« Zpět

Studenti budou řešit bezpečnost na silnicích

| 14. listopadu 2019 - 14:21 | Zprávy | Neživotní pojištění

Mladí řidiči vloni na českých silnicích nesli vinu na každém šestém úmrtí. I řešení této výzvy si klade za cíl druhý ročník studentské soutěže MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice, kterou vyhlašuje Nadace pojišťovny Kooperativa. Cílem je aktivizovat mladé lidi ke zlepšení stavu dopravní bezpečnosti v České republice a šířit osvětu o prevenci dopravní nehodovosti mezi mladými účastníky silničního provozu.

Vysokoškoláci a středoškoláci mohou své projekty přihlásit do soutěže do poloviny května 2020. Důležité je přijít s inovativním řešením, které dokáže zlepšit stav nehodovosti na českých silnicích.  „Studenti budou mít jedinečnou šanci získat cenné zkušenosti s psaním projektu pod odborným vedením expertů. Ze všech přihlášených projektů vybere odborná komise celkem 5 nejlepších prací. Autoři těchto vítězných prací budou pozváni do finálového kola soutěže, kde je čeká jejich obhajoba před skutečnými odborníky. Nejlepší vyhraje 50 tisíc korun. Pokud navíc projekt bude mít reálnou šanci na realizaci, student získá možnost jej dále rozvíjet za pomoci mentora,“ představuje soutěž Jindřich Henzl, CSR specialista pojišťovny Kooperativa.

Aktivně se mohou zapojit i samotné vysoké a střední školy, kterým v rámci projektu nabízíme interaktivní přednášky pro studenty, zaměřené na bezpečnost v silničním provozu. „Očekáváme, že zapojení studenti se zamyslí nad svým chováním na silnicích, a navíc budou kladně působit i na své vrstevníky. Vybrané studentské práce pak mohou díky následné praktické realizaci napomoci zvyšovat úroveň bezpečnosti na našich silnicích,“ vysvětluje Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti. 

Již v prvním ročníku se do projektu zapojilo 17 fakult vysokých škol a univerzit a 2 vyšší odborné školy. Své projekty nakonec přihlásilo celkem 119 studentů. „Velmi nás těší úspěch prvního ročníku soutěže, a jelikož jsme zaznamenali zájem i z řad středních škol, rozhodli jsme se tento ročník otevřít i středoškolákům,“ doplňuje Jindřich Henzl.

 

A proč právě mladí řidiči?

Jedná se o jednu z nejrizikovějších a nejohroženějších skupin řidičů na silnicích. V roce 2018 vyšetřovala Policie ČR celkově 104 764 dopravních nehod, při kterých zemřelo 565 osob
a dalších 2 465 bylo těžce zraněno. Z toho mladí řidiči motorových vozidel ve věku do 24 let zavinili 10 051 nehod, o život při v nich přišlo 94 lidí a dalších 397 utrpělo těžké zranění. Meziročně sice bylo nehod zaviněných mladými řidiči o 477 méně, bohužel však o 7 narostl počet mrtvých a dokonce o 50 počet těžce zraněných. Tato skupina řidičů zavinila každou 10. dopravní nehodu a na svědomí měli každého 6. mrtvého i těžce zraněného. Pravděpodobnost, že při nehodě zaviněné mladým řidičem někdo zemře, byla o 75 procent vyšší, než činí průměr za všechny nehody, ke kterým loni došlo na českých silnicích. Výrazně vyšší – o téměř 70 procent – je i pravděpodobnost, že nehoda bude mít za následek těžké zranění.

Nejčastějšími příčinami nehod způsobených mladými řidiči byly nepřiměřená rychlost jízdy

či překročení rychlostního limitu. Tyto případy měly na svědomí 48 mrtvých. Agresivita
či nezodpovědnost mladých řidičů stála život 13 lidí. Hlavními příčinami vážných nehod způsobených mladými řidiči jsou především nezkušenost, osobnostní nezralost a životní styl. Nezkušení řidiči jsou snadno přetíženi a nezvládají současně vykonávat několik řidičských úkonů. Mladí motoristé mívají sklon k impulsivnosti a často nedomýšlejí možné dlouhodobé následky vyplývající ze zavinění vážné nehody. Mají vyšší míru tolerance vůči rizikům, adrenalinové situace nejednou přímo vyhledávají. Velký vliv na jejich nehodovost mají i alkohol a drogy. Mladí viníci s alkoholem či jinou návykovou látkou v krvi tak zabili každého pátého, kdo přišel o život jejich vinou. To je o 54 procent více, než je průměr za všechny dopravní nehody vyšetřované policisty,“ uvádí Roman Budský, dopravní expert Platformy VIZE 0.

Projekt „MOJE VIZE NULA: Studenti pro bezpečné silnice“ má ambici tyto nelichotivé statistiky změnit. Pomozte nám zlepšit situaci na silnicích a zapojte se do soutěže i vy!

 

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.