SLAVIA pojišťovna - Pejsek a kočička

Profil

PoskytovatelSlavia pojišťovna a.s.
Okruh uživatelů

Majitelé psů a koček

Distribuční kanály

Interní síť Slavia pojišťovny, externí síť makléřů, přímé kanály (online sjednání na internetu, Call centrum)

Základní charakteristika

Pojištění koček a psů pro případ nutné veterinární léčby nemocí nebo úrazu, možnost připojištění rizika úmrtí vašeho mazlíčka

Výhody/bonusy

Příspěvek na Komplexní veterinární prohlídku, sterilizaci a označení zvířátka mikročipem

Konkurenční výhody

Možnost sjednání volitelně ve třech variantách, ve vyšší variantě získá majitel zvířátka nárok na Benefity plus, které zahrnují částečnou úhradu nákladů na hledání ztraceného zvířátka a jeho ubytování v hotelu pro zvířata v případě zdravotních potíží majitele

Poznámka

Roční plnění až 120 000,- Kč

Limity pojistného plnění; pojistná částka; spoluúčast

Minimální spoluúčast (Kč) 1.000,00
Sublimity pro některá rizika

ano

Objekt pojištění

Pes; kočka

ano

Ptáci

ne

Plazi

ne

Územní platnost

ČR

ano

EU

ne

Celá Evropa

ne

Svět

ne

Pojištěná rizika

Nemoc

ano

Úraz

ano

Úhyn

ano

Náhradní ubytování psa/kočky při hospitalizaci majitele

ano

Pojištění odpovědnosti za škody způsobené zvířetem

ne

Délka čekací doby ve dnech pro jednotlivá rizika

Nemoc (dny) 28,00
Úraz (dny) 2,00
Úhyn (dny) 60,00
Úhyn - Poznámka

2 měsíce, pro zvířata od tří let věku je čekací doba dvojnásobná

Náhradní ubytování psa/kočky při hospitalizaci majitele (dny) 2,00

Kritéria pojištění

Vstupní věk zvířete

ano

Doklad původu

ano

Identifikace zvířete

Označení čipem nebo tetováním

Poznámka

V případě tetování je povinnost označit zvíře čipem do příštího očkování

Hrazené nároky

Náklady na hospitalizaci

ano

Ošetření; chirurgický zákrok

ano

Léčiva

ano

Veterinánární materiál

ano

Jiné

Po konzultaci a odsouhlasení pojistitelem je možné hradit i speciální výkony (jak je například CT vyšetření)

Slevy

Asistenční psi

ano

Psi Horské služby

ano

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ne

Možnost on-line vkládání dokumentů

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz