« Zpět

Česko se zapojí do online Global Money Week 2021 na podporu finanční gramotnosti dětí

| 12. března 2021 - 14:00 | Zprávy | Účty

I letos se navzdory pokračující pandemii nemoci COVID-19 uskuteční tradiční celosvětová kampaň Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) Global Money Week (GMW). Iniciativa si klade za cíl zvyšovat finanční gramotnost dětí a mládeže, učit je principům hospodaření s penězi, seznamovat je se základními typy finančních produktů a inspirovat je k podnikání. Česká republika se stejně jako dalších 174 zemí světa připojí v týdnu od 22. do 28.  března 2021.

Akce letos proběhne poprvé kompletně digitálně, s ohledem na hlavní problémy dnešní doby s mottem: „Take care of yourself, take care of your money“ („Pečuj o sebe i  o své peníze“). Do GMW se po celém Česku opět zapojí zejména základní a střední školy, dětské domovy a knihovny. Partnery jim budou odborníci na finanční vzdělávání a experti na finance ze soukromého i veřejného sektoru. Cílovými skupinami však jsou nejen žáci a studenti, ale také učitelé, rodiče a široká veřejnost.

Do programu se letos zapojí tradiční online soutěže a hry, jako je turnaj „FinGRplay“,  krajská kola „Soutěže Finanční gramotnost“ či „Rozpočti si to“. Online běží i tradiční vzdělávací programy některých finančních institucí, jako je například „Abeceda peněz“ (Česká spořitelna), „Finanční a digitální vzdělávání Filip“ (ČSOB), „NEZkreslená věda“ (Komerční banka) a další.

Národním koordinátorem této akce je v České republice Ministerstvo financí, hlavními organizátory jsou EFPA ČR a yourchance o.p.s.

„V souvislosti s přetrvávající pandemií vnímáme finanční gramotnost za obzvláště důležitou. Lidé získávají jiný pohled na své peníze, nakupování on-line, likvidní rezervy či mění pohled na riziko. Je důležité, aby se svými penězi dokázali pracovat co nejlépe,“ konstatuje spoluzakladatelka a prezidentka EFPA ČR Marta Gellová a dodává: „Současná doba klade na děti, učitele, ale i rodiče velké nároky a to nejen s distanční výukou. Proto velmi obdivuji a vysoce oceňuji zapojení studentů i pedagogů do nepovinných aktivit, jako je právě GMW či Soutěž Finanční gramotnost, jejíž jsme odborným garantem. V soutěži se nám dokonce podařilo překonat loňský rok a zapojit studenty z více než 260 škol.“

„Yourchance již více jak deset let systematicky podporuje finanční vzdělávání učitelů, dětí, mládeže i rodičů. Global Money Week je naší další iniciativou, na jejíž organizaci a průběhu se s kolegy podílíme. Pevně věřím, že bude i přes aktuální pandemický stav a online průběh všech aktivit hojná účast. Všechny akce povedou odborníci, lektoři a experti na rozvoj finanční gramotnosti v tuzemsku,“ uvádí Jana Merunková, ředitelka yourchance o.p.s. a dodává: „Přijďte se dozvědět víc o oblasti hospodaření, jak si zlepšit své finanční návyky a rozhodování, jak být podnikaví v dnešní době a jak se stát zodpovědným správcem vlastních peněz.“

„Finanční gramotnost se dnes stává důležitou občanskou dovedností. Je proto potřeba ji vhodně rozvíjet už u mladé generace, tedy na základních a středních školách. Velmi vítám, že i v současné těžké době se organizátorům podařilo celosvětový týden finančního vzdělávání zorganizovat a my můžeme být jako každoročně při tom,“ uzavírá ministryně financí Alena Schillerová.

Global Money Week vyvrcholí 31. března odbornou konferencí. S ohledem na aktuální stav v souvislosti s nemocí Covid-19 proběhne online. Těšte se na zajímavé hosty a inspirativní akci pod záštitou Ministerstva financí, České národní banky a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Všichni zájemci se mohou do aktivit GMW zapojit a registrovat se na webových stránkách hlavních organizátorů (yourchance a EFPA ČR).

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.