« Zpět

Market Vision: Nejlepší služby v oblasti investičního životního pojištění poskytují poradci Raiffeisenbank

| 19. ledna 2012 - 13:24 | Zprávy | Životní pojištění

Nejkvalitnější služby při nabídce a prodeji investičního životního pojištění klienti získají na pobočkách Raiffeisenbank. Poradci banky zabodovali zejména při analýze potřeb klienta, při vysvětlení podstaty pojištění a investic a při nabídce konkrétních řešení. Toto vítězství potvrzuje orientaci banky na kvalitní poradenství a finanční plánování.


K prvenství banky nejvíce přispěly znalosti a dovednosti poradců a příjemné prostředí poboček banky. Celkový Index Kvality Obsluhy u Raiffeisenbank dosáhl 78 % v žebříčku s tržním průměrem na úrovni 68 %. „Prioritou je pro nás kvalitní poradenství pro prémiové klienty. To přitom neobsahuje jen bankovní služby, ale chceme klást velký důraz na poradenství v oblasti finančních plánování či právě pojištění. Naše umístění v silné konkurenci specializovaných pojišťoven tak bereme jako důkaz, že jsme se vydali správnou cestou a že jsme se zaměřili na to, co je pro klienty skutečně důležité,“ uvedla produktová manažerka Raiffeisenbank Markéta Gasiorovičová.
Poradci Raiffeisenbank byli nejlépe hodnoceni při analýze potřeb klientů a v kvalitě a srozumitelnosti vysvětlení podstaty fungování investičního životního pojištění a investic. Všichni poradci při rozhovorech s klienty zjišťovali důvody k uzavření pojištění, rodinný stav a finanční situaci. Zatímco průměrný index kvality je v této oblasti obsluhy 75 %, Raiffeisenbank dosáhla 88 %.
Podobně jako u analýzy potřeb se poradci banky umístili na prvním místě v konzultacích a návrhu konkrétního řešení, kde je tržní průměr na úrovni 70 % a banka získala 83 %. Nejvýrazněji se nad úroveň tržního podílu dostali při vysvětlování podstaty fungování investičního životního pojištění (22 procentních bodů nad tržním průměrem) a investičních možností a strategií (25 procentních bodů nad tržním průměrem). Všichni klienti měli pocit, že se jim poradci snaží pomoci najít nejlepší možné řešení, k čemuž vhodně používali demonstrační pomůcky. Výjimečného výsledku dosáhli poradci při hodnocení produktových znalostí, kdy všichni klienti byli „velmi spokojeni“.  To se odrazilo v celkovém nejlepším hodnocení poradců Raiffeisenbank, jejichž index kvality dosáhl úrovně 85 % oproti 71 % tržního průměru.
Raiffeisenbank se v České republice chce svým klientům nabídnout kvalitní individuální poradenství a služby v příjemném a moderním prostředí. To potvrzují i některé z komentářů hodnotících.
Měl jsem pocit, že se mě poradce snaží maximálně věcně a konkrétně informovat. Domníval jsem se, že pokud by bylo možné nabídnout lepší řešení, tak by bylo nabídnuto.
Poradce v průběhu jednání všechno potřebné věděl a dokázal srozumitelně předat, takže jsem vše snadno pochopil a nemusel se doptávat.
Byla jsem poradkyní odvedena do konferenční místnosti. Zde jsme měly maximální soukromí a nebyly nikým rušeny.
O výzkumu
Studii Investiční životní pojištění 201, která hodnotí 15 společností nabízejících toto pojištění, realizovala společnost Market Vision. V říjnu a listopadu 2011 proběhlo celkem 162 návštěv (Mystery Shoppings) v rámci celé ČR. Mystery shopping začal hodnocením internetových stránek a následným kontaktováním infolinky s požadavkem na informace o investičním životním pojištění. Dále se mystery shopper buď objednal přímo k poradci nebo šel na pobočku bez objednání. Vystupoval jako částečně informovaný klient, který má o produktu zjištěny základní informace, nechal si od poradce doporučit vhodný produkt a jeho nastavení. Jediným omezením bylo měsíční pojistné 1.000 korun, které chce klient platit.
O pojištění
Raiffeisenbank nabízí ve spolupráci s pojišťovnou Uniqa svým klientům Raiffeisen životní pojištění DIVIDENDA. Díky rizikové dividendě klienti získají dodatečný, dále zhodnocovaný výnos, připisovaný přímo na účet pojistné smlouvy, který je vyplácen na konci doby trvání pojištění. Klientům se navíc vrátí část peněz díky bonusu za bezeškodní průběh z úrazového pojištění v případě, že nedojde k pojistné události. Pokud po dobu tří let nedojde k žádné pojistné události, může výše bonusu dosáhnout až 4000 korun. Ceny pojistného jsou pro většinu klientů nižší, než je průměrná cena pro daného klienta na trhu. Pojištění může být rozšířeno o dobrovolnou spořící složku, kde si klienti mohou vybrat z pěti různých investičních programů.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

bonus za bezeškodný průběh 4000????? jenom?!!?? Na trhu teda existuje mnohem lepší varianta. 4000kč se nedá považovat za bonus,když smlouva běží třeba 20 a více let!

Myslím, že by zde bylo dobré uvést zdroj informací. Na jiném velmi známém serveru (pytlik s penezi cz) podlě těchto výzkumů, byla na špici ING a česká pojišťovna, tamtéž je pak uveden i zdroj informací.