MŮJ MAJETEK 2.0

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Česká
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.generaliceska.cz/pojisteni-majetku
Okruh uživatelů

Široká veřejnost

Distribuční kanály

Možnost sjednání on-line, na pobočkách i prostřednictvím externích partnerů

Základní charakteristika

Pojištění Můj majetek nabízí komplexní řešení pojistné ochrany klientů. Produkt zahrnuje pojištění stavby, domácnosti, odpovědnosti a asistenčních služeb s nadstandardním rozsahem. To vše lze doplnit o dlouhodobé cestovní pojištění nebo pojištění psů a koček Mazlíček ve zcela nové generaci.
Nespornou výhodou je možnost sjednání jedné smlouvy pro všechna uvedená pojištění včetně více staveb a domácností.
Produkt myslí na stále se rozšiřující oblast udržitelného bydlení. V základním rozsahu jsou již zahrnuty prvky jako například tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny, rekuperace, zelené střechy apod.
Dlouhodobě hradíme náklady na obnovu stavby, v rámci kterých klientům navíc poskytneme i prostředky na vybudování pasivního a nízkoenergetického bydlení v případě rozsáhlé škody.
V pojištění domácnosti je kromě standardního vybavení zahrnuto také pojištění invalidních vozíků a dalších kompenzačních pomůcek, které je možné sjednat v rozsahu all-risk. Produkt také podporuje aktivní amatérské sportovce bez ohledu na druh provozovaného sportu prostřednictvím připojištění Aktiv a dokáže poskytnout řešení pro specifické požadavky klientů (pojištění hudebních nástrojů, samostatné pojištění elektroniky, zahradní techniky a další).
Nedílnou součástí produktu je pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě. V rámci jednoduchosti pro klienta produkt zahrnuje také odpovědnost z vlastnictví nemovitosti platné pro všechny nemovitosti, které klient vlastní na území ČR. Zároveň klient nemusí složitě řešit, na koho se pojištění vztahuje, pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě je určeno pro všechny členy domácnosti.

Výhody/bonusy

ŠKODY HRAZENÉ V NOVÝCH CENÁCH
Zásadní výhodou je vyplacení pojistného plnění v nových cenách, tedy bez ohledu na skutečné stáří movité věci či stavby. To poskytne dostatek finančních prostředků na obnovení majetku po škodě.

PODPORA UDRŽITELNÝCH A NÍZKOENERGETICKÝCH STAVEB
Běžnou součástí pojištění majetku je i řešení pro udržitelné a pasivní stavby, které dokáže postihnout všechny aspekty těchto technologií. Ať už se jedná o tepelná čerpadla, fotovoltaické elektrárny, rekuperace, zelené střechy nebo použití udržitelného stavebního materiálu, vše je možné pojistit v základní rozsahu. Nad rámec toho poskytujeme i rozšíření o all-risková krytí.

CHYTRÉ ASISTENČNÍ SLUŽBY
Asistenční služby jsou k dispozici v různých variantách – základní technická asistence je v ceně pojištění a poskytne pomoc například v případě zabouchnutých dveří, vodovodních škod či úniku plynu. Nadstandardní asistenční služba pak obsahuje navíc například právní asistenci. IT asistence může pomoci při úniku či ztrátě dat nebo při poškození pověsti v online prostředí.

SKUTEČNĚ RYCHLÁ LIKVIDACE ŠKOD
Při řešení malých ale i rozsáhlých škod (jako např. po tornádu) dokážeme spolehlivě obstát. Využíváme jak zkušenosti našich odborníků, tak nejmodernější technologie. Díky tomu vyřídíme více než 30 % škod ještě v den jejich nahlášení. Až 90 % škod vyřídíme do 2 dnů od doložení posledního relevantního dokladu.

EXTRA HBITÁ REGISTRACE ŠKODY ON-LINE
Hlášení škody on-line je nyní nejrychlejší a nejefektivnější způsob. Formulář byl výrazně přepracován, čímž se doba nahlášení běžné škody zrychlila z 15 na 3 minuty. Klient pro nahlášení škody potřebuje znát jen běžné údaje: e-mail, rodné číslo či telefonní číslo. Interaktivní formulář navíc sám za klienta doplňuje všechny údaje, které má pojišťovna již k dispozici.

POJISTNÁ OCHRANA PRO ŠIROKOU ŠKÁLU NEMOVITOSTÍ
Pojištění majetku dokáže poskytnout řešení pro různé typy nemovitostí včetně těch nestandardních nebo s vysokými pojistnými částkami. Takový přístup na trhu není běžný.

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ
Klienti, kteří pravidelně cestují do zahraničí, mohou využít Chytré cestovní pojištění, které platí po celou dobu platnosti majetkové pojistné smlouvy. Nemusí se tak před každou cestou za hranice znovu pojišťovat. Do pojištění mohou zahrnout i své rodinné příslušníky. Pojištění se vztahuje na cesty po celém světě a počítá i s rekreačními sportovními aktivitami. Nově je možné sjednat i pojištění storna cesty.

POJIŠTĚNÍ PŘENOSNÉ ELEKTRONIKY
V rámci pojištění domácnosti je k dispozici připojištění přenosné elektroniky pro případ poškození či zničení vzniklých v důsledku nahodilých událostí. Připojištění je platné na území Evropy a vztahuje se např. na přenosné počítače, tablety či mobilní telefony.

POJIŠTĚNÍ KOMPENZAČNÍCH POMŮCEK
Produkt myslí na hendikepované klienty včetně dětí a umožňuje pojistit kompenzační pomůcky jako jsou kochleární implantáty, robotické ruky, invalidní vozíky, inzulínové pumpy, elektronické lupy aj. a to na rozsah all-risk na území Evropy.

Konkurenční výhody

ŠIROKÝ ZÁKLADNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ A VYSOKÉ LIMITY V POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI
Produkt Můj majetek vyniká vysokou kvalitou pojistného krytí. Všechny běžné i méně standardní potřeby klientů jsou obsaženy už v základním rozsahu produktu tak, aby klient nemusel do velké míry zvažovat specifika jeho potřeb. Tomuto napomáhají i nadstandardní limity v pojištění majetku a odpovědnosti.

VŠECHNA POJIŠTĚNÍ V JEDNÉ SMLOUVĚ
Produkt Můj majetek poskytuje širokou škálu produktů a možností, které je lze zahrnout do jedné smlouvy a klientovi tak dát komfort jedné platby, výhody v podobě slev za propojištěnost a přehled pojištění v jednom dokumentu.

ASISTENČNÍ SLUŽBY S VYSOKÝMI LIMITY A NEOMEZENÝM POČTEM ZÁSAHŮ
Asistenční služby v základní variantě klientům poskytujeme v ceně pojištění a nadstandardní variantu nabízíme pouze za velmi výhodnou cenu. Předností asistenčních služeb jsou vysoké limity a pro většinu havarijních stavů neplatí omezení na počet zásahů.

CHATBOT LEO
Automatický chatbot pomáhá klientům s řešením jejich pojistné události:
- reaguje na to, co klient píše a provede ho procesem přikládání dokumentů/fotografií potřebných pro rychlou likvidaci škody,
- s jeho pomocí se výrazně zjednodušuje a zrychluje celý proces nahlášení škody.

VIDEOPROHLÍDKY
Jsou vhodné pro vybrané typy škod, které posoudí likvidátor při jejich registraci. Následně je proces videoprohlídky předán na mobilního technika. Ten se v dalším kroku spojí s klientem. Z jeho strany přitom stačí, aby měl k dispozici chytrý mobilní telefon s přístupem na internet.
- Videoprohlídky jsou dostupné pro uživatele telefonů s operačním systémem Android a iOS.
- Není přitom potřeba instalovat žádnou aplikaci.
- Asistovaný videohovor umožnuje, aby mobilní technik během něj s klientem komunikoval. Fakticky ho tak navádí ke směřování kamery telefonu tak, aby výsledek prohlídky byl co nejkvalitnější.

Novinky

PODPORA MLADÉ GENERACE A AKTIVNÍHO STYLU ŽIVOTA
V rámci jedné smlouvy dokážeme nabídnout řešení majetkového pojištění bez určení místa pojištění (územní rozsah Svět) a k tomu výhodné celoroční cestovní pojištění a pojištění odpovědnosti taktéž s územním rozsahem Svět. Respektujeme nové trendy v životním stylu a bydlení našich klientů a zejména mladé generace. Nezaměřujeme se jen na tradiční bydlení, ale dokážeme poskytnout pojištění mobilního bydlení.

VYSOKÉ LIMITY V POJIŠTĚNÍ MAJETKU A ODPOVĚDNOSTI
Zásadní inovací v pojištění majetku je umožnění sjednat limity za všechna rizika do plné pojistné částky. Klient tedy nemusí řešit, zda limit bude pro jeho potřeby dostačující. Nastavuje si pouze pojistnou částku.
V pojištění odpovědnosti jsme nově nabídli maximální limit 50 mil. Kč, který je jedním z nejvyšších na trhu.

POJIŠTĚNÍ BYTOVÝCH JEDNOTEK NA TRŽNÍ HODNOTU BEZ UPLATNĚNÍ PODPOJIŠTĚNÍ
Změnili jsme princip pojištění bytových jednotek. Nově poskytujeme pojištění na tržní hodnotu bytu. To znamená, že v případě totální škody klientovi vyplatíme částku, za kterou si může pořídit nový byt v podobné lokalitě, velikosti a provedení. Zároveň nenamítáme podpojištění. Vyplácíme pojistné plnění do výše skutečné vzniklé škody nebo do výše zvolené pojistné částky.
Jako podporu pro stanovení pojistné částky jsme nasadili kalkulačku tržních cenových map pro bytové jednotky.

POJIŠTĚNÍ PSŮ A KOČEK MAZLÍČEK
Významnou inovací produktu bylo zakomponování pojištění psů a koček s názvem Mazlíček do produktu Můj majetek. V rámci Mazlíčka si klienti mohou sjednat pojištění léčebných nákladů při nemoci nebo úrazu zvířete, asistenční služby nebo pojištění pro případ smrti na vysoké limity.
Konkurenčními výhodami je například pojištění nadstandardních nákladů léčení, které klientům komplexně uhradí i alternativní a nestandardní léčbu zvířecích mazlíčků. Dále je to územní rozsah Evropa v základu pojištění a také pojištění pro případ smrti i pro zvířata bez průkazu původu nebo nejkratší čekací lhůty na trhu.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZE SOUKROMÉHO PROVOZOVÁNÍ DRONU
Nově základní rozsah pojištění odpovědnosti pamatuje i na inovativní techniku a trendy. Pojištění poskytuje pojistnou ochranu i pro případy, kdy klient způsobí škodu vlastnictvím nebo provozem dronu. I když se jedná o soukromé provozování, může se jednat o drony až do 2 kg vzletové váhy.

VYLEPŠENÍ DLOUHODOBÉHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ O STORNO CESTY
Vylepšili jsme možnosti dlouhodobého cestovního pojištění, do kterého jsme přidali připojištění storna cesty na limit 20 tis. Kč na jednu osobu.
- Během prohlídky mobilní technik pořizuje na dálku fotografie, které jsou následně přiloženy do složky pojistné události. Technologie je bezpečná, klienti tak nemusí mít obavy, že by docházelo k narušení jejich soukromí nebo k přístupu k datům v jejich telefonu.

Limity pojistného plnění

Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Pojištění na novou cenu

ano

Pojištění na obecnou cenu

ano

Pojištění na časovou cenu

ne

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění druhé domácnosti

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění věcí na balkoně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ne

na základě bezškodního průběhu

ano

běžná výše slevy za bezeškodný rok - Poznámka

Při tříletém bezeškodním průběhu první škoda bez spoluúčasti.

pojištění domácnosti u stejné pojišťovny

ano

za sjednání on-line (%) 20,00
jiná sleva

Sleva za další produkt v portfoliu Generali České pojišťovny.
Sleva za způsob placení pojistného.

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

typ asistenční služby

Asistenční služby jsou k dispozici v různých variantách – základní technická asistence je v ceně pojištění a poskytne pomoc například v případě zabouchnutých dveří, vodovodních škod či úniku plynu. Nadstandardní asistenční služba pak obsahuje navíc například právní asistenci, IT asistence může pomoci při úniku či ztrátě dat, Osobní asistence pak s odklízením sněhové nadílky či úklidem domácnosti v případě imobility klienta.

jiné výhody

Nejvyšších limity na trhu v asistenčních službách. Dlouhodobě plníme bez omezení počtu zásahů.

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

toto pojštění se mi líbí a vyhovuje mým představám

Dobrý den moje smlouva č. 4983145635 MŮJ MAJETEK . Platí tato smouva u na škodu způsobenou při výkonu mého zaměstnání? Nejedá se o řízení motorového vozidla. Např. zlomený klič v zámku nebo rozbití vitríny na zboží atd.

Dobrý den, vážená paní Tůmová,

obraťte se prosím s důvěrou na naše klientské centrum - buď telefonicky na 244 114 114, případně můžete na našem webu www.generaliceska.cz využít chat. Kolegové či kolegyně vám poskytnou odpovědi na vaše otázky. 

Zároveň doporčujeme, abyste veřejně na internetu nesdílela detaily o svých pojistných smlouvám - například jejich čísla. V tomto ohledu je moudré být obezřetný. 

Zdraví vás 

Jan Marek, mluvčí Generali České pojišťovny

 

Skvělé balíčky

....

Máme zde pojištěno vše - domácnost, nemovitost i automobil.

Naštěstí jsem kromě dvou odřenin auta na parkovišti žádné jiné služby nevyužil. Ale platím, protože  - CO KDYBY ????

..