Provozní úvěr Profesional pro svobodná povolání

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUniCredit Bank
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.unicreditbank.cz/cs/svobodna-povolani/uvery/kontokorent-profesional....
Okruh uživatelů

Vybrané profese svobodných povolání (fyzické a právnické osoby), které podnikají na základě jiného oprávnění než živnostenského listu.

Distribuční kanály

POBOČKOVÁ SÍŤ | PARTNEŘI

Základní charakteristika

Kontokorentní úvěr až do výše 500.000 Kč.

Úvěr je určen pro tyto profese:
notáři, advokáti, stomatologové, lékaři, exekutoři, insolvenční správci, lékárníci, veterináři, daňoví poradci, auditoři a zubní technici.

Výhody/bonusy

Úvěr je určen i pro začínající podnikatelské subjekty.
Zjednodušený proces schvalování.
Bez dokladování účelu úvěru.
Výhodná úroková sazba 7,9% p.a.
Úvěr je pro fyzické osoby podnikající poskytován bez jakéhokoli zajištění.

Konkurenční výhody

Úvěr do výše 250.000 Kč bez dokládání daňového přiznání (výpisů z účtů) také pro neklienty.
Minimum předkládaných dokumentů.

Novinky

Bez poplatku za správu úvěru pro lékaře, stomatology a notáře.
Sleva 50 % z poplatku za správu úvěru pro advokáty, exekutory a inslovenční správce.

Typ úvěru

kontokorentní

Na co lze úvěr použít

Financování krátkodobých provozních potřeb klienta souvisejících s vykonávanou profesí klienta.

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

Úvěr je pro fyzické osoby podnikající poskytován bez jakéhokoli zajištění.
Právnická osoba - blankosměnka s avalem.

Požadované doklady

Doklad totožnosti
Doklad opravňující k podnikání
Pro limity nad 250.000 Kč - výpisy z podnikatelského účtu (neklienti)

Ručení

Blankosměnka s avalem společníků v případě právnických osob

Forma splácení

Průběžně.

Čerpání

Průběžně.

Doba vyřízení žádosti (dny) 1,00
Možnost odkladu splátek, jistiny i úroku

ne

Možnost odkladu splátek jen u jistiny

ne

Odklad splátek nabízen pouze výjimečně "v akci"

ne

Odklad splátek není nabízen

ano

Minimální výše úvěru (Kč) 30.000,00
Maximální výše úvěru (Kč) 500.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem (Kč) 500.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem (Kč) 500.000,00
Maximální doba splatnosti - Poznámka

Na dobu neurčitou s dvou měsíční výpovědní lhůtou.

Úročení

7,9% p.a.

Minimální úroková sazba (%) 7,90

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 0,00
Poskytnutí úvěru (procentuální částka z celkové výše úvěru) (%) 0,00
Správa úvěru (ročně) (Kč) 200,00
Správa úvěru (ročně) - Poznámka

Pro lékaře, stomatology a notáře bez poplatku.

Pojištění úvěru

Druh pojištění

NE

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.