Přejít na srovnání produktů »Diskuse »

Co byste měli vědět o POJIŠTĚNÍ PRO PODNIKATELE

Nikdo není neomylný. Podnikatelé, kteří poskytují odborné služby, mohou svou chybou způsobit velkou škodu. Mít krytí následků svého možného pochybení, je proto pro ně věc zásadního významu. Pojištění podnikatelských rizik jim může pomoct zmírnit finanční důsledky nepředvídatelné události a hlavně jim umožní to, že se budou moci i nadále věnovat své práci. Jinak by mohli zkrachovat a ještě se třeba nadlouho zadlužit. U některých profesí je pojištění odpovědnosti dokonce povinné ze zákona - jsou to například advokáti, osoby, které provádějí nedobrovolné veřejné dražby, architekti či auditoři.

Pojištění podnikatelů, především profesní odpovědnosti, poskytuje pojistnou ochranu pro případ, že by pojištěný způsobil jinému neúmyslnou škodu, kterou by byl povinen nahradit. Každá z pojišťoven má svou vlastní nabídku. Řada z nich kromě pojištění osob nabízí i firemní pojištění. Nejčastěji se zaměřují na auditory, daňové poradce, účetní, advokáty, dražebníky, oceňovatele majetku, zprostředkovatele pojištění, architekty, inženýry a techniky, kteří působí ve výstavbě, ale třeba i na zdravotnická zařízení nebo vrcholové manažery. Pojistný trh se v této "kategorii" dynamicky rozvíjí a tak neustále přibývají nové možnosti a vzniká řada nových pojistných produktů.   Vhodnou kombinací jednotlivých druhů pojištění se dá zajistit komplexní ochrana jakýchkoli podnikatelských aktivit  - od drobných živnostníků, až po velké průmyslové podniky.

Do základní kategorie pojištění podnikatelských rizik patří:

- Pojištění majetku - věci movité i nemovitosti, technické, obchodní i provozní vybavení, cenné papíry, listiny, nosiče dat, peníze a další cenné věci.

- Pojištění odpovědnosti za škodu - zákonné pojištění odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání i pojištění odpovědnosti za škodu, vyplývající z výkonu určité činnosti.

- Pojištění právní ochrany - je určené na krytí finančních nákladů za soudní spory a nákladů spojených s prosazením právních zájmů pojištěného, vždy v souvislosti s podnikatelskou činností.

- Pojištění finančních ztrát - pro případ majetkové újmy pojištěného, k níž dojde vlivem obchodních a podnikatelských rizik (nepřízeň počasí, přerušení provozu, atd.).

- Pojištění pohledávek - vztahuje se na ztráty, které vzniknou nezaplacením zboží nebo služeb.