Fotovoltaika za korunu

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelSG Equipment Finance
Stránky produktu u poskytovatelehttps://equipmentfinance.societegenerale.cz/cz/corporate-social-responsibility/financovani-zelene-energie/
Okruh uživatelů

Firmy, státní instituce, municipality

Distribuční kanály

SGEF, KB, ČEZ ESCO

Základní charakteristika

Řešení, které vyvinuly SGEF, ČEZ ESCO a KB, je určeno na výstavbu fotovoltaické instalace na střechy výrobních hal, administrativních či logistických center, a to bez jakékoliv počáteční investice.
Solární elektrárnu projektuje ČEZ ESCO dle potřeb individuálního klienta a s klientem uzavře smlouvu o dodávce elektrické energie. SGEF celé řešení financuje. Klient neinvestuje svůj kapitál předem, ale platí až za vyrobenou elektrickou energii měsíční splátku. Ta je srovnatelná nebo nižší než cena za běžnou elektrickou energii z distribuční sítě. V měsíční splátce je započítáno vše – financování, provoz a údržba elektrárny i pojištění celé instalace.

Výhody/bonusy

Klient nepotřebujete k instalaci fotovoltaiky žádný vstupní kapitál.
ČEZ ESCO nainstaluje fotovoltaickou elektrárnu, klient platí jen za odebranou elektřinu.
ČEZ ESCO vše provede na klíč včetně následného provozu a údržby.
Elektřina z fotovoltaiky je levnější než ze sítě.
Po patnácti letech se elektrárna stane majetkem klienta za cenu 1 Kč. Může si ji ale koupit i dříve.

Konkurenční výhody

Výhody viz výše plus:
Jistota silných partnerů pro dlouhodobou spolupráci.
Cena odebírané elektřiny je fixovaná po celou dobu kontraktu a není závislá na tržním vývoji cen elektřiny.
Prodej nespotřebované energie („přetoky“) je odečten z ceny kontraktu.
Pro klienty se jedná o mimobilanční řešení pro pořízení FVE.

Novinky

Produkt je na trhu od konce roku 2021. V současnosti lze využít i dotace na fotovoltaiky.

Forma obchodního vztahu

Jiná forma

Energie jako služba

Parametry

Jiné

Fotovoltaická elektrárna včetně nosné konstrukce, střídačů, případného bateriového úložiště

Podmínky uzavření smlouvy

Podmínky uzavření smlouvy: Produkt je vhodný pro objekty s odběrem elektřiny 250 MWh/rok a více. Podmínkou pro ČEZ ESCO je odběr minimálního množství elektřiny. V ceně elektřiny je zahrnuta výměna střídače a veškerý servis.

Minimální akontace - Poznámka

Bez akontace

Maximální doba (měsíce) 180,00
Maximální doba - Poznámka

15 let

Doprovodné služby a bonusy

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.