« Zpět

Rozhovor s Finančním akademikem roku Jiřím Šindelářem

| 16. června 2015 - 9:19 | Zprávy

V soutěži Zlatá koruna se mezi sebou letos utkalo 216 produktů od 77 společností. Hodnocení měla na starosti víc než třísetčlenná odborná porota, Finanční akademie Zlaté koruny. Ta produkty hodnotí podle školní stupnice. Každoročně Zlatá koruna ocení akademika roku, který se svým hodnocením nejvíce přiblížil finálním výsledkům. V letošním roce se jím stal Jiří Šindelář, předseda a výkonný ředitel USF ČR.

Stal jste se Finančním akademikem roku, což znamená, že vaše hodnocení produktů v letošní soutěži Zlatá koruna nejvíce ze všech hodnotitelů odpovídalo konečným výsledkům a z tohoto pohledu bylo nejpřesnější. Těší vás toto ocenění a čekal jste je?
Musím říci, že oceněním Finanční akademik roku jsem byl velmi překvapen a beru jej jako obrovskou poctu. Mezi více než dvěma sty kolegy je nepochybně mnoho význačných finančních odborníků s větší erudicí ve svém oboru, než je ta moje, a ti všichni odvedli dobrou práci. Ve velké míře tedy považuji ocenění za výraz uznání celé Finanční akademii Zlaté koruny.
 
Jaká je vaše profese, čím se zabýváte?
Pracuji jako předseda a výkonný ředitel profesního sdružení finančních poradců – Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR). Mám tedy přes naše členy k retailovým produktům opravdu blízko.
 
Jak dlouho jste členem Finanční akademie?
Od roku 2012, tedy čtvrtým rokem.
 
Jaká byla podle vás letos úroveň (kvalita) produktů přihlášených do soutěže?
Všechny finanční produkty procházejí téměř nepřetržitým inovativním procesem a díky tlaku konkurence a zákazníků se, navzdory někdy trochu protisměrné regulaci, stávají téměř rok od roku kvalitnějšími. Obecně hodnotím úroveň produktové nabídky jako dobrou, ale co je podstatnější je právě onen kvalitativní posun. O ten nám, myslím, všem jde.
 
Jak byste obecně charakterizoval úspěšný produkt, jaké by měl mít vlastnosti?
Jednoduše řečeno, je to nadprůměrná úroveň ve všech kritériích, která ve Finanční akademii sledujeme. Tedy nákladovosti, konstrukční kvality a bezpečnosti. Obecně se dá říci, že největší tlak je v posledních letech právě na oblast ceny a transparentnosti produktů, ale dlouhodobě je důležitá souhra všech tří.
 
Jak velká část současné produktové nabídky tyto požadavky splňuje?
Dle mého názoru většina, ovšem jako vždy a všude jsou produkty lepší a horší. Je úkolem soutěží jako je Zlatá koruna, nastavit jednotlivým providerům tak trochu objektivní zrcadlo. Dlouhodobá neúspěšnost by zejména pro některé větší finanční ústavy měla být důvodem k zamyšlení. Konkurence je nelítostná a velmi snadno se stane, že „kdo chvíli stál, stojí opodál“…
 
Jsou z hlediska posuzování produktů nastavena optimálně kritéria hodnocení soutěže?
Otázka je, zda mohou být někdy nastavena úplně optimálně. Současný systém tří vážených kritérií beru jako kompromis mezi komplexností a „stravitelností“ hodnocení pro jednotlivé akademiky. Určitě budeme ale dále pracovat na jeho vylepšení, v tom ostatně spatřuji i svou úlohu.
 
Je obtížné hodnotit najednou tolik produktů, jako je tomu v této soutěži? V čem je toto hodnocení náročné?
Náročné to bezpochyby je, zejména co se týče nutného povědomí o přihlášených produktech. Osobně jsem proto spíš příznivcem hodnocení v omezeném počtu kategorií, ale o to důkladněji. Mám v životě zásadu, že pokud už něco dělám, pak na sto procent. To se snažím promítat i do Zlaté koruny.
 
Jaké zdroje informací při hodnocení produktů využíváte?
Své vlastní zkušenosti a know-how v rámci USF, oficiální podkladové materiály a v neposlední řadě otevřené zdroje informací na internetu.
 
Která kategorie byla letos z hlediska hodnocení nejobtížnější a dala vám nejvíce zabrat?
Z mnou hodnocených byla obtížnost u všech srovnatelná. Asi nejvíc jsem musel mapovat oblast penzijního spoření, neboť jde o relativně nové produkty, ale nebylo to nic nezvládnutelného. Obecně mám nicméně největší úctu k životnímu pojištění, neboť jde o složité produkty, které procházejí velmi dynamickým vývojem, přitom jsou základním kamenem každého finančního plánu. Podle mého jde o jednu z nejsložitějších kategorií vůbec.
 
Jak se cítíte v roli hodnotitele, který má za sebou již několik ročníků Zlaté koruny? Co vám jako odborníkovi přináší, naplňuje vaše představy a hodláte jako člen Finanční akademie pokračovat? 
Cítím se samozřejmě dobře, práce ve Finanční akademii mi dává smysl a chci v ní pokračovat. Nyní po skončení vlastní soutěže nás čeká jako každý rok interní vyhodnocení a pak diskuze o „vybroušení“ hodnotitelských kritérií. Těším se na ni.
 
 
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.