« Zpět

Odbornost v investicích podle novely ZPKT přinese zkvalitnění distribuce

7. dubna 2016 - 10:58 | Zprávy

Investice. Oblast poradenského byznysu, která je poněkud upozaděna parlamentním zápasem s názvem „Regulace provizí“, ale přitom je podobně horká. Implementace směrnice MIFID II se zpožďuje, ale téma investic je na stole a objevuje se řada „restů“, které poradenský byznys v této oblasti má. Obsáhle debatovány jsou požadavky, které musí splnit uchazeč o získání licence obchodníka s cennými papíry či o registraci investičního zprostředkovatele. Poněkud ve stínu pak zůstává odbornost poradců, v legislativním jazyce „osob, pomocí kterých vykonává OCP/IZ své služby“.

Novela Zákona o podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT), která implementuje evropskou směrnici MIFID II., přinese jednoznačnou povinnost zajistit a prokazovat odbornost osob vykonávajících mj. službu investičního poradenství. Jak? Pomocí odborných zkoušek akreditovaných či uznaných ČNB.

Zákon samotný bude platný a účinný zřejmě od roku 2018. V jeho aktuálním návrhu, který odešel na začátku března 2016 z Ministerstva financí na vládu, je uvedeno 2 leté přechodné období pro splnění nových požadavků (nejen) na odbornost.

Jak získat náskok a splnit odbornost již nyní?

Otázky správně zní: Jak se výrazně posunout ve znalostech a dovednostech v investičním poradenství? Jak tedy poskytovat službu investičního poradenství se splněním odbornosti již nyní a neschovávat se za berličku zprostředkování?

Řešením je systematicky zapracovat na odbornosti své a svých poradců. Na trhu existuje několik řešení, díky kterým lze odbornost pro oblast investic naplnit již dnes.

Zkoušky, které jsou uznány Českou národní bankou podle současného zákona, budou přenositelné do stavu podle nového zákona. Mám-li tedy vykonanou odbornou zkoušku pro investičního poradce nyní, automaticky plním odbornost podle nového zákona a získávám klid a náskok před konkurencí.   

Řešení odbornosti u investic

Jedním z nejkomplexnějších řešení v oblasti kvalifikací a odbornosti disponuje Evropská asociace finančního plánování ČR (EFPA). Tato organizace je nejvýznamnějším nezávislým certifikačním centrem v ČR, které podporuje profesní růst finančních poradců, a přináší evropské kvalifikační a etické standardy do podnikání na finančním trhu. Certifikace EFPA ČR, např. titul EFA či EFP, jsou již nyní v oboru respektovány.

EFPA ČR je subjekt uznaný Českou národní bankou pro poskytování odborných zkoušek pro oblast investic ve všech kategoriích tzv. makléřských zkoušek, včetně investičního poradce. Tyto zkoušky nejvíce vyhovují zkušenějším poradcům, zprostředkovatelům a obchodníkům s cennými papíry, neboť na jejich původní tvorbě mají nemalý podíl odborníci České asociace obchodníků s cennými papíry (ČAOCP), která je nyní součástí Asociace pro kapitálový trh ČR.

Právě nyní získávají poradci novou a unikátní možnost: EFPA ČR v březnu spouští ojedinělou zkoušku pro investiční poradce pracující primárně s fondy, tj. s nástroji kolektivního investování. ČNB tuto zkoušku uznala v prosinci 2015 jako kratší, více vyhovující běžným poradcům v sítích, bankách i investičních společnostech. Zajímavé je, že o tuto zkoušku již při přípravě projevovali poradci a poradenské společnosti poměrně živý zájem.

Nejen povinnost, ale hlavně rozvoj!

„Samotné odborné zkoušky nejsou budovány jako nástroj „vyhazování“ poradců, ale jako pomůcka pro jejich profesní rozvoj a budování rozhledu v oboru“, říká Petr Volek z EFPA ČR. „Proto ke každé profesní zkoušce sestavujeme přípravný elearningový kurz, aby si poradci předem mohli ověřit, jak je zkouška nastavena, a měli dobrou přípravu v dostatečném časovém předstihu. Podle zpětné vazby, kterou dostáváme, kurzy opravdu pomáhají zvýšit úspěšnost u zkoušky. Navíc, kurzy i zkouška přinesou poradcům i nové poznatky a souvislosti, které třeba v produktovém školení ve své síti či bance ještě neslyšeli.“

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.