Kontokorent

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeskoslovenská obchodní banka
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.csob.cz/portal/lide/ucty/povolene-precerpani-uctu
Okruh uživatelů

Osoby starší 18 let, které nejpozději v den žádosti o kontokorent mají otevřen osobní účet ČSOB

Distribuční kanály

Pobočková síť, Klientské centrum, Internetové bankovnictví, Smartbanking

Základní charakteristika

Povolené přečerpání běžného účtu klienta, díky kterému má klient rezervu pro běžné i nečekané výdaje.

Výhody/bonusy

Finanční rezerva pro běžné i nečekané výdaje.
Jistota, že pravidelné měsíční platby odejdou včas a v plné výši.
Úroky platí pouze z čerpané částky úvěru.

Typ úvěru

revolvingový úvěr

Na co lze úvěr použít

Klient nemusí dokládat, na co peníze použije. Čerpá je na běžné i nečekané výdaje.

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

ne

Požadované doklady

- 1 doklad totožnosti
- potvrzení zaměstnavatele o prům. výši čistých příjmů za poslední 3 měsíce. Pokud klientovi chodí mzda na účet do ČSOB, není potřeba potvrzení o příjmu dokládat.

Ručení

žádné

Forma splácení

Splácení probíhá příchozími transakcemi na běžný účet.
Splatit vyčerpanou částku úvěru nejméně 1krát v období 6 měsíců, resp. nejpozději do 6 měsíců po posledním splacení. Podmínka splacení je splněna, pokud je celá vyčerpaná částka úvěru splacena ke konci kteréhokoli kalendářního dne v tomto období.

Čerpání

Čerpání probíhá prostřednictvím platební karty - platby u obchodníků či výběry z bankomatu, dále prostřednictvím jakékoli platby z běžného účtu (platby přes internet, na pobočce).

Doba vyřízení žádosti (dny) 1,00
Doba vyřízení žádosti - Poznámka

do 15 minut

Možnost odkladu splátek, jistiny i úroku

ne

Možnost odkladu splátek jen u jistiny

ne

Odklad splátek nabízen pouze výjimečně "v akci"

ne

Odklad splátek není nabízen

ano

Minimální výše úvěru (Kč) 2.000,00
Maximální výše úvěru (Kč) 250.000,00
Maximální výše úvěru - Poznámka

Max. do výše dvojnásobku čistého měsíčního příjmu klienta, výše je shodná pro nového i stávajícího klienta.

Minimální doba splatnosti - Poznámka

Kontokorent je sjednáván na dobu neurčitou

Maximální doba splatnosti - Poznámka

Kontokorent je sjednáván na dobu neurčitou

Úročení

Vyhlašovaná úroková sazba.

Minimální úroková sazba (%) 21,90

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 0,00
Poskytnutí úvěru (procentuální částka z celkové výše úvěru) (%) 0,00
Minimální poplatek (Kč) 0,00
Maximální poplatek (Kč) 0,00
Správa úvěru (ročně) (Kč) 0,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) (Kč) 0,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) (%) 0,00

Modelový příklad

Poplatek za předčasné splacení

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.