Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám bude odpovídat na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Pojištění

Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den, pro plnění pojištění storna zájezdu zpravidla není důvodem koronavirus a karanténa. Vláda schvaluje různá opatření pro cestovní kanceláře a agentury. Prodejce zájezdu by Vám měl vystavit voucher v hodnotě zájezdu, který jste zaplatila a budete mít poté možnost vyčerpat. Pokud jste v rizikové skupině (senior, nemocný, nezaměstnaný,...), můžete voucher odmítnout a peníze Vám budou vrácené.

Dobrý den,

vždy záleží na podmínkách té konkrétní pojistky, kterou máte uzavřenu. Standardně ovšem pojišťovny kryjí storno zájezdu z titulu onemocnění nebo úrazu toho, kdo je pojištěn, případně jeho rodinného příslušníka. Krytí storna zájezdu z důvodu vyhlášení nouzového stavu není součástí pojistné ochrany. Doporučuji se však obrátit na svou pojišťovnu, protože některé se k situaci staví vstřícně, minimálně vrací pojistné.

 

Zdravím vás ekonomové, mám k vám dotaz:

Co se stane když komukoliv způsobím škodu v takovém rozsahu, že se ekonomicky zhroutí anebo ho přinejmenším poškodím.

Jsem povinen poškozenému škodu uhradit? -( z mého pohledu určitě ano )

Předem vám děkuji za odpověď.

S pozdravem, Richard Lorenz.

 

Dobrý den,

každý z nás za své jednání odpovídáme a tudíž pokud způsobíme škodu a je příčinná souvislost mezi naším jednáním a škodou, pak jsme povinni k náhradě škody bez ohledu na její výši. Vždy je potřeba se zabývat zda jsme odpovědni objektivně bez zkoumání zavinění, nebo subjektivně, kdy je nutné zavinění zkoumat. I nedbalost je ale zavinění. Nevím, zda Váš dotaz směřoval k činnosti podnikatelské nebo činnosti Vás jako osoby, nebo-li z občanského života, ale v každém případě doporučuji mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě. Důležité je správně si stanovit i limit plnění, protože jak už jste uvedl, můžete způsobit velkou škodu, a pojišťovna zaplatí jen maximálně limit, který jste si v pojistné smlovuě sjednal a zbytek budete muset uhradit ze svého.

Kryje životní pojistka následky koronaviru? Má cenu si ji narychlo v době pandemie uzavírat?

 

Dobrý den,

v životním pojištění (pojištění pro případ smrti) nejsou u drtivé většiny pojišťoven z definice pojistné události případy úmrti zapříčiněné epidemií/pandemií vyloučeny nebo omezeny.

Ani u připojištění, která jsou fakticky pojištěními pro případ nemoci, nejsou případy zapříčiněné epidemií/pandemií z pojistné ochrany u drtivé většiny pojišťoven vyloučeny nebo omezeny.

Relevantní připojištění z oblasti pojištění pro případ nemoci představuji především pojištění pro případ invalidity, pojištění pro případ hospitalizace, pojištění pro případ pracovní neschopnosti a pojištění pro případ ošetřování dítěte. Teoreticky by připadalo v úvahu i pojištění zaávžných onemocnění, a to za předpokladu, že by v pojistném krytí byly zahrnuty např. závažné následky plicního selhání.

Z každodenní praxe víme, že se určitá část populace začne zajištěním životních rizik zabývat až v situaci bezprostředního nebezpečí. Do té doby si nejsme leckdy rizika schopni představit nebo připustit. Tím se dostáváme k druhé části dotazu. Sjednání životního pojištění v zásadě možné je, je však třeba počítat s tím, že podstoupíte zkoumání zdravotního stavu, minimálně v rozsahu vyplnění zdravotního dotazníku.

Stejně tak je nutné mít povědomí o tom, že pojišťovny uplatňují tzv. čekací dobu počítanou zpravidla od počátku pojištění. Ta spočívá ve vyloučení povinnosti plnit v případech, které by jinak byly pojistnými událostmi. Její standardní doba nepřekračuje 3 měsíce.

Pro detailní přehled bych doporučoval kontaktovat zprostředkovatele, který má možnost zprostředkovávat vícero produktů a bud Vám schopen detailně vysvětlit rozdíly v obsahu pojistného krytí a kupříkladu i demonstrovat přístup jednotlivých pojišťoven při započítávání nařízené karantény do odkladné doby (což je jistá forma "spoluúčasti") u pojištění denních dávek při pracovní neschopnosti.

Dobrý den paní Lenko,

zda pojistná smlouva životního pojištění kryje riziko nákazy koronavirem, lze zjistit z pojistných podmínek, resp. není-li toto riziko obsaženo ve výlukách příslušné pojistné smlouvy dané pojišťovny.

Obávám se, že v této době "narychlo" sjednat pojistnou smlouvu, která by kryla riziko koronaviru, nelze. V případě možnosti sjednání takové pojistné smlouvy bude mít příslušná pojišťovna pravděpodobně v podmínkách případného plnění tzv. karenční dobu, tj. povinnou lhůtu od data sepsání pojistné smlouvy do data případného onemocnění koronavirem. Onemocní-li pojistník / pojištěný v karenční době, pojišťovna s největší pravděpodobností by neplnila, tj. nevyplatila žádné finanční prostředky.

Přeji Vám a Vašim blízkým hodně zdraví a v klidu a bez obtíží překonejte tuto nelehkou dobu.

Srdečně zdravím

Jaroslava Šindelářová

ano, všem klientům životního pojištění se sjednanými riziky pro případ nemoci je v souvislosti s COVID-19 plněno dle konkrétních podmínek pojištění, které mají sjednané; nejsou uplatňovány žádné výluky na pandemie nebo epidemie

sjednat si smlouvu v době pandemie určitě můžete, projdete standardním vstupním procesem (zdravotní dotazník) nejste nebo jste nebyla nemocná, určitě můžete být do pojištění akceptována

Životní pojištění je pojištění, které se uzavírá na dožití se buď nějaké události, věku nebo pro případ smrti.

Pokud máte na mysli pojištění smrti v důsledku nákazy koronavirem, pak samozřejmě je kryta jakákoliv smrt. V pojistných podmínkách může být výluka na sebevraždu, ale jiné důvody smrti jsou pojištěny.

Pokud Váš dotaz spíše směřoval k pracovní neschopnosti, nebo onemocnění, pak toto je kryto pojištěním nemoci. Standardní je, že v době, kdy nějaká událost hrozí více než jindy, pojišťovny jsou při takovém urychleném sjednání pojištění hodně opatrné.

Životní pojištění je strategickým nástrojem plánování financí. Rozhodně by nemělo sloužit jako spekulativní nástoj k "obohacení se" v době pandemie. Kvalitní životní pojištění slouží k ochraně příjmu a většina lidí v produktivním věku by ho měla mít. Ohledně plnění záleží na konkrétní pojistné události, zda se bude jednat o pracovní neschopnost, invaliditu nebo úmrtí. Většina pojišťoven bude v souvislosti s koronavirem výše uvedené události plnit. Některé ale mají výluku na plnění v případě vyhlášení pandemie, dále např. nařízenou karanténu nelze vnímat jako pracovní neschopnost a v takovém případě plní jen opravdu špičkové smlouvy. Pokud svou smlouvu životního pojištění ještě nemáte, poraďte se s nezávislým odborníkem pro výběr vhodné smlouvy a především ohledně správného nastavení. Pokud již smlouvu máte, je vhodné si u pojišťovny ověřit podmínky plnění v souvislosti s koronavirem. 

Dobry den, Vas dotaz je velmi obecny. Pokud se budeme bavit o rizicich vzniklych v dusledku nemoci ( kam SARS CoV-2 patri ) tedy smrt, vazna onemocneni, invalidni duchod / invalidita, hospitalizace, pracovni neschopnost, osetrovani ditete atp., tak pojistky funguji standartne dle prislusnych pojistnych podminek. Je ale nutne byt v dobe uzavirani pojisteni zdrav a brat v potaz cekaci doby u jednotlivych rizik !! Cekaci doba je doba, ktera bezi od pocatku pojisteni behem niz pojistovna za vznikle riziko neplni. Napriklad u hospitalizace byva nejkratsi nebo zadna a u pracovni neschopnosti je casto tri mesice a s tim je potreba pocitat a informovat se konkretne na jednotlive riziko u te ktere pojistovny a konkretniho pojistneho produktu.

Záleží na rizicích, jaká jsou pojištěna. Pokud se budu držet pouze dotazu,který velmi pravděpodobně směřuje na pojištění smrti, pak se pojištění smrti z důvodu onemocnění COVID - 19 na tuto nemoc vztahuje bez omezení. U dalších pojištěných rizik, typicky ošetřovné, pracovní nechopnost může být výplata pojistného odmítnuta z důvodu nákazy v době karantény nebo pobytu v rizikových oblastech poté, co takto byly Vládou ČR označeny. Tato omezení však neplatí pro všechny pojišťovny a záleží na konkrétní pojišťovně. Mám k dispozici přehled,zmapováno, kde a jaká omezení platí. U stávajích pojistek také nelze uplatnit výplatu pojištění vážných onemocnění, logicky není COVOD - 19 uveden v seznamu nemocí, na které se pojištění vztahuje. K další části dotazu- myslím, že pouze z důvodu pandemie to asi smysl nemá, COVID - 19 nepatří do seznamu nemocí, na které se dá pojistit, navíc každá pojišťovna má čekací doby v řádu 2 - 3 měsíců po uzavření smlouvy, kdy neodškodňuje některá rizika, opět typicky pracovní neschopnost, ošetřovné, hospitalizaci. Toto s výjimkou jedné pojišťovny však neplatí pro poištění smrti z jakýchkoliv příčin, tam by plnili ihned. Doporučuji pro uzavření pojištění zvážit situaci komplexněji, myslím, že COVID - 19 není jediný důvod, kvůli kterému by mělo být uzavíráno.

Dobrý den,

záleží, jak se která pojišťovna k dané situaci postaví. 

Pojistná smlouva je vhodná a potřebná především z důvodu velký, závažných rizik úrazem i nemocí v průběhu celého života.

Dobrý den,

důležité je, co považujete za pojistnou událost. Jestli karantenu nebo to, že jste nuceně doma, tak to pojistná událost není.
V případě pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici se o pojistnou událost jedná a plní ji téměř všechny pojišťovny.
Zároveň se můžete i dnes na toto pojistit, jen pozor na čekací dobu, po kterou nesmí pojistná událost nastat. To by se naplnilo.

Dobrý den,

jen pár pojišťoven má v pojistných podmínkách výluku na pandemie a epidemie. Tím pádem by se dalo říci, že ano. A dá se tak krýt období během nemoci a to z připojištění Pracovní neschopnosti.  Následky koronaviru se dají plnit z připojištění Závažné nemoci případně pokud by koronavirus způsobil snížení  pracovní schopnosti trvale, tak se dá krýt z připojištění Invalidity. Je potřeba samozřejmě velmi pečlivě vybírat pojišťovnu a u ní pojistný produkt. 

Zda mít či nemít životní pojištění. Záleží na vaší životní situaci. K tomu by bylo potřeba více informací o vás. Doporučuji se poradit s odborníkem v dnešní době ideálně online, či po telefonu.

Většina pojišťoven kryje jakékoliv následky související s nákazou koronavirem.

Jediná ČSOB pojišťovna má ve výlukách úmrtí v době pandemie!! To znamená, že nyní nebudou plnit. (má také ve výlukách i úmrtí v době epidemi, což nastává skoro každý rok) Týká se to všech produktů ČSOB včetně připojištění k hypotečnímu úvěru od ČSOB a Hypoteční banky.

 

Pojišťovna Allianz má zastropované plnění pro případ pandemie na 500 000 000 Kč. To znamená, že když vyplní v době pandemie více než tuto částku, tak další nároky na plnění reflektovány nebudou.

Dobrý den,

děkuji za váš dotaz.

Pokud životní pojistkou myslíte krytí rizika smrti, pak prakticky všechny větší pojišťovny v ČR plní bez omezení. Totéž platí i na případná připojištění, třeba pracovní neschopnost nebo případnou invaliditu. Na vyžádání mohu poslat tabulku s konkrétními informacemi.

Narychlo sjednávat pojistku mi nepřijde rozmné, reálné riziko nákazy a tedy i případné plnění je velmi nepravděpodobné. Navíc u připojištění jsou zpravidla několikaměsíční karenční doby na nemoci, takže než vám naběhne plná ochrana, může být už po koronaviru.

Doporučuji důkladně rozmyslet a pojistku správně DLOUHODOBĚ nastavit podle vaší konkrétní životní situace bez ohledu na koronavirus.

Záleží pochopitelně na konkrétním produktu, ale obecně platí, že pojištěníkterými různé druhy újmy způsobené koronavirem kryjí (obvykle pracovní neschopnost, hospitalizaci a samozřejmě i smrt a invaliditu). Méně bežné je plnění i v případě karantény.

Sjednat si životní pojištění není v obecném případě špatně. Tedy pokud je motivací pro tento krok dlouhodobá ochrana. Ovšem sjednat si jej jen kvůli koronaviru nedává smysl. A to i z časového pohledu. Pojišťovny totiž obvykle v případě nemoci uplatňují několikaměsíční čekací lhůtu od sjednání pojištění, po kterou plnění nevyplácejí. A to už může být (respektive doufejme, že bude) po epidemii. 

Pojistná rizika a jejich krytí je vždy definováno samostatnou pojistnou smlouvou a jejími pojistnými podmínkami. Pokud některá z pojišťoven kryje i následky virových onemocnění (kam by mohl spadat i koronavirus), pak by se krytí mělo vztahovat i na koronavirus. Co se týká probíhající pandemie, pak se pro sjednání pojištění již nejedná o princip nahodilosti, ale vysokou pravděpodobnost, že se člověk nakazí a v takovém případě je riziko nepojistitelné, tzn. že pojistitelé v rámci vnitřních sdělení vyjmout toto riziko z pojištění. Proto sjednávat si v této chvíli životní pojištění proti koronaviru je zbytečné a nepojistitelné. 

Dobrý den, je důležité si definovat, co se rozumí v tom dotaze následkami  koronaviru? Výpadek příjmu v době nemoci? Pak ano, bude to kryto z pojistného rizika pojištění pracovní neschopenky, pokud bude čověk práce neschopný. Pokud by mělo životní pojistka sloužit pouze pro tyto účely pak nemá smysl si ji uzavírat. a) je to dlouhodobý produkt, který mimo jiné umít vyřešit spoustu další pojistných rizik b) u řady pojistných rizik je tzv. karenční doba neboli čekací doba, kdy pojišťovna, i když vznikne pojistná událost, pojistné plnění neposkytne a to z důvodu spekulativního chování klienta ( bývají to 2 - 3 měsíce) c) jakmile klient již s nějakou nemocí či vážným úrazem do pojištění vstupuje je toto ve výluce 

Nevím o žádné české pojišťovně, která by ve výlukách životního pojištění měla uvedenu epidemii, či pandemii, pokud již sjednané ŽP máte, můžete se v pojistných podmínkách o tom přesvědčit. Pokud ovšen pojištění nemáte a teprve si ho chcete jednat, musíte si předtím zjistit, zda vámi zvolená konkrétní pojišťovna v době zvýšené hrozby realizace rizika pojistné podmínky pro ŽP neupravila. 

Dobrý den,

ano, většinou následky koronaviru kryjí (spec. smrt či případnou invaliditu, případně i delší pracovní neschopnost). Ale uzavírat si životní pojištění narychlo moc nedoporučuji - je to produkt na několik desítek let a stejně mívá na počátku čekací dobu, po kterou pojištění plně nekryje všechna rizika.

Jan Hofta, RIXO

Dobrý den,

obeně pojišťovny plní i v případě epidemi či pandemie. Jsou však výjimky, kdy je v podobných případech plnění vyloučeno. Pojištění pro případ úmrtí lze nepochybně uzavřít vždy, je ale potřeba pročíst pojistné podmínky, aby výše uvedená výjimka nebyla pojiš'tovnou aplikována. 

Jiná situace je v příapdě neživotních pojištění (ale stále pojištění osob) jako je například denní dávka v případě nemoci. Zde je hlavním důvodem čekací lhůta, která bývá obvykle minimálně v délce tří měsíců. Krytí tohoto rizika může mít smysl. Ale nebude tak rychle aktivováno. 

Dále určitě obecně platí, že pojišťovny nebudou plnit vpřípadě výskytu nemoci u konkrétního pojištěného v okamžiku sjednání pojisné smlouvy. 

 

 

 

Dobrý den,

ano pojištění v některých rizicích kryje následky koronaviru. Je velmi těžké odpovídat na takto obecný dotaz. Popřípadě popište jaké následky myslíte. Pojištění si sjednat samozřejmě můžete, ale většina pojistných rizik má čekací dobu a to min. 2 měsíce a tudíž si nemyslím, že by vám v tuto chvíli vyřešilo přímo tuto pandemii. 

Hezký den Hana Jacolová

Dají se v současnosti uzavírat všechny pojistky na dálku, tedy bez fyzického kontaktu s poradcem?

Ne, záleží vždy na podmínkách konkrétní instituce. Většina pojišťoven však své systémy uzpůsobuje / již uzpůsobila na možné sjednání na dálku.

Dobrý den, ano umožňuje to AXA, ČPP, Generali Česká, Kooperativa, Metlife, NN..

 

Pojištění v kompletním portfoliu bez fyzického kontaktu s klientem může sjednávat jen poradce, který na to má vedle příslušného oprávnění i patřičné technické prostředky. Tedy ideálně takové, které umožňují vést videohovor, zobrazovat vizualizace řešení, odesílat dokumenty a zároveň předávat potřebné podklady od klienta. Což je poměrně hodně požadavků na to, aby to zvládly standardní nástroje dostupné na trhu. Ale protože platí, že mimořádné situace podněcují mimořádné nápady, objevují se už i řešení, která tyto náročné požadavky na jakousi "digitální kancelář" splňují. Za všechny jmenujme třeba digikancl.cz. Takže aby bylo možno sjednávat všechna pojištění bez kontaktu mezi klientem a poradcem je zapotřebí se pídit po takovém, který je dostatečně odborně fundovaný a zároveň patřičným způsobem technicky vybavený. Pak to není žádný problém...

 

Vážená paní, vážený pane, k dotazu, zda lze uzavírat všechny pojistné smlouvy na dálku "bez fyzického kontaktu" s pojišťovacím zprostředkovatelem uvádíme: Pojistnou smlouvu, bez dalšího omezení, lze uzavřít bez fyzické přítomnosti smluvních stran, a to jednak akceptací nabídky pojištění zaplacením pojistného, a nebo distančním způsobem (formou obchodu na dálku). Formu a náležitosti pojistné smlouvy upravuje občanský zákoník (OZ). Z ustanovení § 2758 OZ vyplývá obligatorní písemná forma pro pojistné smlouvy uzavírané na dobu delší než jeden rok. Zároveň ale umožňuje přijetí nabídky pojištění zaplacením pojistného, čímž je považována písemná forma pojistné smlouvy za zachovanou. Občanský zákoník nevyžaduje písemnou formu pro právní jednání směřující k uzavření pojistné smlouvy, jde-li o krátkodobá pojištění, tj. pojištění s dohodnutou pojistnou dobou kratší než jeden rok, která lze sjednat v jiné než písemné formě. Z uvedené právní úpravy tedy vyplývá, že pokud v nabídce pojištění pojistitel navrhuje uzavření pojistné smlouvy zaplacením, a uvede-li výši pojistného a dobu, dokdy má být pojistné zaplaceno, může zájemce o pojištění nabídku přijmout například zaplacením v hotovosti nebo včasným připsáním pojistného na účet pojistitele uvedený v nabídce.  Občanský zákoník v ustanovení § 1841 a násl. OZ umožňuje uzavírání smluv o finančních službách se spotřebitelem distančním způsobem. To znamená, umožňuje uzavřít smlouvu (tzn. i pojistnou smlouvu) bez současné fyzické přítomnosti stran. Právní úpravou není výběr komunikačních prostředků omezen. Pojistníkům uzavírajícím pojistnou smlouvu distančním způsobem (formou obchodu na dálku) se poskytuje zvláštní ochrana. Podstata této ochrany spočívá nejen v informační povinnosti podle občanského zákoníku, ale i podle zákona o distribuci pojištění a zajištění, na který odkazuje § 2760 OZ. Dále je ochrana realizována i možností od smlouvy odstoupit, a to za specifických zákonem stanovených podmínek (§ 2808 a § 1846 OZ). Z hlediska zákona o distribuci pojištění a zajištění (ZDPZ) také není problém v uzavření samotné pojistné smlouvy na dálku distančním způsobem. Tento zákon však vyžaduje splnění předsmluvní informační povinnosti, která se musí plnit na papíře nebo jiném trvalém nosiči a po internetu jen za omezujících podmínek (§ 90 odst. 2 ZDPZ), což zejména tehdy, když zákazník nemá e-mailovou adresu, nebo vůbec přístup k internetu, může plnění této povinnosti ztížit. Nicméně i v tomto případě je možno postupovat podle § 92 odst. 7 ZDPZ, tj. při sjednávání pojistné smlouvy na dálku (např. telefonicky) sdělit informace až po uzavření smlouvy, tedy třeba následně zaslat poštou.  S pozdravemOdbor komunikace ČNB

Ano, je to možné, vesměs se všemi pojišťovnami. Každá má trochu jiný postup. Ideální je zkonzultovat se svým finančním poradcem.

Uzavřít smlouvu nebo dodatek na dálku je v životním pojištění v dnešní době možné např. s využitím sjednání prostřednictvím digitálního podpisu v aplikaci GEORGE České spořitelny a komunikace s bankéřem po telefonu - slouží k tomu služba busybanking v GEORGE; obdobně lze projít celým procesem uzavření rizikového životního pojištění FLEXI RISK na webu flexi.cz.

Dobrý den,

u všech typů pojištění to nejde. Vždy záleží o jaký typ pojištění se jedná a na dané pojišťovně. Informujte se na tuto možnost u svého poradce nebo pojišťovny.

Dobrý den pane Josefe,

většina pojišťoven uzavírání pojistných smluv v současné době umožňuje. Doporučuji kontaktovat pojišťovnu, s kterou máte nějakou pojistnou smlouvu již sjednanou, a domluvit si telefonické nebo internetové sjednání pojistné smlouvy na rizika, která si chcete pojistit.

Přeji Vám a Vašim blízkým hodně zdraví a snadné překonání nynější obtížné situace.

Srdečně zdravím

Jaroslava Šindelářová

Dobrý den,

pojistné smlouvy na dobu delší než rok musejí mít písemnou formu a tudíž je musíte nakonec podepsat. Určitě lze vše vyjednat online přes email, skype, telefon, ale pojistnou smlouvu budete muset fyzicky podepsat.

Velké finančně poradenské firmy na rychlo vyvíjejí nejrůznější software, který umožňuje zcela bezpapírové sjednání smlouvy on-line. Ne všechny pojišťovny jsou ale schopny pružně reagovat a připravit podporu software i na jejich straně. Každopádně minimálně třetina pojistných smluv lze uzavírat on-line bez fyzického kontaktu s poradcem, zbytek se dá řešit korespondenčně. 

Každá pojišťovna k tomu přistupuje jinak. Na internetu dnes většina pojišťoven je schopná uzavřít pojištění jak píšete bez fyzického kontaktu s poradcem jen na dálku. Otázka zní jestli je to výhoda nebo nevýhoda? :-)

Dobry den, vetsina pojistoven tento problem uz vyresila u nezivotniho pojisteni obcanu ( movity a nemovity majetek a auta ). U zivotniho pojisteni je to trochu pomalejsi, ale i to uz nektere pojistovny zvladaji. Lze ale take vyuzit identifikaci na dalku ( dodani kopie dvou dokladu totoznosti a vypis bankovniho uctu, ze ktereho pujde prvni platba pojistneho ). K podpisu smluv lze vyuzit i kuryra.

Všechny dosud ne, záleží na konkrétní pojišťovně a produktu. Většina pojišťoven se ale urychleně snaží přizpůsobit své produkty na vznik zaplacením. U životního pojištění je pak nutná také identifikace klienta.

Dobrý den,

z velké většiny je možné novou pojistnou smlouvu uzavřít online, ve scanu nebo jiným způsobem na dálku. Platbou aktivované.

Dobrý den, 

bohužel úplně všechny pojišťovny a produkty on-line ještě nefungují. Ideálně oslovte nějakého zkušeného finančního poradce či poradkyni.
Ti mají informace napříč trhem a ví, co uzavřít lze a co ne. Navíc Vám pomohou s analýzou trhu a cenovým srovnáním jednotlivých produktů. Následně i se sjednáním smlouvy.

Uzavření pojištění na dálku je obecně možné, ale vyžaduje to specifický proces a technologie, které musí umožňovat daná pojišťovna, případně i zprostředkovatel. Je tedy nutné informovat se v každém jednotlivém případě u poskytovatelů. Obecně však jde říci, že základní produkty neživotního pojištění (např. pojištění motorových vozidel) typicky na dálku sjednávat lze, zatímco méně často je to možné u životního pojištění. Jednou z komplikací při sjednání životního pojištění je povinnost tzv. AML identifikace (vyžadované zákonem o opatřeních proti praní špinavých peněz), které v současné době probíhá většinou za fyzické přítomnosti klienta. Pojišťovny i zprostředkovatelé rozhodně na řešeních velmi intenzivně pracují.

Dobrý den,

již mnoho produktů se dá uzavřít na dálku. Hlavně se jedná o produkty občanského pojištění. Tzn. autopojištění, občanský majetek (domácnosti, bytové jednotky, domy, rekreační nemovitosti, odpovědnost). U některých pojišťoven je možné uzavřít na dálku i podnikatelské pojištění, pojištění flotil atd. Samozřejmě musí být dodržen postup, který spní požadavky zákona. Tzn. klient musí být hned na začátku jednání informován o pojišťovacím zprostředkovateli a souhlasu se zpracováním osobních údajů. Dále pak před uzavřením smlouvy  záznam z jednání, kde jsou zaznamenány požadavky klienta, doporučení zprostředkovatele a produkt, který byl vybrán a z jakého důvodu. Pokud by bylo klientovi cokoliv nejasné a neobdržel tyto informace, tak doporučuji smlouvu neakceptovat, neplatit jí a toto sdělit svému zprostředkovateli.

Některé produkty stále není možné uzavřít na dálku a pojišťovny pracují na této možnosti. Někdy akceptují sken a platbu a dodání originálu je umožněno později. 

Dobrý den,

ano dají. Již před touto "koronavirovou" dobou se daly uzavírat tzv. neživotní pojištění (povinné ručení, pojištění nemovitosti atd.) u většiny pojišťoven na dálku. Co se týče tzv. životního pojištění, tak se dají také nalézt pojišťovny co to umí. Buďto akceptace zaplacením a nebo podpis pomocí sms. 

Dobrý den,

děkuji za dotaz. Neumím odpovědět, zda jdou sjednávat úplně všechny pojistky bez nutnosti fyzické schůzky s poradcem. V naší poradenské společnosti již delší dobu sjednáváme elektronicky prakticky všechny majetkové pojistky (POV, HAV, nemovitosti, domácnosti, odpovědnosti), smluva vzniká zaplacením. Kvůli stávající situaci jsme s klíčovými partnery vytvořili procesy, jak sjednávat na dálku i životní a úrazové pojistky a pravděpodobně v tomto trendu budeme i nadále pokračovat.

Již několik let umožňujeme poradcům pracovat bezpapírově, tedy podepisovat s klienty dokumenty na mobilních zařízeních nebo signpadech.

Dobrý den, v současné situaci se hodně pojišťoven snaží, aby se daly smlouvy uzavírat na dálku, bohužel ne všechny pojišťovny to už u všech produktů umožňují. Další důležitou věcí je to, že každý poradce musí sepsat záznam z jednání a ten by měl mít klient s poradcem také možnost sjednat on-line, jinak je potřeba záznam podepsat klientem osobně. V neposlední řadě musí mít poradce možnost dalkovým přístupem ověřit totožnost klienta a nechat on-line  podepsat souhlas GDPR. Takže záleží na vícero okolnostech.

Možností jak sjednat pojištění bez kontaktu s poradcem je sice celá řada, ovšem zdaleka neplatí že takto lze sjednávat všechna pojištění.

Každý má možnost uzavřít si pojištění sám a to buď na stránkách dané pojišťovny, nebo prostřednictvím tzv. veřejných srovnávačů. Výhodou obvykle je to, že samotné sjednání je relativně jednoduché, nevýhodou pak to, že tyto produkty obvykle neumožňují sjednávat pojištěné v takové šíři možností, jako je to možné prostřednictvím poradce. Nehledě na to, že některá pojištění jsou natolik komplikovaná, že se kleint vystavuje riziku nesprávného nastavení jeho parametrů a to by tak neplnilo svoji funkci.

Ovšem tímto způsobem nelze sjednávat všechna pojištění. To je možné jedině prostřednictvím poradce. Což je při součaných omezujících opatřeních možné buď telefonicky, nebo prostřednictvím nějakého technického prostředku umožňujcího vést videorozhovor. Jako třeba Skype  nebo Teams.  Záleží tedy na technických možnostech daného poradce a klienta. Pokud jsou dostatečné, lze pojištění sjednat v podstatě rovnoceným způsobem jako při osobním setkání. 

Obecně platí, že bez fyzického kontaktu je možné sjednávat nepříliš komplikované  pojistné produkty. V konkrétním případě doporučuji obrátit se přímo na vybranou pojišťovnu, od které se dozvíte možnosti, jak vámi požadované pojištění uzavřít, širší nabídku internetových pojistných služeb nabízí na naše trhu např. pojišťovna Direct.

Dobrý den, k Vašemu dotazu uzavírání pojištění  na dálku- je to možné, vyžaduje to speciální proces, na který jsme v naší společnosti připraveni, nicméně vždy také záleží na konkrétní pojišťovně a jejích podmínkách.

SJEDNÁNÍ POJISTNÝCH SMLUV

Odpověď na otázku není jednoznačná, záleží na dané pojišťovně a typu nabízených pojištění (ŽP, majetek, vozidla, cestovní pojištění ...).

U některých pojišťoven lze na dálku sjednat všechna pojištění (např. tzv. zaplacením), u jiných pouze některé typy.

Broker pooly a poradenské sítě vytváří svým vázaným zástupcům aktuální přehledy za jednotlivé pojišťovny, jak u které při sjednání postupovat.

U životního pojištění je situace složitější, nicméně i pojišťovny ve svém vlastním zájmu hledají cesty, jak v současné situaci nepřijít o nové obchody. Od pojišťoven, které to v daném segmentu pojištění umožňují, mají poradci k dispozici instrukce, jak postupovat.

 

 

POVINNÁ DOKUMENTACE

Další věc je povinná dokumentace, kterou zprostředkovatel (VZ) s klienty podepisuje (např. Záznam z jednání, Informace o samostatném zprostředkovateli, Záznam o potřebách a požadavcích klienta, AML dotazník, Investiční dotazník u IŽP atd.)

Každý Broker pool nebo poradenská síť dávají k dispozici svým obchodníkům nástroje, prostřednictvím kterých jsou schopni u některých typů pojištění povinné dokumenty podepsat na dálku - např. přes SMS a autorizaci e-mailem.

 

Dobrý den, ano většina pojištění lze uzavírat na dálku. Hezký den Hana Jacolová