Životní pojištění FLEXI

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-osob/zivotni-pojisteni-flexi
Okruh uživatelů

Dospělí i děti

Distribuční kanály

Pobočková síť pojišťovny, externí zprostředkovatelé

Počet uživatelů 162,00
Základní charakteristika

Pojištění má zcela novou konstrukci s možností investice a tvorby kapitálové hodnoty, s možností příspěvku zaměstnavatele a daňovými výhodami. Investiční složka není povinnou součástí a je transparentně oddělena. Pojištění je také možné sjednat jen v rizikové variantě bez možnosti investice.
Životní pojištění FLEXI nabízí širokou škálu pojištění, flexibilně se tak přizpůsobí životní situaci jednotlivce i celé rodiny, a to nejen při sjednání pojištění, ale také v jeho průběhu.
Je důležité mít dobře pojištěny vážné situace, které mohou mít dlouhodobý dopad, proto komplexně nastavené pojištění zvýhodňujeme výraznými slevami. Oceníme také věrnost navyšováním případného pojistného plnění.

Výhody/bonusy

Sleva za komplexní rozsah pojištění – klient může získat slevu až 30 % na téměř všechna pojištění.
Sleva na Pojištění úvěru – úvěrový balíček kopíruje nesplacenou část úvěru a pro případ invalidity, smrti nebo vážného onemocnění, a to se slevou 20 % oproti pojištění každého tohoto rizika samostatně.
CESTA KE ZDRAVÍ – jedinečná kombinace příspěvků na léčení a prevenci. Uhrazení nákladů ve výši až 100 000 Kč na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů. Také uhrazení nákladů na preventivní vyšetření, která nejsou hrazena ze zdravotního pojištění, a to až do výše 3 000 korun každých 5 let.
Bonus za věrnost – vážíme si věrnosti našich klientů, bez navýšení ceny zvýšíme případné pojistné plnění až o 20 %
Sleva za zdravý životní styl – klient může získat slevu 5 %.
Dvojnásobné plnění při dopravní nehodě – v případě následků, které jsou způsobeny úrazem při dopravní nehodě, vyplácíme dvojnásobné plnění (navýšení max. o 1 000 000 Kč) u pojištění invalidity III. stupně a smrti.
Sleva na poplatek – nebudeme účtovat správní poplatek 50 Kč měsíčně, pokud bude výše běžného pojistného po slevách 1 000 Kč měsíčně a vyšší.
Navýšení pojistných částek – při významných životních událostech, jako je ukončení Mgr. studia, pořízení vlastního bydlení, svatba narození dítěte, 25. / 30. / 35. / 40. narozeniny můžete klient u vybraných pojištění navyšovat pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu. Pojistnou částku lze zvýšit až o 50 %, nejvýše o 0,5 mil. Kč.
Smrt hlavního pojištěného – pokud zemře hlavní pojištěný, do 6 měsíců poskytneme pojistnou ochranu zdarma dalším pojištěným na smlouvě. Zároveň ostatní pojištění mají možnost sjednat novou pojistnou smlouvu bez zdravotního a finančního zkoumání a nové čekací doby.

Konkurenční výhody

Víme, že transparentnost je pro klienty důležitá.
-Po zodpovězení zdravotních dotazů klient přesně ví, na co je pojištěn (bez obecné výluky na onemocnění před počátkem)
-Bez přirážek za zaměstnání a sport pro zábavu. Horník za stejnou cenu jako úředník, okresní přebor ani bungee jumping není problém.
-U investičního pojištění transparentní oddělení investiční složky.
-Invalidita bez čekacích dob.
-Celosvětová platnost pojištění.

Dokážeme flexibilně reagovat na změny v životě klienta i pojištění zvýhodnit.
-Komplexní pojistné krytí s pestrou paletou různých pojištění a možností investic do fondů, včetně fondů zohledňující udržitelné investování dle ESG regulatoriky.
-Vysoké standardně sjednatelné pojistné částky u vážných rizik až 25 mil. (invalidita, vážná onemocnění).
-Pojištění i pro vrcholové a profesionální sportovce.
-Vypadnou klientovi příjmy? Pojištění lze uspat a přerušit placení až na půl roku.
-V průběhu pojištění budeme navyšovat plnění až o 20 % bez navýšení ceny.
-Při významných životních událostech, jako je například svatba nebo narození dítěte, je možné navyšovat pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu.

Podporujeme vážná rizika, za úrazy plníme ihned.
-Výrazné slevy až 30 % při komplexním zajištění vážných rizik. Navíc klienti se smlouvou nad 1 000 Kč neplatí správní poplatek.
-Žádné výluky na onemocnění zad u pracovní neschopnosti.
-Pracovní neschopnost bez limitu počtu dní plnění (bez účasti na nemocenském pojištění 548 dní). Úrazovou PN plníme vždy od 1. dne zpětně.
-Dvojnásobné plnění, pokud dojde k přiznání invalidity III. stupně a zároveň nesoběstačnosti. Dvojnásobek také za invaliditu při dopravní nehodě.
-U trvalých následků úrazu 10násobná lineární progrese.
-Plníme za úrazy ihned, nečekáme na doléčení. Dnes si klient zlomí ruku, vše nahlásí online a zítra má peníze na účtu.

Nečekáme na pojistnou událost, klienty podporujeme 24/7.
Služba MAJÁK nabízí konzultace ve zdravotní a sociální problematice. MAJÁK+ navíc podporu při psychických potížích, pomoc v právních otázkách, dálkovou IT pomoc, zásah při havárii v domácnosti nebo pomoc při její údržbě.
CESTA KE ZDRAVÍ uhradí náklady ve výši až 100 000 Kč na zotavení z velmi vážných nemocí a úrazů nebo prevenci nad rámec procedur hrazených zdravotní pojišťovnou až 3 000 Kč každých pět let.

Novinky

FLEXI je unikátním spojením toho nejlepšího z životních pojištění Kooperativy. Pojištění si zachovalo výhody produktu FLEXI, ale zároveň přidalo další benefity včetně nové konstrukce, která umožnuje transparentní oddělení investiční složky.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

Ošetřování dítěte (denní dávka s plněním od 10. dne).
Trvalé následky nemoci
Důchod pro pozůstalé

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 8,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

Nezáleží na věku ani příbuzenském vztahu pojištěných osob.

Minimální pojistná částka (Kč) 50.000,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

Dle jednotlivých typů pojištění, nejnižší u základního pojištění.

Maximální pojistná částka (Kč) 25.000.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

Dle jednotlivých typů pojištění, nejvyšší u pojištění smrti, invalidity, vážných onemocnění. Individuálně možno sjednat i vyšší částky.

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 85,00
Maximální doba trvání (roky) 82,00
Maximální doba trvání - Poznámka

Do sta let věku pojistníka.

Ostatní

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 30,00
Další slevy

Sleva za zdravý životní styl
Sleva na „Pojištění úvěru“
Sleva na poplatek

Další možné výhody

Bonus za věrnost
CESTA KE ZDRAVÍ
Dvojnásobné plnění při dopravní nehodě
Navýšení pojistné částky bez zkoumání zdravotního stavu

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ano

Poznámka

Konečná výše pojistného je velice individuální, protože závisí na mnoha faktorech – například na věku a zdravotním stavu pojištěného, na jeho povolání a zálibách (možné rizikové sporty), na délce pojištění a také výběru jednotlivých pojištění a nastavení výše pojistných částek.

U FLEXI může být na jedné smlouvě pojištěna i celá rodina (až osm osob), výše pojistného tedy závisí také na tom, kolik lidí je ve smlouvě pojištěných.

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Upřimně pane Kašpar - nejste náhodou Kašpar ? Všichni si na netu umíte najít kdejakou prkotinu , ale to co vidět nechcete - to neuvidíte...Mě to trvalo do 5min... takže na Vaši otázku "stačí ?" odpovím NESTAČÍ !!!

Možná dnes,vážený-á.Docela by mne zajímalo,co jsem nechtěl vidět...Mě totiž právě dnes přišla odpověď na moji stížnost,kde je výslovně uvedeno,že tabulky jsou k nahlédnutí na pobočkách a NYNÍ už i na netu!Nedávno tam OPRAVDU nebyly a neměl je ani zástupce pojišťovny nabízející jejím produkty.Nejsem idiot a v googlu a jinde opravdu hledat umím.A jestli je podle vás prkotinka,že jedna pojišťovna platí 14 dnů a jiná 35,tak je to váš názor,a ten já vám na rozdíl od vás neberu ani vás neurážím.Máte na něj právo.Možná kdyby jste si přečetl víc zdejších příspěvků...prospělo by vám to.A jinak se od vás velice rád nechám poučit a určitě i ostatní,aby nedělali stále stejné chyby,když vy jste tak dokonalý-á. :-)

No jo, ale záleží také na rizikové skupině a nastavení smlouvy, ...že "byl oceněn" ....úraz se stal a nikdo nevěděl, kolik dostane, protože oceňovací tabulky..??....kde jen jsou ty oceňovací tabulky?...nejsou!....bude se čekat a doufat, že se pan likvidátor dobře vyspí. Není lepší mít oceňovací tabulky přímo ve smluvníc podmínkách? a nejlépe bez slůvek až nebo do..??Přijde mi to přinejmenším fér.

Flexi je opravdu podvod na zákazníka ve kterém si každý platí akorát obrovskou reklamu v televizi, mám zkušenost s tím že mi po jedenácti měsících marození a dvou reoperacích zaslali pojistné plnění za 35 dní dle tabulek, finýto odvolání nepomohlo, jednali dle smluvních podmínek.

Ještě musím dodat že spokojený jsem byl u Uniqa tam jsem byl pouze připojišten v pojistce mé ženy a plnění proběhlo v tomto stejném případě v plné výši a její pojištění bylo založeno pouze měsíc před mým úrazem takže to se nám vyplatilo:-).

stačí se podívat na výnosy fondů kam se peníze strácejí, tohle pojištění je nej odpad v ČR !!! ANO AŽ PAK JE DYNAMIK PLUS.... smlouva na 45 let, 32 let platíte jenom rizika a náklady a pak PŘEDPOKLÁDANĚ pár drobáků...
díky NE

Flexi je opravdu podvod na zákazníka ve kterém si každý platí akorát obrovskou reklamu v televizi, mám zkušenost s tím že mi po jedenácti měsících marození a dvou reoperacích zaslali pojistné plnění za 35 dní dle tabulek, finýto odvolání nepomohlo, jednali dle smluvních podmínek.

Ano je to tak, souhlasím s tímto názorem, Flexi sežere nejdřív sama sebe a potom hned vás.....když se setkám s Flexi, okamžitě vystřelit pryč a nahradit pořádnou životkou.

Jo tabulky nákladovosti je jedna věc(tank),ale to že ta pojistka nic "nevydělá" už nikomu nepoví.Pojišťovny nejsou charity!!!!!!!!!Každá pojistka má náklady a taky míru výnosů,(ne)zkušenosti s trhem. Jsem zvědavý jak se budou kroutit při doživotních rentách a 75ti letých neschopenkách. To je jenom plk a chytačka lidí.Jak půjde do tuhého a bude vysoký škodní průběh dají ruce pryč a bude se to hromadně odpojišťovat za jakoukoli záminkou....Hodně zdaru klientům ČS.Co se nedaří Koopce v rámci Vienna groupe tak přehodili triko a prodává to Spořka. To je neuvěřitelné...

Bohužel se musím přidat ke kritice.Stručně a jasně.Úraz natrženého svalu léčen 38 dní,pojistku platím 931Kč již několik let,nárok na zaplacení dle oceňovacích tabulek této pojišťovny celých 14! dní.Zajímavé je,že konkurenční pojišťovny mají dobu léčení do 35 dní...Docela podstatný rozdíl...Děkuji,již nechci!

ČP(Dyk,Diam,Multr) od 2008 natržený sval od 35 do 70dní x denní dávka podle typu diagnozy.

Nějaká rada nebo něco bližšího by nebylo?

Utrpěl jsem zlomeninu kotníku 5.3.2011 po 8týdenní sádře následovala rehabilitace a další návštěvy na ortopedii, cca 133dní v léčbě než mi doktor ukončil péči, a výborné zjištění od pojišťovny kde mé denní odškodné činní 200kč nastalo když mi na účet zaslali směšných 11200kč za nějakých 56dní, které oni mají podle nějakých tabulek, které jsem v životě neviděl. Samozřejmě podávám odvolání a podle výsledků budu pokračovat dále, ale už teď vím, že s flexi už nechci mít nic a hlavně ne u pojišťovny České spoř. Opravdu nedoporučuji, není to moje první špatná zkušenost s touto institucí. Poučte se i ostatní

Tak já jsem s flexi spokojá na maximum. Mám pojištěné 2 děti za 830 kč. Denní odškodné máme 1000 kč. Dále hospitalizaci to nevím kolik přesně, ale také vysoká částka. Dala jsem si max. Vím, že se to řídí podle tabulek a pak násobí. Záleží na prodejci, já mám moc šikovného pána z Astorie a ten mi vše vysvětlil. Pokud bych měla 200Kč na den tak bych tu pojistku asi ani nedělala. Nevím, proč lidi nadáváte tady. běžte za vaším prodejcem, ten to blbě prodal a vysvětlil.

Souhlasím s tím,že záleží na tom,kdo Vám Flexi prodá a jak Vám to vysvětlí.co sde týká případu zlomeného kotníku je to v pořádku.K chybě nedošlo.pokud má klient nastavené plnění na 200 kč/den od 57 dne,matematicky to souhlasí.Pán chtěl ušetřit,protože plnění od 57 dne je nejlevnější,tak ať se nediví.

No to jsou jednpoduché počty, kdybyste byl pojiště na např 600 kč za den tak byste od poj dostal 56x600, což by asi bylo o něčem jiném. To vám váš poradce nevysvětlil???

Ani já nemám dob ré zkušenosti,měli jsme autonehodu při niž jsem utrpěla komplikovanou zlomeninu kotníku lečba od 6.8.2010 do 31.1.2011 dvě operace rehabilitace atd,pojištovna mi vyplatila směšných 11tis s tim že se to ohodnocuje podle tabulek,které jsem ja ovšem nikdy neviděla,takže mi zaplatili jen 3měsice.tabulky tabulky.

Jednorázově jsem vložila do uvedeného pojištěn vyšší částku,lze tuto částku snížit a za jakých podmínek.

Škoda, že jsem tyto recenze nečetla o rok dříve, manžel se pojistil na úraz, platí skoro rok 1000,- měsíčně, měl úraz natržený sval, měsíc nemohl pohnout rukou, a dnes přišel dopis od pojišťovny, že nemá nárok na vyplacení , protože neměl sádru, prý pokud není sádra tak se nejedná o úraz :-))), pojistku rychle rušíme.

Dámo to je zajimavé, ihned vám to zjistím, můžete mi prosím popsat jak přesně to bylo?

Stejně dopadl po těžké distorzi prstu i syn. Měl 3 týdny škrobový obvaz do poloviny předloktí,tudíž ruku nemohl po celou dobu používat a pojišťovna zaslala ten samý dopis, co Vám- neměl sádru, takže pojistnou událost neplatí....Vzhledem k tomu, že ty samé úrazy se v nemocnici léčí sádrou a na poliklinice škrobovým obvazem, který v tomto případě plní úplně stejnou funkci, plnění pojišťovny tedy závisí na tom, KDE se necháte ošetřit... Pojistnou částku synovi nevyplatili ani přes naše odvolání se.

Dobrý den, Flexi máme už více jak 6 let a jsme velmi spokojeni. Zkoušeli jsme před tím nejprve Českou pojišťovnu a pak Kooperativu a vždy po úrazu jsme je vypověděli pro absurdně nízké odškodné. Pak jsme zkusili na doporučení Flexi a teď jí doporučujeme dál. Úraz jsme měli několikrát - sádru ani jednou. Vždy bylo řádně plněno. Jedinou podmínkou bylo, aby trval úraz déle jak 8 dní, jinak by nebyl za úraz uznán. S tím jsme problém neměli, naše úrazy byly vždy od 6-ti týdnů do 3 měsíců. Peníze přišly vždy včas a odpovídalo to tabulkám, o kterých se píše v jiném příspěvku. Když naši známí viděli výši plnění, udělali si toto pojištění také.

Vždy je důležité aby pojišťovací poradce odprezentoval co kde a za kolik jde. Švagrová má pojištěnou dceru přes ČP a po úrazu-zlomeného prstu dostala 3500.Byla spokojená a tak mi dohodila to samé a už je to podepsáno.Vždy je to o tom kam která část z pojistného jde.Flexi poradci staví na pomlouvání ostatních pojistek,měl jsem jednoho doma,ale je plná výluk a odpojišťování pro další úraz stejného typu.To Vám neřeknou a pořád melou dokola o ceně za pojistku.

Spadla jsem a měla jsem odřenou celou levou tvář a nos.Šla jsem k obvodnímu lékaři-Chirurgii máme daleko-30 km.Lékař mi to ošetřil , mastičku a 10 dní léčení.Teď mi přiško , že se mi to neuznává , protože jsem měla být ošetřena na Chirurgii-od obvoďáka to nestačí!.Tak jak je to? děkuji

Měla jsem podobný problém se synem jen s tím, že jsem byla na chirurgii. Měl z pádu na kole prodřený loket až na kost a celé koleno odřené...cca 6x10cm. Hojilo se mu to více jak 3 týdny. Z Flexi mi napsali, že úraz neuznávají, protože rána nebyla zašita a nebyl ani stržen strup. Lékařka netušila, že to tam musí napsat. Myslím si tedy, že by Ti úraz také neplnili...jen bys měla vyšší náklady na cestu k lékaři. Teď měl syn naraženou ruku a měl ji 10 dní v sádře. Lékař napal 28 dní léčení, musel to mít stále zafixované. Z Flexi mi poslali 4200 Kč, přitom denní odškodné má 300Kč. Rozhodla jsem se, že jim dám výpověď a pojistím se jinde. Jako fin. poradce mám přehled.

Vážená dámo jako finanční poradce, který má přehled by jste měla vědět že nezáleží co napíše lekař, ale Flexi má u denního odškodného urazu tabulku s průměrnou dobou lečení jednotlivých úrazů. A naražená ruka která není zlomená se neléčí 28 dní. Na úrazové pojistce se nemá vydělávat. Ma to pokrýt naklady na úraz.

A je to tady, obhajoba za každou cenu.Reaguji na celou diskuzi. Je to vždy o pojistných podmínkách,ale chirurgie je k návštěvě skoro vždy a když ne tak to asi nebylo vážné. Výplata plnění je dle tabulek a prvotních čísel v úrazovce. Taky znám reakce jak vyplácela kulové ČP ze starých pojistek.Taky si ale lidi nastavili 20000 na celý rok a pak kouleli očima. Co si platím to tam mám.Když si nenechám udělat anylýzu zajištění tak nemůžu hulákat když mám celou pojistku za 400 měs.a ještě je ,,spořící".Žádná instituce není kouzelník a zároveň máte možnost úprav pojistek beze ztrát v rámci té dané firmy.Hlavně pozor na nezávislé poradce. Ti poflusají pokaždé cokoli jenom aby udělali pojistku u jiné pojišťovny a měli provizi.Původní pohaní s tím že vás u původní okradou a ta nová je lepší.....A za nějaký pátek zazvoní znovu a znovu ta sámá píseň.

To, co tady někteří lidé píšou je prostě šílené. Tato pojišťovna je moc dobrá, nikdy jsem s ní neměla problémy, a to mám pojištěnou celou rodinu. To, že existují pojistné podmínky a nějaké tabulky vím, když jsem si uzavírala pojištění, na vše jsem se vyptala, to že to někdo neví a diví se tomu, je hloupost jeho a ne pojišťovny. To, že pojišťovny odstoupí od smlouvy, když jim něco zamlčíte je taky snad normální. Nebo je snad normální někde někomu lhát??? Když půjdete do banky a budete chtít peníze, tak se vás taky budou vyptávat a šetřit než vám peníze dají. Myslím si, že sem píšou negativní poznámky především lidé, kteří si podmínky nepřečetli a kteří asi neznají zákony a tak. Kdyby byla tato pojišťovna tak špatná, jak to tady někteří vyjadřují, tak by neměla tolik pojištěných a tolik vyplaceného odškodného. Stačí se jen mrknout na jejich stránky. Když něco podepisuju, tak si přečtu co a vím, komu jsem se podepsala. Za touto pojišťovnou si stojím.

Tak až budete mit pojistnou udalost vy , dejte nam prosim vědet . Předpokládám že si z tohoto PEVNEHO postoje , sednete pěkně na zadek !

Šak počkej až budeš mít uraz a budou ti mít něco vyplatit, poznáš. Tato pojišťovna si před uzavřením smlouvy má nejdřívě prověřit tvůj zdravotní stav a v případě problémů smluvu neuzavřít. Ale v mém případě hledali jak se tomu vyhnout. Dadal jsem jim podepsáno 10 svědků události tak hledali dál, jak se z tohoto vykroutit. Je to banda. NIkdy více tuto pojišťovnu.ZAjímalo by mě, kolik si již měla událostí.

A jenom když tak všemu rozumíš, tak Víš o tom, že ti mohou smlouvu jednostranně navýšit a pokud nebudeš souhlasit tak ti ji prostě zruší.

Plně s Vámi souhlasím. Mé dnes již dospělé dcery s vnoučkem mají všichni Flexinu a jsou spokojeni. Úrazy jim zaplatily bez problémů a v plné vyši. Sleduji trh pojišťoven a Flexi je opravdu bezkonkurenční.

Tak tedy nevím čemu se smát a nad čím začít brečet.Lidi vzpamatujte se a dobře přemýšlejte než tady v této diskuzi začnete psát.Mám pojištění Flexi a vždy mi při určitém dotazu vyšli vstříc.Nyní jsem v pracovní neschopnosti následkem úrazu (nepracovního) a budu hlásit pojistnou událost a jelikož jsem si nebyla se vším jistá,došla jsem si na pobočku Pojišťovny a byli tak laskavý,že mi dokonce pomohli vyplnit veškeré formuláře.Nyní ještě musím k ošetřujícímu lékaři se kterým se dá jednat ve vší profesionalitě. Těm,kteří zde hážou na tuto pojišťovnu jen a jen špínu musím vzkázat,že neznám lepší.A víte co,tak jak jednáte s pojišťovnami vy a myslíte si,že si na nich namastíte kapsu,tak jednají nejspíš oni s vámi a nedivím se tomu.

Zdravim chytráky co říkají,že je Flexi nejlepší.Dnes mi přišel dopis o pojistním plnění.Zkrátim to.Úraz trval 42dní,natržené vazy v rameni+vykloubení.Měsíc jsem měl ruku zafixovanou a bolelo to ještě i po tom,nehledě na to zaplaceno dostanu 14 dní-podle tabulek :-) KRÁSA,to co napsal doktor je nezajímalo,na chirurgii po úrazu napsal dobu léčení 4-6týdnů.Po telefonu jsem nic nevyřešil,tak si hold jdu napsat dopis a vidím to na pár pěkných dopisů s pojšťovnou ČS a následné vypovězení smlouvy.Je to opravdu uplně super pojistka-DOKUD NEM8TE ÚRAZ!!!

je to proto,že máte denní odškodné.Je lepší mít připojištění tělesného poškození např.na 100000,-Kč.pak je vypláceno plnění z procent poškození části těla.A neřeší se doba léčení

Naopak i u těl. poškození se řeší tabulky 1 týden léčení rovná se jedno 1% z částky. Až u úrazů nad půl roku se to vyrovná dennímu odškodnění. Oceňovací tabulky je zukrátka věc, která má být veřejná, ne na vypůjčení na 5 min na pobočce.

Výpovědní lhůta je 6 týdnů od obdržení písemné žádosti o zrušení tohoto "výhodného pojištění"

A na co si to ti lidi plati? Když na nemocenske nedostanou nic.To si rovnou mohou nastavit jen trvale nasledky a smrt a to bude vše. CCa 400měs. a hotovo :D
Vždyť jim jde o to ať jsou odškodněni za živa a ať se jim nesníží příjem.

Také jsem platil přes 4roky toto pojištění.Částkou 2500kč měsíčně.Uzavřel jsem ho v dobrém ,že pokud se mě stane např.uraz budu mít jistotu ,že nezůstanu bez prostředků. uraz jsem měl pojištovna mě uhradila z 53 dnů puoze 14,protože podle tabulek se to léčí 14dnů.A to jsem předložil i podklady od lékaře a rehabilitací do 53dne.Nestojí to za to uzavírat tuto PS.At se každý nevěřící přesvědčí sám,ale vyhazujete peníze oknem.

Byla chyba, že jsem si o této pojišťovně nepřečetl více dříve.Nikdy víc. Je to banda podvoníků. A vůbec se nedá ani s nikým spojit, kde by jste to probrali. Existuje tolik solidních pojišťoven a já si vyberu zrovna tento hnus.Kdybych to věděl na začátku, tak mám uzavřenou pojistku u solidní pojišťovny a mám aspoň nějaké plnění. Asi se to pokusím dotlačit i do medií, ať lidí vidí co je to za bandu.

Aha a kolik stojí to připojištění? Víte o tom, že Aegon a ostatní pojišťovny při předložení lékařské zprávy o nutnosti doléčení dohrazují buď celou částku anebo aspoň část, ale bez příplatku nad rámec tabulek.

To by mě zajímalo v čem je flexi lepší ne produkt 6BN od KOOPky. Upřednostňuji KOOP.

V mnohých drobnostech, ktere si človek nevšimne (např.DNL)a pokud se jedna o komplexni balik tak hlavne v cene.Když se zameřite na detske připojišteni / cena...tak budete muset dlouho hledat (jestli vůbec najdete) , aby jste toto podlezl.Pokud bych to hodnotil komplexne tak 6BN je z meho pohledu hodne daleko za Flexi....ale je to muj osobni nazor.

Co se týče srovnání obou pojistek, tak je to si myslím relativně stejné, ale co se týče zhodnocení naspořené částky díky investování ve fondech, Perspektiva od Kooperativy je bezkonkurenční a neskutečně Variabilní. Zhodnocení až cca 12%. Mám produkt 7BN-novější 6BN

V Flexi jsi můžete taky určit, ve kterých fondech chcete spořit, pro více konzervativní klienty, je u flexi garantovaný fond který garantuje 2,4 % Ale flexi připisuje nějakých 5,0% Jinak 7Bn od Kooperativy je velmi zajimavý produkt, ale POZOR každý má své mouchy.

Dali jsme si pojistit s manželem nemocenskou. Platíme 600,--Kč měšíčně. Jelikož měl manžel pracovní úraz a je na nemocenské, byli jsme si jisti, že budeme mít odškodné od 15. dne. Bohužel - úraz není nemocenská, i když je na nemocenské.....

Chytačka to není, spíš Vás špatně informoval Váš finanční poradce, tzv nemocenské pojištění z důvodu nemoci od 15. dne je zvlášť od úrazového, pokud by jste chtěli připojištění nemocenské z důvodu úrazu. Musíte si to připojistit, na smlouvě je to čitelné v tomto není žádná nástraha. Samozřejmě za toto připojištění výrazně připlatíte.

To ať jde takový nezávislý mlátič pojistek do ....... Buď to pojistím na marodku jakoukoli a nespekuluji s cenou a nebo si radějí "dávám" bokem co kdyby.Je vidět že jsou všichni stejní a ty výše psané chvalozpěvy je trapas právě těch á la makléř franta....