« Zpět

Pojišťovna roku 2023 bez překvapení – potvrzuje se stabilitu trhu

| 31. května 2024 - 11:44 | Zprávy

V pořadí již 23. ročník odborné B2B ankety Pojišťovna roku, v níž pojišťovací makléři posuzují výkony pojistitelů, zná své vítěze: stejně jako loni hodnocení univerzálních pojišťoven ovládla skupina Vienna Insurance Group (VIG) prostřednictvím svých dcer – ve všech vyhlašovaných kategoriích Kooperativa získala tři zlaté, čtvrtou pak ČPP. Specializované pojišťovny jsou hodnoceny zvlášť: zde své loňské prvenství obhájila ERV. Mezi TOP 5 pojišťovací makléře roku 2023 se zařadily společnosti INSIA, OK GROUP, PETRISK, RENOMIA a RESPECT. Osobností pojistného trhu byl vyhlášen Zdeněk TUČEK.

Letošní výsledky znovu ukazují, že postavení pojistitelů na trhu je z hlediska pojišťovacích makléřů stabilizované. To je pro české pojišťovnictví dobrá zpráva zejména v době, kdy se podmínky pro podnikání v tomto segmentu ekonomiky neustále zpřísňují, hlavně kvůli regulaci přicházející z Bruselu,“ zhodnotil 23. ročník ankety Pojišťovna roku předseda AČPM a zakladatel celé soutěže Ivan Špirakus. Stoupající prestiž ankety podle jeho názoru jen podtrhuje význam klíčové role makléřů jako odborných poradců, kteří prosazují a chrání zájmy svých klientů. Pokud jde o konkrétní výsledky, vyzdvihl posun DIRECT pojišťovny mezi pět nejlepších v klíčové kategorii Pojištění průmyslu a podnikatelů. Podle jeho názoru je to výsledkem systematické koncepční spolupráce s makléři v celém týmu pojišťovny. Jak dále připomněl, další změny v porovnání s předchozím ročníkem zaznamenala kategorie Specializovaného pojištění: skupinu TOP 5 opustila pojišťovna Credendo (býv. KUPEG) a naopak se do ní znovu zařadila pojišťovna Atradius.

V hodnocení výkonu pojišťovacích makléřů za rok 2023 se organizátoři ankety vrátili k osvědčenému formátu z minula, tedy k vyhlášení TOP 5 bez určení pořadí (vítězové jsou řazeni abecedně.) Ani zde nenastala změna oproti předchozímu ročníku: mezi pět nejlepších se opět zařadili dlouholetí členové AČPM, společnosti INSIA, OK GROUP, PETRISK, RENOMIA a RESPECT.

„Partnerství pojišťoven a makléřů je zcela zásadní pro zajištění kvalitní péče o klienty a také pro samotný rozvoj trhu. Navzájem se od sebe učíme a zlepšujeme, což je ku prospěchu klientů. Hodnocení makléřů je důležitou zpětnou vazbou pro pojišťovny, až už z pohledu klientské vstřícnosti, nebo inovativnosti nabízených produktů. Spolupráce našich Asociací je také důležitá pro edukaci makléřského trhu a užitečná pro dodržování příslušných regulativních pravidel. Anketa Pojišťovna roku je názornou ukázkou, že se nám daří přispívat ke kultivaci českého pojišťovnictví a posilovat jeho vnímání jako jednoho z klíčových pilířů české ekonomiky. Ocenění v této anketě nejsou jen uznáním pro jednotlivé pojišťovny a makléře, ale také potvrzením toho, že naše snahy mají pozitivní dopad na celý trh a jeho dlouhodobou stabilitu,“ uvedl k výsledkům ankety výkonný ředitel České asociace pojišťoven Jan Matoušek.

V rámci 23. ročníku ankety prezídium Asociace českých pojišťovacích makléřů také již tradičně udělilo čestný titul Osobnost pojistného trhu za vynikající a mimořádný přínos rozvoji českého pojišťovnictví. Do pomyslné síně slávy byl uveden Ing. Zdeněk Tuček, jeden z iniciátorů založení AČPM před třiceti lety a také v pořadí druhý předseda Asociace, který celou svou profesní kariéru zasvětil pojišťovnictví, ať už jako makléř nebo manažer pojišťoven.

Výsledky ankety oznámili organizátoři této profesní soutěže, tedy Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM) ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven (ČAP) a specializovaným serverem OPojištění.cz, na galavečeru v Kongresovém centru ČNB za účasti více než dvou set makléřů, top manažerů pojišťoven, představitelů asociací finančního trhu a dalších významných hostů.

Galavečeru předcházelo již tradiční Makléřské odpoledne jako neformální pracovně-společenské setkání členů AČPM se zástupci partnerů ankety a pracovníky úseků makléřských služeb partnerských pojišťoven.

Podrobné výsledky 23. ročníku ankety Pojišťovna roku jsou uvedeny v samostatné tabulce.

Osobnost pojistného trhu

Ing. Zdeněk Tuček

Je absolventem VŠE a celou svou dosavadní kariéru pracuje v pojišťovnictví. Začínal v r. 1979 jako likvidátor škod z mezinárodní přepravy zásilek v tehdejší České státní pojišťovně. Postupně se zde vypracoval až na pozici ředitele odboru škod.

V roce 1992 spoluzakládal pobočku mezinárodní makléřské společnosti MARSH v Praze a byl jejím prvním generálním ředitelem celých 7 let až do roku 1999.

V roce 1993 byl jedním z iniciátorů založení Asociace českých pojišťovacích makléřů, která pak byla ustavena v březnu 1994. V letech 1996 – 1999 vykonával funkci předsedy Asociace.

Od roku 2000 pracuje v různých manažerských pozicích postupně v pojišťovnách Zurich, jako obchodní ředitel, v České pojišťovně, jako ředitel tzv. TOP likvidace, a následně v pojišťovně AIG a později Colonnade, nejprve jako ředitel likvidace škod a nyní je auditorem likvidace škod.

Ing. Zdeněk Tuček hovoří anglicky, německy a španělsky. Je ženatý a má již 2 dospělé dcery. K jeho zálibám patří hra golfu, cestování a historie.

 

Osobní záštitu 23. ročníku ankety Pojišťovna roku poskytl guvernér České národní banky Aleš Michl.

Uspořádání ankety podpořili tito významní partneři:

KPMG Česká republika jako generální partner www.kpmg.cz

CONTIN www.contin.cz

Creasoft www.creasoft.cz

Ipsos www.ipsos.cz

Mibag sanace www.mibag.cz

AK PRK www.prkpartners.com

OPojištění.cz jako generální mediální partner www.opojisteni.cz

Bankovnictví, Pojistný obzor, PROFI Poradenství & Finance

Stručně o AČPM:

Asociace českých pojišťovacích makléřů byla založena v roce 1994 z iniciativy českých kanceláří mezinárodních makléřských firem. V lednu 2005 došlo ke sloučení s tehdejší Komorou pojišťovacích makléřů. Cílem AČPM je podpora profesních zájmů a zvyšování profesionální i společenské prestiže povolání pojišťovacího makléře. Asociace se podílí na tvorbě zákonů, prosazuje profesní etiku, stará se o vzdělávání makléřů, publicitu a navazuje mezinárodní kontakty. Od r. 1998 je aktivním členem Evropské federace pojišťovacích zprostředkovatelů (BIPAR) se sídlem v Bruselu. V současné době AČPM sdružuje 79 makléřských firem, které podle kvalifikovaných odhadů realizují téměř 3/4 všech makléřských obchodů v ČR.

Malý průvodce profesí pojišťovacího makléře:

  • vždy pracuje jako zástupce klienta 
  • uzavírá s klientem smlouvu o odborné činnosti
  • věnuje se především pojištění firem a podnikatelů
  • poskytuje poradenství v řízení rizik a konstrukci pojistné ochrany
  • jménem klienta oslovuje pojišťovny se žádostí o nabídku (výběrové řízení)
  • odborně vyjednává za klienta s pojišťovnou o cenách a podmínkách
  • na straně klienta spolupracuje při likvidaci pojistných událostí
  • má výrazně vyšší odpovědnost za svoji činnost a poskytované rady než pojišťovací agent.
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.