

jiné výhody

Asistenční služby jsou automaticky zahrnuty v ceně pojistného u každé pojistné smlouvy.

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

PřílohaVelikost
produktovy_list_domacnost.pdf54.22 KB
produktovy_list_asistence.pdf63.06 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.