Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám bude odpovídat na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Pojištění

Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Uzavření pojištění na dálku je obecně možné, ale vyžaduje to specifický proces a technologie, které musí umožňovat daná pojišťovna, případně i zprostředkovatel. Je tedy nutné informovat se v každém jednotlivém případě u poskytovatelů. Obecně však jde říci, že základní produkty neživotního pojištění (např. pojištění motorových vozidel) typicky na dálku sjednávat lze, zatímco méně často je to možné u životního pojištění. Jednou z komplikací při sjednání životního pojištění je povinnost tzv. AML identifikace (vyžadované zákonem o opatřeních proti praní špinavých peněz), které v současné době probíhá většinou za fyzické přítomnosti klienta. Pojišťovny i zprostředkovatelé rozhodně na řešeních velmi intenzivně pracují.

Dobrý den,

již mnoho produktů se dá uzavřít na dálku. Hlavně se jedná o produkty občanského pojištění. Tzn. autopojištění, občanský majetek (domácnosti, bytové jednotky, domy, rekreační nemovitosti, odpovědnost). U některých pojišťoven je možné uzavřít na dálku i podnikatelské pojištění, pojištění flotil atd. Samozřejmě musí být dodržen postup, který spní požadavky zákona. Tzn. klient musí být hned na začátku jednání informován o pojišťovacím zprostředkovateli a souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dále pak před uzavřením smlouvy  záznam z jednání, kde jsou zaznamenány požadavky klienta, doporučení zprostředkovatele a produkt, který byl vybrán a z jakého důvodu. Pokud by bylo klientovi cokoliv nejasné a neobdržel tyto informace, tak doporučuji smlouvu neakceptovat, neplatit jí a toto sdělit svému zprostředkovateli.

Některé produkty stále není možné uzavřít na dálku a pojišťovny pracují na této možnosti. Někdy akceptují sken a platbu a dodání originálu je umožněno později. 

Dobrý den,

ano dají. Již před touto "koronavirovou" dobou se daly uzavírat tzv. neživotní pojištění (povinné ručení, pojištění nemovitosti atd.) u většiny pojišťoven na dálku. Co se týče tzv. životního pojištění, tak se dají také nalézt pojišťovny co to umí. Buďto akceptace zaplacením a nebo podpis pomocí sms. 

Dobrý den,

děkuji za dotaz. Neumím odpovědět, zda jdou sjednávat úplně všechny pojistky bez nutnosti fyzické schůzky s poradcem. V naší poradenské společnosti již delší dobu sjednáváme elektronicky prakticky všechny majetkové pojistky (POV, HAV, nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti), smluva vzniká zaplacením. Kvůli stávající situaci jsme s klíčovými partnery vytvořili procesy, jak sjednávat na dálku i životní a úrazové pojistky a pravděpodobně v tomto trendu budeme i nadále pokračovat.

Již několik let umožňujeme poradcům pracovat bezpapírově, tedy podepisovat s klienty dokumenty na mobilních zařízeních nebo signpadech.

Dobrý den, v současné situaci se hodně pojišťoven snaží, aby se daly smlouvy uzavírat na dálku, bohužel ne všechny pojišťovny to už u všech produktů umožňují. Další důležitou věcí je to, že každý poradce musí sepsat záznam z jednání a ten by měl mít klient s poradcem také možnost sjednat on-line, jinak je potřeba záznam podepsat klientem osobně. V neposlední řadě musí mít poradce možnost dalkovým přístupem ověřit totožnost klienta a nechat on-line  podepsat souhlas GDPR. Takže záleží na vícero okolnostech.

Možností jak sjednat pojištění bez kontaktu s poradcem je sice celá řada, ovšem zdaleka neplatí že takto lze sjednávat všechna pojištění.

Každý má možnost uzavřít si pojištění sám a to buď na stránkách dané pojišťovny, nebo prostřednictvím tzv. veřejných srovnávačů. Výhodou obvykle je to, že samotné sjednání je relativně jednoduché, nevýhodou pak to, že tyto produkty obvykle neumožňují sjednávat pojištěné v takové šíři možností, jako je to možné prostřednictvím poradce. Nehledě na to, že některá pojištění jsou natolik komplikovaná, že se kleint vystavuje riziku nesprávného nastavení jeho parametrů a to by tak neplnilo svoji funkci.

Ovšem tímto způsobem nelze sjednávat všechna pojištění. To je možné jedině prostřednictvím poradce. Což je při součaných omezujících opatřeních možné buď telefonicky, nebo prostřednictvím nějakého technického prostředku umožňujcího vést videorozhovor. Jako třeba Skype  nebo Teams.  Záleží tedy na technických možnostech daného poradce a klienta. Pokud jsou dostatečné, lze pojištění sjednat v podstatě rovnoceným způsobem jako při osobním setkání. 

Obecně platí, že bez fyzického kontaktu je možné sjednávat nepříliš komplikované  pojistné produkty. V konkrétním případě doporučuji obrátit se přímo na vybranou pojišťovnu, od které se dozvíte možnosti, jak vámi požadované pojištění uzavřít, širší nabídku internetových pojistných služeb nabízí na naše trhu např. pojišťovna Direct.

Dobrý den, k Vašemu dotazu uzavírání pojištění  na dálku- je to možné, vyžaduje to speciální proces, na který jsme v naší společnosti připraveni, nicméně vždy také záleží na konkrétní pojišťovně a jejích podmínkách.

SJEDNÁNÍ POJISTNÝCH SMLUV

Odpověď na otázku není jednoznačná, záleží na dané pojišťovně a typu nabízených pojištění (ŽP, majetek, vozidla, cestovní pojištění ...).

U některých pojišťoven lze na dálku sjednat všechna pojištění (např. tzv. zaplacením), u jiných pouze některé typy.

Broker pooly a poradenské sítě vytváří svým vázaným zástupcům aktuální přehledy za jednotlivé pojišťovny, jak u které při sjednání postupovat.

U životního pojištění je situace složitější, nicméně i pojišťovny ve svém vlastním zájmu hledají cesty, jak v současné situaci nepřijít o nové obchody. Od pojišťoven, které to v daném segmentu pojištění umožňují, mají poradci k dispozici instrukce, jak postupovat.

 

 

POVINNÁ DOKUMENTACE

Další věc je povinná dokumentace, kterou zprostředkovatel (VZ) s klienty podepisuje (např. Záznam z jednání, Informace o samostatném zprostředkovateli, Záznam o potřebách a požadavcích klienta, AML dotazník, Investiční dotazník u IŽP atd.)

Každý Broker pool nebo poradenská síť dávají k dispozici svým obchodníkům nástroje, prostřednictvím kterých jsou schopni u některých typů pojištění povinné dokumenty podepsat na dálku - např. přes SMS a autorizaci e-mailem.

 

Dobrý den, ano většina pojištění lze uzavírat na dálku. Hezký den Hana Jacolová

Dobrý den,

ano, v návaznosti na aktuální situaci a omezení pohybu a následném styku s klienty, lze sjednat pojistné produkty takzvaně na dálku. Jedná se o smlouvy neživotního pojištění, pojištění automobilů a pojištění životního (bez investiční složky, aby identifikace proběhla zjednodušenou formou bez nutnosti ověření). Záleží ovšem na pojistiteli, zda tuto cestu umožňuje. Je nutné se nejdřive domluvit s klientem pomocí telefonu či videohovoru, zjistit veškeré potřebné údaje (požadavek, důvod, situaci klienta, zdravotní stav a další). Následně lze zpracované nabídky zaslat a probrat stejným způsobem, informovat ho o kladech a záporech. Po odsouhlasení lze uzavřít na dálku při dodržení pravidel. Na e-mail klienta je zaslán návrh smlouvy, pojistné podmínky a další potřebné dokumenty. Smlouva neživotního pojištění a pojištění vozidel se aktivuje zaplacením, u životního pojištění se fyzicky podepsané dokumenty posílají zpět poradci a ten předá pojistiteli. Doporučuji se obrátit na svého finančního poradce, který určitě bude vědět jak postupovat.

 

Ano v dnešní době již existují pojišťovny, které umožňují sjednání takřka všech typů retailových pojištění (pojištění motorových vozidel, pojištění majetku a odpovědnosti, rizikové životní pojištění, cestovní pojištění) na dálku, resp. distančním způsobem. Rozhodně se ovšem stále nejedná o tržní standard. Fyzický nebo biometrický podpis klienta je např. nahrazen "akceptací pojistné smlouvy nebo jejího návrhu zaplacením prvního pojistného pojistníkem". Jako přiklad mohu uvést UNIQA pojišťovnu, a.s., která je uvedený způsob sjednání schopna nabídnout u všech zmíněných produktů. V různém rozsahu tento typ sjednání mohou nabízet i některé další pojišťovny na trhu.

 

Dobrý den,

V současné době se pojišťovny více než kdy dříve snaží umožnit klientům sjednávat smlouvy na dálku a nemalá část finančních produktů tedy lze tímto způsobem sjednat, nicméně stále existují některé jednotlivé produkty, kde je nutný podpis klienta. Z oblasti pojištění jde nejčastěji o životní smlouvy. Naopak třeba u pojištění vozidel je téměř standardem sjednání smlouvy zaplacením s tím, že veškerá dokumentace přijde na email.

Samozřejmě ve většině případů je potřeba před uzavřením smlouvy nutná prvotní konzultace s poradcem, ale i z vlastní zkušenosti mohu říct, že fyzický kontakt lze obejít kombinací mailové a telefonické komunikace, případně online videokonferencí.

SJEDNÁNÍ POJISTNÝCH SMLUVOdpověď na otázku není jednoznačná, záleží na dané pojišťovně a typu nabízených pojištění (ŽP, majetek, vozidla, cestovní pojištění ...).U některých pojišťoven lze na dálku sjednat všechna pojištění (např. tzv. zaplacením), u jiných pouze některé typy.Broker Pooly a MLM sítě vytváří svým vázaným zástupcům aktuální přehledy za jednotlivé pojišťovny, jak u které při sjednání postupovat.Např. u OK KLIENT, kde jsem registrován, máme k dispozici aplikace CARKULKA (pro sjednání pojištění vozidel) a CHALOUPKA (pro sjednání pojištění majetku). Prostřednictvím těchto aplikací jsem schopen u vybraných pojišťoven sjednat kompletně vše na dálku.U životního pojištění je situace složitější, nicméně i pojišťovny ve svém vlastním zájmu hledají cesty, jak v současné situaci nepřijít o nové obchody. Od pojišťoven, které to v daném segmentu pojištění umožňují, máme k dispozici instrukce, jak postupovat.  POVINNÁ DOKUMENTACEDalší věc je povinná dokumentace, kterou zrpostředkovatel (VZ) s klienty podepisuje (např. Záznam z jednání, Informace o samostatném zprostředkovateli, Záznam o potřebách a požadavcích klienta, AML dotazník, Investiční dotazník u IŽP atd.)Každý Broker Pool nebo MLM sítě dávají k dispozici svým obchodníkům nástroje, prostřednictvím kterých je schopen u některých typů pojištění povinné dokumenty podepsat na dálku - např. přes SMS a autorizaci e-mailem.Já osobně jsem vázaným zástupcem pod OK KLIENT a máme k dispozici aplikaci POVDOK, přes kterou řeším povinnou dokumentaci pro životní i neživotní pojištění. 

Dobrý den, k vašemu dotazu.

Všechny smlouvy se dají uzavírat na dálku, bez osobního kontaktu s pojišťovnou. Záleží konkrétně na pojišťovně, jaké všechny typy smluv lze na dálku uzavříz. Zpravidla u všech pojistitelů lze na dálku uzavříz neživotní pojištění. Životní pojištění má své specifika a proto lze na dálku uzavřít jen u vybraných pojistitelů. Např: NN, GeneraliČeské, Flexi a kostrbatě u Koop, ČPP. 

Podle mého názoru to možné je při využití ustanovení zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, § 11, zejména odst. 1 a 7 s vazbou na § 2 odst. 1 písm b bod 8. Jde totiž zejména o to, aby byla provedena identifikace protistrany, tj. klienta. Pak záleží na další komunikaci, jak bude provedeno seznámení s povinnostmi, které musí poradce prokazatelně provést s klientem. Zde se však již necítím být takovým odborníkem pro distribuci pojištění. Ale mám za to, že by se cesty měly a mohly najít. Ta identifikace za dodržení výše uvedených ustanovení je základem.  

Dobrý den,

V oblasti NŽP (auto, cestovní pojištění, pojištění domácnosti, nemovitosti) je sjednání na dálku víceméně standard. Pojištění se nejčastěji akceptuje zaplacením prvního pojistného.

V oblasti ŽP je komplikací sjednání na dálku legislativa, především zákon o praní špinavých peněz (AML), vyžadující průkaznou identifikaci klienta. S tímto požadavkem se různé pojišťovny zkouší vypořádat různým způsobem.

Bavíme se samozřejmě o retailovém pojištění. V oblasti korporátu, hospodářských rizik (pojištění továren, flotil vozidel apod.) samozřejmě stále vládne tradiční fyzické sjednávání.

Dobrý den,

v AXA pojišťovně si klient může všechny produkty neživotního pojištění (tedy pojištění vozidel i pojištění majetku) sjednat na dálku. Není tedy nutné, aby se klient musel osobně sejít s obchodníkem.Pojištění je v tomto případě aktivní po úhradě pojistného (pojistné je nutné uhradit do 15 dní od vystavení Návrhu pojištění), je platné od data počátku uvedeného v Návrhu smlouvy.

Dobrý den pane Josefe, z vlastní zkušenosti z minulého týdne vím, že se dají uzavřít na dálku například občanské pojištění majetku (domácnost, bytová jednotka) Začátek pojištění se u těchto zúčinil provedením platby pojistného. Jak je to s těmito i dalšími typy pojištění se určitě informujte u Vámi vybrané pojišťovny na klientské lince, nebo u svého známého poradce. Určitě  Vám vyjdou vstříci, procesy uzavírání pojistných smluv v pojišťovnách flexibilně přizpůsobily nastalé společenské situaci. Pamatujte, jste zákazník/spotřebitel a pojišťovací trh je vysoce konkurenční ;-)

Jan Hejkal

Dobrý den,

      dokážu si představit poradenskou společnost nebo pojišťovnu, která využije například Teams od Microsoftu k zjištění potřeb klienta a následné kalkulaci a prezentaci. Pro uzavření smlouvy vím, že například Uniqa umožňuje uzavřít smlouvu na dálku zaplacením první splátky pojistného.

   Nicméně je tady budoucnost: novela Zákona o bankách umožnila vznik tzv. Bankovní identity, která bude dle mého názoru znamenat značnou digitální evoluci. Budete mít možnost "podepsat" téměř cokoli, například přihlášením do svého mobilního bankovnictví. Jak by nám všem tato služba usnadnila nyní život...

Pevné zdraví

Karel Firley

 

Dobrý den,

bohužel ne všechny pojistky se v této situaci dají uzavírat na dálku. Uzavírat na dálku se dají pouze majetková pojištění, jsou akceptovány 1.platbou klienta, životní nikoliv. V případě, že klient se s poradcem nechce/nemůže potkat je třeba vše vykomunikovat on-line s prokázáním totožnosti klienta a nechat si podklady zaslat poštou k podpisu. 

 

Dobrý den. Ano, dají. U rizikových pojištění je to většina u rezervotvorných je to zhruba 1/3 kvůli AML dotazníku o původu investovaných peněz

Všechny bohužel ne. U cestovního pojištění, autopojištění a pojištění majetku to už většina pojišťoven umí, u životního pojištění jsou to spíše výjimky a jen pro nižší pojistné částky a bez investic - tam to vyplývá z legislativy (spec. AML - zákon proti praní špinavých peněz).