Havarijní pojištění NAMÍRU

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.koop.cz/nase-produkty/pojisteni-vozidel/komplexni-pojisteni-vozidel-n...
Okruh uživatelů

Fyzické a právnické osoby (pojištění lze sjednat pro vozidla všech tarifních skupin)

Distribuční kanály

Vlastní obchodní síť, externí získatelé, telefonický prodej, prodej přes internet, autosalony, autobazary

Počet uživatelů 457.000,00
Počet prodejních míst 350,00
Počet agentů 49.500,00
Základní charakteristika

Pojištění vozidla NAMÍRU je unikátní stavebnicový produkt, který komplexně pojistí vozidlo v rámci jedné pojistné smlouvy. Umožňuje přizpůsobit nabídku individuálním požadavkům klienta a libovolně kombinovat pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění a širokou nabídku doplňkových pojištění včetně asistenčních služeb.

Havarijní pojištění nabízí možnost ochrany vozidla proti základní havárii (sezónní havárii pro motocykly), odcizení, živelní události a vandalismu.

V případě pojistné události nabízíme možnost využití široké sítě smluvních servisů, které garantují rychlost opravy a především kvalitu. Navíc klient využívající smluvních servisů získává slevu na pojistném po celou dobu platnosti pojistné smlouvy.

Výhody/bonusy

Stavebnicová tvorba pojistné ochrany a univerzálnost pojištění:
- klient si sám zvolí rizika, proti kterým chce pojistit

Sezónní havarijní pojištění:
- s tímto unikátním pojištěním platí klient jen když jezdí - v období od 1.4. do 30.10. poskytuje komplexní pojištění zahrnující pojištění pro případ havárie, odcizení, poškození živly a vandalismu, mimo sezónu platí klient jen rizika odcizení a poškození živly

Nadstandardní asistenční služby v ceně pojištění
- rozsáhlé zejména v zahraničí, a to v případě havárie i poruchy

Mimořádně široká nabídka doplňkových pojištění, například:
- pojištění "Pomoc při nehodě", v rámci kterého zajistíme telefonické nebo osobní poradenství, a to nejen na území ČR, odtah vozidla, úhradu nákladů na nájem náhradního vozidla, právní ochranu atd.
- pojištění KoopGAP, díky kterému dostane klient v případě odcizení, nebo totálního poškození pojistné plnění ve výši pořizovací ceny vozidla

Bonus systém:
- bonus za bezeškodný průběh až 50 %
- možnost přenosu bonusů na další pojistné smlouvy a kopírování bonusů z povinného ručení na havarijní pojištění

Konkurenční výhody

- stavebnicová konstrukce produktu - klient si sjedná a zaplatí jen taková rizika, která opravdu potřebuje, tzn. že není nucen kupovat tzv. balíčky s pro něj nepotřebnými pojistnými riziky

- unikátní systém výpočtu pojistného na základě KASKO skupin, kde je zakomponováno snižování obecné ceny vozidle v čase. To znamená, že není potřeba každý rok přepočítávat pojistné z důvodu změny ceny vozidla

- KOOPSALON - výhodný program pojištění vozidla s možností úplně odpustit spoluúčast a bezplatným odtahem po ČR v případě využití smluvního servisu

- nadstandardní asistenční služby v případě nehody i poruchy v ČR a zahraničí v ceně pojištění

- mimořádně rozsáhlá nabídka doplňkových pojištění - zahrnuje např. úrazové pojištění všech přepravovaných osob vč. řidiče, pojištění nestandardní výbavy vozidla, pojištění právní ochrany, pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla

- mobilní web KOOPORTÁL - klienti si mohou pomocí mobilního telefonu vyhledat nejbližší pobočku Kooperativy a zároveň mají díky této aplikaci možnost spravovat své pojistné smlouvy, uzavírat nová pojištění, nebo hlásit a zjišťovat stav své škody

- velké množství prodejních míst - 350 vlastních prodejních míst a 1 500 u externích partnerů

Novinky

Rozšířili jsme asistenční služby, které jsou součástí pojištění odpovědnosti:
- v případě záměny paliva, nebo zamčení klíčků ve vozidle (příp. ztráty klíčků) zajistíme odtah do nejbližšího servisu, nebo opravu na místě
- v případě nedostatku paliva zajistíme dovoz a dolití paliva
- u vybraných asistenčních programů jsme navýšili odtah vozidla na dvojnásobek
- poskytujeme zdarma asistence v ČR i zahraničí nejen při nehodě, ale i při poruše vozidla
- vyproštění vozidla - služba je poskytnuta i v případě, kdy nejde o dopravní nehodu

Nabízíme možnost posunutí počátku pojištění až o 180 dní oproti datu sjednání smlouvy.

Limity pojistného plnění

Minimální spoluúčast (procentuální částka) (%) 0,00
Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 50.000,00
Maximální spoluúčast (procentuální částka) (%) 30,00
Možnost pojištění na novou cenu

ano

Možnost pojištění na časovou cenu

ano

Možnost volby spoluúčasti

ano

Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 2.000,00

Připojíštění

proti odcizení

ano

pro případ živelné škody

ano

pro případ vandalismu

ano

předního skla

ano

ostatních skel

ano

asistenční služby

ano

úrazové pojištění řidiče

ano

úrazové pojištění spolujezdců

ano

pojištění právní ochrany

ano

pojištění zavazadel

ano

půjčovné po dobu opravy

ano

Poznámka

Další možnosti doplňkových pojištění: pojištění KoopGAP, pojištění nestandardní výbavy vozidla, asistenční program "Pomoc při nehodě", pojištění věcí během silniční dopravy, program KOOPSALON

Slevy

Bezškodní průběh za posl. 12 měsíců (%) 5,00
Maximální hodnota slevy za bezškodní průběh (%) 50,00
Slevy za zabezpečení vozidla

ano

Poznámka

Sleva za závazek využívání smluvních partnerů Kooperativy, možnost převodu bonusu z povinného ručení na havarijní pojištění, sleva za roční frekvenci placení, sleva za propojištěnost až 8 %

Další výhody

Asistenční služby

ano

Další výhody nad rámec běžného havarijního pojištění

Nadstandardní asistenční služby v ceně pojištění

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

PřílohaVelikost
letak_-_komplexni_pojisteni_vozidla_namiru.pdf300.44 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Poprosil bych o výklad event. obsah ve variantě All risk :vandalismus,živelasistent. služba Nadstandart PlusDěkuji Simaichl