Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Potřebujete poradit? Máte dotazy?

Jste na správných stránkách, kde se můžete ptát a získat rady k vašim osobním i podnikatelským financím. Na dotazy vám bude odpovídat na 400 odborníků na finance z Finanční akademie Zlaté koruny ve spolupráci se zástupci Ministerstva financí ČR.

Pevné zdraví - i to finanční!

Hypotéky

Peníze v roušce

Rádce Zlaté koruny

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den. U většiny bank můžete požádat o odklad splátek na 3 měsíce. U některých až na 6 měsíců. Musíte k tomu podat na své bance žádost. Většina to přijme z autorizovaného emailu elektronicky. Úroky za tuto dobu ponese banka a Vám se jen o příslušné měsíce prodlouží splatnost na konci úvěru.

Hezký den,

přesnější informace o odkladu  splátek svoji hypotéky najdete vždy na webových stránkách banky od kterou jste si hypotéku pořídil.

V pátek 17/4 pak vešel v platnost zákon č. 177/2020 Sb. (Zákon o některých opatřeních v oblasti splácení úvěrů v souvislosti s pandemií COVID-19) který sjednocuje přístup k odkladu splátek:

O odklad dle tohoto zákona můžete požádat:

- pokud jste načerpal Hypotéku před 26.3.2020

- pokud jste k tomuto datumu nebyl v prodlení se splácením déle než 30 dní

- pokud byla vaše finační situace negativně postižena dopadem pandemie COVID-19 (pouze formou čestného prohlášení)

Odklad splátek si můžete zvolit buď k 31.7. (tedy 3 měsíční) nebo 31.10. (6-ti měsíční).

Provedení odkladu je bezúplatné (není za něj tedy žádný poplatek), ale po dobu odkladu se však jistina úročí (dle sazby sjednané ve smlouvě o Hypotéčním úvěru) - splatnost těchto úroků je však až po splnění všech peněžítých dluhů (tzn. zaplatíte jej až v posledních splátkách svojí hypotéky).

Výše splátky zůstává nezměněna a doba trvání úvěrů se upraví dle výše napočtených úroků (bude tedy o něco delší).

S přáním pevného zdraví!

Veronika

 

Vážený pane Nováku,

doporučuji velmi důkladně zvážit, zda odklad splátek hypotečního úvěru skutečně potřebujete. Často se zmiňuje, že odklad splátek banky umožňují a v případě klientů, kteří do vyhlášení nouzového stavu v ČR včas spláceli své úvěry, by neměla příslušná banka žádost takového klienta zamítnout. Také se uvádí, že záznam v registrech tzv. neplatičů nebude uváděn. Trochu se však obávám, že žádost o odklad splátek bude určitým způsobem v registrech veden a do budoucna by mohl případné žádosti o další úvěry a finanční produkty negativně ovlivnit.

Nutno vzít také v úvahu, že odklad splátek představuje prodloužení splatnosti úvěru a případné další náklady při vyšší úrokové sazbě po změně fixace úrokové sazby.

Žádost o odklad splátek lze podat na formuláři banky, která Vám poskytla hypoteční úvěr. Formulář obsahuje seznam příloh, které je nutné k žádosti přiložit.

Banka s největší pravděpodobností bude požadovat i nadále platit úroky, odklad splátek se může týkat pouze jistiny. Kontaktujte Vaši banku s dotazem, zda by se odklad splátek týkal i odkladu úroků.

Přeji Vám a Vašim blízkým hodně zdraví a pokud možno bez obtíží překonání této nelehké doby.

Srdečně zdravím

Jaroslava Šindelářová

Pokud narážíte na aktuální situaci ohledně odkladů splátek, vzniká zákon, který stanovuje pro odklady splátek podmínky. Zákon ještě nebyl finálně schválený, bude pravděpodobně tento (nejpozději příští týden). Podmínky tedy budou zákonem jasně dané (stačí sledovat média, dozvíte se podrobnosti).

V případě nejasností pak doporučuji kontaktovat banku, případně kouknout na její webové stránky, problematika odkladů tam uričtě bude popsaná.

Vážený pane Nováku,

odklad splátek hypotéky využijte skutečně v mezní situaci, pokud nemáte žádné rezervy nebo pokud se Vám výrazně snížil příjem. Je nutné říci, že splátky jsou odložené nikoli odpuštěné.

Cituji sdělení Ministerstva financí ČR: Splátky bude možné odložit u spotřebitelských i podnikatelských úvěrů včetně hypoték, které byly sjednány a čerpány před 26. březnem 2020. V případě hypoték je možné splácení přerušit také u smluv sjednaných před 26. březnem, které byly čerpány po tomto datu. Moratorium se naopak nevztahuje na kreditní karty, kontokorentní úvěry, revolvingové úvěry, operativní leasing nebo úvěry v souvislosti s obchody na kapitálovém trhu. Splátky také nelze odložit u úvěrů, u kterých byl dlužník k 26. březnu 2020 v prodlení delším než 30 dnů. 

Lze přerušit splácení na tři nebo šest měsíců. Pokud budete chtít využít odklad splátek, bude nutné kontaktovat Vašeho poradce a podat žádost. K žádosti nepotřebujete prokazování snížení příjmů v souvislosti s pandemiíí Covid-19, nicméně banka si Váš případný finanční propad může ověřit až 3 roky zpětně.

K Vašemu dotazu ohledně úroků:

Úroky budou při využití odkladu splátek zachovány ve smluvní výši, v případě spotřebitelů však mohou dosáhnout maximálně zákonné výše úroku z prodlení na úrovni repo sazby navýšené o 8 procentních bodů. Při prodlení delším než 90 dnů nebude výše smluvní pokuty moci přesáhnout 0,1 % denně z dlužné částky. Součet všech smluvních pokut přitom nesmí přesáhnout polovinu z celkové výše jistiny. Úrok z prodlení zase po 90 dnech nesmí přesáhnout zákonnou výši.

S pozdravem

Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D.

Každá produkt banky je jiný a některé banky standardně umožňují odklad splátek, přičemž se ale jistina ve většině případů úročí.

Pokud se ptáte na odklad splátek v důsledku nouzového stavu, musíte zjistit, zda Vaše banka k odkladu přistoupila a na jak dlouho. Tento odklad znamená, že se prodlouží doba splácení a splátky, které se Vám odložily, zaplatíte na konci. V tomto případě dochází k tomu, že se během odkladu nic neúročí. Odklad funguje jako přerušení splácení.

Dobrý den,

každá banka má nastaveny individuální podmínky. Je dobré vědět, o jakou banku se konkrétně jedná.

Obcně lze řící, že je odklad možný 3-12 měsíců. A buď bezplatně či s platbou úroku.

S pozdravem Moravčíková

Dobry den, v tomto pripade doporucuji kontaktovat primo poradce, ktery Vam hypotecni uver sjednal. Banky posuzuji a pristupuji k zadostem individualne. Kazdopadne schvalene moratorium plati a banky se podle nej ridi.

https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2020/vlada-schvalila-mora...

Nektere banky umozni odklad i o 12 mesicu. Pocitejte ale s tim, ze bance budete muset i tak vse uhradit i s navysenim uroku za obdobi pozastaveni splatek. Uver se tak prodrazi. Pokud tedy nutne nemusite, splatky nepozastavujte.

Splátky hypotéky lze odložit až na 6 měsíců s tím, že se neplatí ani úrok. Splátky takto nesplacené jistiny se pak buď rozloží do zbývající doby do splatnosti úvěru a nesplacené úroky až na její konec a nebo se prodlouží doba splatnosti tak, aby splátky zůstaly stejně a nesplacený úrok se platí také až na konci úvěru. Vychází se z toho, že klient čestně prohlásí, že byly jeho příjmy dotčeny situací s COVID - 19. Úroková sazba zůstává po dobu odkladu splátek stejná, jako byla sjednaný úrok pro dané fixní období. Konkrétní proces pak záleží na bance, kde je veden HÚ. Osobně bych velmi zvažoval, zda dlužník opravdu nemá na splácení splátek, jejich odkladem se mu celkové náklady na splacení úvěru zvednou, v závislosti na velikosti úvěru to pak může jít až do řádu více desítek tisíc Kč celkem.

Dobrý den,

odložit splátky můžete na 3 nebo 6 měsíců. Každá banka má nastaven svůj systém a pravidla, jak ohledně úročení, tak ohledně odkladu splátek a žádosti o něj.
Kontaktujte finančního poradce/poradkyni s Vaším individuálním případem. Ideálně toho, který Vám Vaši hypotéku zprostředkoval. I tato činnost patří k servisním službám daného poradce. Pokud daný poradce již není aktivní, ráda se Vám budu věnovat.

 

Dobrý den,

splátky hypotéky si můžete odložit o 3 nebo 6 měsíců, to záleží na Vaší volbě. Základní podmínkou získání odkladu je datum uzavření hypoteční smlouvy, které musí být před 26. březnem 2020 a dále nesmíte být v minulosti v prodlení se splátkami tohoto úvěru. O odklad splátek musíte požádat svoji financující banku písemně resp. elektronicky, kdy většina bank má na svých webových stránkách formuláře žádosti nebo návod, jak žádost podat a co musí obsahovat. Podle nové zákonné úpravy nejsou nutné žádné doklady potvrzující ekonomické ztráty v souvislosti s COVID-19, pouze Vaše prohlášení, že jste byl pandémií postižen. Splátka hypotéky zahrnuje jak splátku jistiny tak platbu úroků a odkládá se celá, tedy po dobu 3 nebo 6 měsíců neplatíte nic. Poté pokračujete ve splácení v původně nastavené výši. Po dobu odkladu se ovšem nesplacený zůstatek úvěru úročí sjednanou úrokovou sazbou a takto naběhlé úroky budou splatné v dalších splátkách po splacení hypotéky. Znamená to tedy, že se Vám hypotéka prodraží a celková doba splatnosti prodlouží. Proto je tedy vhodné zvažovat, zda odklad opravdu potřebujete a jakou délku odkladu zvolíte.

Dobrý den,

 

odklad splátek hypotečního úvěru je ve většině bank možný na 3 nebo 6 měsíců. Žádost je k dispozici na stránkách dané banky nebo přes bankovního poradce.

V době odkladu klient neplatí úrok ani dlužnou částku (úmor). Úroky se do budoucna klientovi doúčtují.

Dobrý den,

záleží na konkrétní bance, ale všechny nabízí odklad splacení na 3 měsíce, některé až na 6 měsíců. Úroky se po tu dobu neplatí, ale prodloužíte si splácení na konci.
Pro vyřízení je potřeba na své bance udělat žádost.

Dobrý den,

záleží na bance, u které máte hypoteční úvěr. Většina bank umožnuje odklad splátek na 3 až 6 měsíců ovšem za různých podmínek. Pozor, odklad splátek se propisuje do registrů a pokud se vám blíží výročí fixace, může to způsobit komplikace v případě refinacování. Doporučuji probrat s odborníkem či bankéřem.

 

Jedná se o odklad splátek včetně úroků na 3 nebo 6 měsíců, ale nikoliv o jejich odpuštění. Budou se platit na konci - splácení hypotéky se tedy příslušně prodlouží. 

Odklad splátek pro klienty, kteří zaznamenali negativní ekonomický dopad koronavirové epidemie shválil parlament, ale legislativní proces ještě nebyl ukončen, takže toto opatření zatím ještě neplatí. V mezičase přišla každá banka s vlastní iniciativou a pravidly, vládní opatření tato pravidla sjednotí.

Žádat je možné na formuláři, které najdete na webových stránkách konkrétní banky. Součástí je nějaká forma čestného prohlášení, že klient skutečně zaznamenal negativní ekonomický dopad epidemie. Pokud by toto prohlášení nebylo pravdivé, je teoreticky možné, že bude klient po čase nějakým způsobem popotahován.

Doporučoval bych této možnosti využít, pouze pokud je to skutečně nutné a klient nemá jinou možnost, jak situaci zvládnout. Pokud to klientovi jeho ekonomická situace dovolí, doporučoval bych pokračovat ve standardním splácení.

Dobrý den,

děkuji za dotaz.

Konkrétní podmínky najdete na webových stránkách vaší banky, včetně potřebných formulářů. Odložení splátek je možné na 3-6 měsíců, během té doby ale nabíhají sjednané úroky, o které je pak splácení úvěru prodlouženo.

Nutnou podmínkou je omezení vašich příjmů nebo zhoršení finanční situace s souvislosti se současnou epidemií koronaviru, což se dokládá pouze čestným prohlášením. Ale pozor, při uvedení nepravdivých informací se můžete dopustit úvěrového podvodu, takže jednoznačně doporučuji nezneužívat!

 

Podmínky pro odklad splátek u hypotéčního úvěru si stanoví každý bankovní dům samostatně. Proto je nutné se se žádostí o odklad splátek obrátit přímo na svou banku, která posoudí rizika s odkladem spojená tj. i vaši schopnost dostát svým závazkům v budoucnu. Stejně tak vás banka vyzve k doložení potřebných dokumentů a informací pro objektivní posouzení úvěrových rizik spojených s vaší osobou a odkladem. 

Vládní úprava počítá s odložením splátek po dohodě s vaší bankou o 3 až 6 měsíců.

Tato úprava se teprve schvaluje, tedy zatím ještě není platná, ale celá řada bank již začala přijímat žádosti od klientů a nabízí odklady podle svých podmínek. Například se mohou lišit doby odložení splátek.

Budoucí zákonná úprava počítá s tím, že pokud banka žádost schválí, není po dobu odkladu třeba platit, splátky jistiny i úroků se posunou. Současně budou ale po dobu odložení nabíhat úroky ("navíc"), které později bude potřeba zaplatit.

Některé banky přijímají žádosti pomocí on-line formulářů, kde je popsáno, jakým způsobem postupovat a jaké dnes (v době před zákonnou úpravou) nabízejí možnosti.

Například:

https://www.kb.cz/cs/obcane/pujcky/odlozeni-splatek

https://www.csas.cz/cs/page/odlozeni-splatek

https://www.csob.cz/portal/aktualni-informace/spolehnete-se?il1=ostatni_...

Pokud tedy uvažujete o odložení, ideálně komunikujte s bankou, u níž máte úvěr.

Potřebujete vědět identifikaci vaši a vašeho úvěru, důvody COVID, proč potřebujete odklad, a o jakou dobu (v rámci podmínek banky).

ODKLAD SPLÁTEK úvěrů aneb Moratorium schválil Parlament a dnes odpoledne ho pravděpodobně schválí i Senát ČR. Podpis prezidenta bude již formalita. Finální podoba textu je zde:

https://www.senat.cz/xqw/webdav/pssenat/original/94423/79198?fbclid=IwAR2gmMyRKIMR1mprFbpzQztdeg_99UyjmaLdnHAG9s6PGjKOpihVFuR56RE

Stručně nejpodstatnější:

  • Odklad splátek lze na 3 nebo 6 měsíců
  • Klient aktivně musí zažádat banku
  • Za odloženou jistinu nabíhají i po dobu odkladu u většiny bank úroky, tedy není to zdarma, nicméně koho zasáhla tato krize tak, že mu hrozí delikvence, tak je to pro něj volba.
  • Odklad bude zaznamenaný v registrech dlužníků (CBCB a CNCB), banky jej budou reportovat, ačkoli to nebude hodnocené jako splátka po splatnosti. Přestože to nebude negativní záznam, bude pro ostatní banky viditelný po dobu několika let, což může být diskriminační při případném dalším úvěru nebo refinancování.

Banky nabízejí ale i své typy odkladu, třeba HB umí odložit pouze jistitu až o 12 měsíců. Vřele doporučuji před rozhodnutím o odložení splátek raději svou konkrétní situaci konzultovat. Třeba jsou i lepší varianty řešení.

Dobrý den,

splátky je možné odložit na 3 - 6 měsíců. Stačí banku požádat a banka odklad schválí. Během doby odložení se neplatí ani jistina, ani úroky, tedy vůbec nic. Zůstatek hypotéky je dál úročen sjednanou úrokovou szbou. Úroky napočítané během odožení je nutné uhradit dle podmínek banky, většinou na konci splatnosti hypotéky. Co ovšem platí je to, že výše splátky se po odložení nezvyšuje, bude shodná se splátnou před odložením.

Pěkný den,

JS 

Dobrý den, podmínky jsou dané na základě zvláštního nařízení vlády nebo individuálními podmínkami jednotlivých bank. Odklad možný buď na 3 nebo na 6 měsíců. K žádosti je třeba vyplnit dotazník dané banky s čestným prohlášením, že vládní omezení se dotkla i Vás. Úroky za dané období Vám ale bohužel nikdo neodpustí a klient je zaplatí. 

Za jakých podmínek a na jak dlouho si můžu odložit hypoteční splátky? Co k žádosti potřebuji a co bude s úroky?

Dobrý den,

v podstatě všechny banky umožňují skrze nastálou situaci odklad splátek úvěru, obvykle na 3 měsíce. Nicméně podmínky jednotlivých bank se liší v postupu podání žádosti i skrze doplácení úroků za prodloužení úvěru. V každém případě je vždy individuálně posuzována situace každého klienta a dopad současných opatření na jeho ekonomickou situaci.