view counter
« Zpět

Evropské nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) může navýšit ceny a snížit konkurenceschopnost evropských firem

| 29. srpna 2017 - 14:03 | Zprávy

V Česku může i malá firma zaplatit až statisíce korun za nutná opatření, zanedbá-li přípravu. Koncem května 2018 začne platit Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (General Data Protection Regulation – GDPR), které schválily vrcholné orgány Evropské unie již v dubnu 2016. Podle analytiků auditorské a poradenské společnosti BDO mohou nová pravidla snížit konkurenceschopnost evropských firem ve světě. Náklady na softwarové řešení a lidskou práci spojené s dodržováním nového nařízení budou v mnohých případech navyšovat ceny výrobků a služeb.

GDPR je revolucí v ochraně osobních údajů občanů Evropské unie a výrazně ovlivní chod všech firem i státních či neziskových organizací, které evidují své zaměstnance, členy, zákazníky nebo příznivce. Nové nařízení si vyžádá nemalé finanční náklady na zavedení potřebných opatření i náklady na průběžné dodržování nově stanovených pravidel. Podle BDO systémová změna v Evropské unii přinese i negativa. „I když je úmysl evropských orgánů dobrý, evropským firmám vzniknou nové náklady, které rozhodně nejsou zanedbatelné a ve výsledku mohou dlouhodobě navyšovat ceny výrobků a služeb. Dá se předpokládat, že nařízení z hlediska světového obchodu ztíží postavení evropských firem, zejména vůči již dnes velmi levné produkci z Asie, které je velmi těžké konkurovat,“ dodává Stanislav Klika z auditorské a poradenské společnosti BDO.

Nutná opatření mohou stát i malou firmu či organizaci až statisíce

Podle analytiků BDO může i malá firma zaplatit za zavedení nutných opatření i statisíce korun. Hodně záleží na tom, do jaké míry jsou kvalitní její dosavadní procesní a softwarová opatření. „Využívá-li firma či jiná organizace kompatibilní software, a má zavedeny fungující procesy v oblasti ochrany osobních údajů, budou náklady bezvýznamné a bude se jednat spíše jen o formality. Naopak zcela nepřipravená malá firma, která zanedbá přípravu a s prvními kroky začne teprve na jaře příštího roku, může zaplatit i statisíce korun navíc. Rozdíly mohou být opravdu propastné,“ říká Stanislav Klika z BDO.

Příprava může trvat i rok

Do data účinnosti GDPR zbývá necelý rok a většina českých společností ještě tento problém vůbec nezačala řešit. „Firmy by se na nové nařízení měly připravovat již nyní. Zavedení systémových změn, zejména v oblasti IT, si může v případě velkých společností vyžádat i rok příprav. Jejich odložení na později se nemusí vyplatit. Pokuty za nedodržování nového nařízení mohou dosáhnout až 20 milionů eur, což činí zhruba 526 milionů korun, nebo 4 % obratu firmy za uplynulý finanční rok. Každá větší firma by si měla určit jednoho pracovníka, který bude na ochranu osobních dat dohlížet,“ dodává Stanislav Klika.

GDPR bude závazné ve všech státech EU

GDPR  bude účinné od 25. května 2018. Nejedná se o směrnici, ale o nařízení, které je automaticky použitelné bez nutnosti schvalování členskými státy EU. Státy ale mohou některá pravidla GDPR upřesnit formou národních zákonů.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.