Pojištění proti terorismu pro podnikatele a subjekty veřejné správy

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská podnikatelská pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.cpp.cz/pojisteni-podnikatelu~pojisteni-proti-terorismu-pro-podnikatele-a-subjekty-verejne-spravy/
Okruh uživatelů

podnikatelé a subjekty veřejné správy

Distribuční kanály

obchodní místa ČPP, pojišťovací zprostředkovatelé

Základní charakteristika

S ohledem na současnou globální situaci dochází i v České republice k nárůstu bezpečnostních hrozeb a rizik. Terorismus nebo jiné násilné činy se mohou týkat jakékoliv činnosti nebo podnikání. ČPP nově klientům nabízí pojistné krytí pro případ poškození majetku a přerušení provozu následkem těchto násilných činů.

Pojištění proti terorismu je dnes vhodné nejenom pro ústředí velkých korporací, výrobní závody, vládní či veřejné instituce, dopravní a telekomunikační infrastrukturu či dodavatele veřejných služeb, ale i pro všechny subjekty provozující např. hotely, stadiony, zábavní parky, restaurace, velkoobchodní nebo maloobchodní prodejny, sklady apod.

Pojistné krytí lze sjednat podle individuálních potřeb každého klienta:
- fyzická škoda na hmotném majetku způsobená pojištěnými riziky, včetně škody vzniklé nemožností pronajímat majetek
- ztráta hrubého zisku vzniklá přerušením provozu

Produkt nabízí pojistnou ochranu proti následujícím rizikům:

Teroristický čin
násilný čin spáchaný z důvodů politických, náboženských nebo ideologických

Sabotáž
podvratný čin spáchaný z důvodů politických, náboženských nebo ideologických

Nepokoje (výtržnosti)
násilné narušení veřejného pořádku skupinou lidí

Občanské nepokoje
závažné násilné povstání většího počtu shromážděných lidí jednajících se stejným záměrem nebo úmyslem

Stávka
zastavení práce za účelem vymožení požadavků zaměstnanců nebo na protest proti určitému jednání nebo podmínce

Úmyslné poškození
poškození majetku s úmyslem způsobit škodu při narušování veřejného pořádku

Pojistný program

Limit pojistného plnění - Poznámka

podle individuální potřeb klienta

Další služby

Další výhody

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

PřílohaVelikost
cpp_pojistneni_proti_terorismu_letak.pdf712.49 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.