« Zpět

Riziko se už nenosí

| 18. června 2015 - 9:52 | Zprávy | Podílové fondy

I když přehled výnosů jednotlivých aktiv v české koruně svědčí o zajímavých pohybech, nemyslím si, že by se na trhu stalo něco mimořádného. Většinu pohybů má na svědomí měnový pár USD/CZK. Americký dolar a tentokrát také společná evropská měna vůči české koruně totiž poměrně silně oslabil. Příčiny oslabení bych viděl spíše v sentimentu na trhu, než ve fundamentu. Data z USA se začínají postupně zlepšovat a tak bude na stole opět téma možného zvýšení úrokových sazeb ze strany FEDu.

Celkově však lze označit trhy na začátku tohoto týdne za slabé a náladu investorů jako ponurou. Riziko se najednou příliš nenosí. A to nejen co se týká akcií. Pod určitým tlakem jsou také dluhopisy a komodity. Ty slábnou navzdory slabosti amerického dolaru. Ukazuje to například graf vývoje indexu průmyslových kovů. Horní pole zobrazuje index v amerických dolarech a dvě spodní pak stejný graf v eurech a australských dolarech.
 
Tydenní komentar 24 2015 obr 1
Tydenní komentar 24 2015 obr 1
 
Komodity jsou tedy slabé obecně a v pozadí jejich vývoje nestojí pouze americký dolar. Velice zajímavou informaci týkající se neklidu na trzích přinesl Thomson-Reuters, když zveřejnil graf jejího vývoje pro různé typy aktiv.
 
Tydenní komentar 24 2015 obr 2
 
Z grafu vidíme, že akcie jsou nyní ve srovnání s dluhopisy a měnami nejméně volatilním produktem! Zatímco kolísavost měnového a dluhopisového trhu roste a pohybuje se v horní polovině rozpětí počítaného od roku 2010, akciové trhy jsou nebývale klidné a jejich index volatility (prostřední pole) se blíží historickým minimům. Začnou se akciové trhy chovat historicky normálně a svoji kolísavost výrazně zvýší? Není to vyloučené.
 
Co může vést ke zvýšení volatility a silnějšímu poklesu akciových trhů? V současnosti jsou takové katalyzátory dva. Prvním je bezesporu řecký folklór, kterého jsme opět svědky. Vyjednávání mezi MMF, EU a Řeckem jsou na mrtvém bodě. Zatím poslední nedělní schůzka skončila opět neúspěchem. Navíc řecký soud zrušil omezení důchodů a tamní vláda tak bude kromě prostředků na splátky věřitelům (které zřejmě nemá) potřebovat další nemalé peníze. Angela Merkelová se podle některých pramenů smiřuje s tím, že default není sprosté slovo a připouští, že tentokrát tak může vyjednávání dopadnout.
 
Další divokou kartou tohoto týdne je jednání centrálních bankéřů v USA. Lepší data, kterých jsme byli svědky, mohou FED vyprovokovat k ostřejšímu komentáři a ten může mít následně sílu opětovně probudit kolísavost akciového trhu zejména v USA.
 
Z krátkodobé či střednědobé perspektivy by mě nepřekvapila další korekce napříč trhy. Dlouhodobější pohled ale změnu růstového trendu prozatím nenaznačuje. Odhadovaná ziskovost US podniků po počátečním zakolísání opět mírně roste a odhadovaná pravděpodobnost recese je jak v letošním, tak také v příštím roce, jen velmi nízká.
Tydenní komentar 24 2015 tab 1
Tabulka 1: Výkonnost investičních aktiv v posledních dvou týdnech a v roce 2015 (zdroj: Morningstar)
 
Pro názornost uvádíme také výkonnost základních typů portfolií v roce 2015. Konzervativní portfolio je složeno z devadesáti procent z českých vládních dluhopisů a deseti procent z celosvětových akcií indexu MSCI World. Vyvážené portfolio má polovinu prostředků vloženo do českých dluhopisů a polovinu do akciového MSCI World naproti tomu portfolio dynamické je z devadesáti procent zainvestováni do celosvětových akcií a desetinu jeho portfolia tvořily na počátku české dluhopisy.
 
Tydenní komentar 24 2015 tab 2
Tabulka 2: Výkonnost jednotlivých typů portfolií v posledním týdnu a v roce 2015 (zdroj: Morningstar)
 
Tydenní komentar 24 2015 tab 3
Tabulka 3: Výkonnost jednotlivých typů portfolií v posledním týdnu a v roce 2015 (zdroj: Morningstar)
 
 
 
 
 
 
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.