« Zpět

Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů sdružení v ČLFA uleví klientům postiženým povodněmi

| 20. června 2013 - 10:36 | Zprávy | Bankovní úvěry

Poskytovatelé spotřebitelských úvěrů sdružení v České leasingové a finanční asociaci (ČLFA) ubezpečují své klienty postižené nedávnými povodněmi, že jejich případné problémy se splácením závazků budou řešit s maximální vstřícností. V této souvislosti vyzývají klienty, kteří se vinou záplav dostali do finančních potíží, aby se bez zbytečných průtahů obrátili na svého poskytovatele spotřebitelského úvěru. Ten bude každý případ vyhodnocovat individuálně s cílem ulevit zákazníkovi v jeho svízelné životní situaci.

ČLFA zároveň všem lidem zasaženým záplavami doporučuje, aby pečlivě zvažovali nabídky půjček, s nimiž se v této době setkávají. Měli by se vyvarovat jednání se subjekty, které zjevně ignorují požadavky  zákona o spotřebitelském úvěru, např. povinnost posoudit s odbornou péčí úvěruschopnost žadatele. Nebrat v úvahu nabídky, které slibují úvěry bez ověření příjmů a finanční situace žadatele. Jde přitom o požadavky, jejichž nesplnění má ze zákona za následek neplatnost úvěrové smlouvy. Může jít o nabídky subjektů parazitujících na obtížné situaci obětí povodní. Dobrým vodítkem při výběru poskytovatele úvěru je jeho členství v ČLFA. Členské společnosti ČLFA totiž přijaly Memorandum k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, které je zavazuje k solidnímu a odpovědnému přístupu k zákazníkům. Závazky z memoranda k ochraně spotřebitelů jdou nad rámec povinností poskytovatelů těchto úvěrů z platné právní úpravy.
 
Doporučení, jak při výběru poskytovatele spotřebitelských úvěrů postupovat, jsou dostupná na webových stránkách asociace (www.clfa.cz) v dokumentu 10 + 1 otázka pro zodpovědného spotřebitele. Na webu je vystaven v sekci Než si půjčíte, v níž asociace zveřejňuje praktické rady pro koncové uživatele. Na internetových stránkách rovněž naleznete zmiňované memorandum k ochraně spotřebitele a také aktuální seznam všech členů ČLFA, která sdružuje 49 předních tuzemských poskytovatelů úvěrových, leasingových a factoringových produktů.
 
Otázky zodpovědného spotřebitele
Každý zájemce o spotřebitelský úvěr by si měl podle ČLFA odpovědět na těchto deset otázek:
1. Potřebuji vůbec úvěr?
2. Když si půjčím, budu mít z čeho splácet?
3. Co mě může v průběhu splácení potkat?
4. Podle čeho se mám rozhodovat, když půjčku vybírám?
5. Jak poznám solidního věřitele?
6. Je žádoucí, když věřitel prověřuje moji schopnost splácet? 
7. Co bych neměl před podpisem smlouvy opomenout? 
8. Kdy je dobré využít zprostředkovatele?
9. Na jaké praktiky si mám jako klient dávat pozor?
10. Co když i přes veškeré snahy nebudu schopný úvěr splácet?
Pomoc, jak dojít k odpovědím na tyto dotazy, naleznete na webových stránkách ČLFA.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.