« Zpět

Trhu životního pojištění dominují univerzální produkty

| 15. dubna 2011 - 10:32 | Zprávy | Životní pojištění

Moderní pojistné produkty jsou flexibilní, a proto se dokážou téměř vždy přizpůsobit měnícím se potřebám klientů, říká Filip Král, člen výkonného výboru sekce životního pojištění ČAP a ředitel úseku pojištění osob Kooperativy.

Moderní pojistné produkty jsou flexibilní, a proto se dokážou téměř vždy přizpůsobit měnícím se potřebám klientů, říká Filip Král, člen výkonného výboru sekce životního pojištění ČAP a ředitel úseku pojištění osob Kooperativy.
* Zkuste mě přesvědčit, proč bych si měl sjednat životní pojištění, když například ještě nemám děti…

Zkusím předložit několik pádných argumentů a začal bych asi tím, že úrazy, životní rizika a nakonec odchod do důchodu jsou situace, které se nevyhýbají nikomu bez ohledu na rodinný stav, počet dětí či aktuální věk. Když jsou klientka či klient ještě mladí, mají velkou výhodu ve dvou věcech - ochrana rizik je stojí nesrovnatelně méně než starší ročníky - a hlavně, čím dříve začnou počítat s tím, že jednou zestárnou a půjdou do důchodu, tím víc logicky našetří. V souvislosti s připravovanou důchodovou reformou můžeme říci, že tzv. třetí pilíř - tedy to, jak se o sebe ve stáří postaráme sami - je otevřen neustále a všem, a bude nabývat na důležitosti. Životní pojištění je přirozenou a samozřejmou součástí tohoto třetího pilíře zabezpečení vlastního důstojného stáří a oproti jiným finančním produktům má nespornou výhodu - moderní univerzální životní pojištění nabízí unikátní kombinaci, kdy v rámci jedné smlouvy můžete vyřešit vše -pojištění sebe, dětí, rodiny, možnost investovat ve zvolených fondech a neustále přitom počítat s faktem budoucího snížení příjmu po odchodu do penze. A že klienti zájem mají, dokumentuje fakt, že například univerzální životní pojištění Perspektiva si u Kooperativy ročně sjedná na 100 tisíc lidí.

* Ale co když si to časem rozmyslím, chci jiná rizika, nižší, či vyšší pojistné, vložit, či vybrat si peníze, připojistit nově narozené dítě a podobně? Tohle potenciální klienty také určitě trápí…

Moderní produkty jsou natolik flexibilní, že všechny výše popsané možnosti nabízejí a lze vyřešit prakticky každou situaci. V minulých letech jsme byli svědky obtížné situace, kdy ztrátě zaměstnání nebo propadu investic na finančních trzích byly nuceny čelit tisíce našich klientů - pro některé z nich se stalo pojištění obtížně financovatelné při stejné výši pojistného jako v dobách prosperity. Osobně jsem přesvědčen, že určitě existuje sto jiných možností, jak šetřit vhodnějším způsobem než na ochraně života a zdraví své rodiny, nicméně důležité je zejména řešit problémy ihned, a nikoli až v momentě, kdy hrozí výpověď pojistné smlouvy. Také není pravda, že když chcete pojištění zrušit, stačí přestat platit pojistné. Pojistná ochrana je v platnosti i nadále a díky tomu má pojišťovna nárok na pojistné. Vždy je nejlepší se obrátit na pojišťovacího poradce, se kterým bylo pojištění sjednáno. S většinou pojistných smluv lze v průběhu trvání pojištění pracovat, a to formou úpravy pojistných částek nebo možností přerušení placení pojistného. Pojišťovny nabízejí množství výhodnějších alternativ, než je výpověď životního pojištění, které je definitivní a může klientovi přinést zbytečnou finanční ztrátu.

* Je pravda, že spousta lidí řešila - a řeší - finanční problémy. Rady některých finančních „odborníků“ nabádaly klienty k zrušení smluv životního pojištění…

Nic nemůže být vzdálenější pravdě. Nikdo z nás není patrně schopen obratem ruky nahradit například dlouhodobý výpadek příjmů způsobený úrazem či kompletně zničený byt nebo dům. Každý se musí sám sebe zeptat: Musím opravdu nutně denně ušetřit prostředky v řádu desítek korun, a tím ohrozit životní standard a jistoty své rodiny? Určitě je na místě udělat revizi pojistných smluv a nastavit pojistnou ochranu podle aktuální životní situace. To ale neznamená, že je potřeba smlouvu zrušit. Ve většině případů jde velmi snadno pojistné částky upravit, a tím si nastavit skutečně potřebnou pojistnou ochranu. Navíc předčasné ukončení smlouvy v případě životního pojištění se „spořicí složkou“ je téměř vždy finančně nevýhodné. Proto se pojišťovny snaží klienty motivovat, aby pojistné smlouvy nerušili. Například z produktu Perspektiva na konci pojištění při bezeškodním průběhu vrátíme klientům 10 % pojistného zaplaceného za riziková pojištění. Věřím, že tento typ motivace pomůže k tomu, aby se klienti nenechali zviklat k nevýhodným krokům.

* Mají klienti zájem i o čistě rizikové produkty? Případně mění se nějak výrazně nabídka produktů životního pojištění?

Ano, novým trendem, který na trhu pozorujeme, je určitý odklon od investic a „návrat ke kořenům“ pojištění, tedy k ochraně před riziky. Riziková složka začala u životního pojištění opět hrát podstatnou roli a investice je mnohdy brána jako doplněk. Na to samozřejmě reagují i pojišťovny a jejich nové produkty jsou podstatně univerzálnější jak co do šíře nabídky krytých rizik, tak i možností volit různé poměry mezi rizikovou a „spořicí“ složkou pojištění - například může být většina pojistného použita na kvalitní krytí rizik a investiční složka může být minimální. Tato riziková varianta univerzálního životního pojištění pak může být použita například ke krytí hypotečního úvěru. A pokud si klient sjedná pojištění smrti s anuitně klesající pojistnou částkou, zaplatí jen opravdu potřebné krytí za hypotéku. Pojišťovny také stále rozšiřují nabídku doplňkových pojištění. I naše společnost v tomto směru chystá další zajímavé modifikace, například rozšíření pojistné ochrany v oblasti provozu motorových vozidel nebo další vylepšení ochrany před rizikem vážných onemocnění.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Flexibilní je Flexi žvotní pojištění.