ČSOB Malý úvěr pro podnikatele

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeskoslovenská obchodní banka
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.csob.cz/portal/podnikatele-firmy-a-instituce/produkty/investicni-uve...
Okruh uživatelů

fyzické osoby-podnikatelé a právnické osoby s obchodním obratem do 30 mil. CZK, mohou ho však získat i firmy s vyšším obratem

Distribuční kanály

pobočky ČSOB

Základní charakteristika

* účelový investiční úvěr
* k pořízení, modernizaci a opravě movitých věcí,
* k pořízení, rekonstrukci a opravám nemovitostí, pozemků,
* k pořízení, nákupu a opravám různých strojů a zařízení,
* k nákupu motorových vozidel,
* na jiné investiční výdaje firmy.

Výhody/bonusy

* úvěr, který využijete k financování jakýchkoliv investičních potřeb.
* banka profinancuje až 80 % hodnoty investice, u plátců DPH včetně této daně
* úvěrový limit až 8 mil. Kč.

Konkurenční výhody

* nenáročná administrativa,
* rychlé vyřízení žádosti,
* dostupnost bez ohledu na velikost vaší firmy,
* zpětně profinancujeme vámi investované výdaje v uplynulých 3 měsících.

Typ úvěru

účelový investiční úvěr

Na co lze úvěr použít

financování investičních potřeb - pořízení, modernizaci nebo opravu strojů a zařízení, různých technologických celků, osobních a nákladních automobilů, počítačového vybavení nebo na koupi či rekonstrukci nemovitostí.

Podmínky, parametry, limity

Požadavky na zajištění úvěru

* limity do 100000.00 bez zajištění
* blankosměnka s avalem
* nemovitosti

Požadované doklady

* vyplněná Žádost o úvěr,
* doklad opravňující k podnikání fyzické osoby nebo výpis z Obchodního rejstříku (jste-li již úvěrovaným klientem ČSOB, ověříme si fakta na internetu, dokument předkládáte pouze při jeho změně),
* daňová přiznání za předchozí dvě účetní období včetně všech příloh a finančních výkazů (pokud je vyhotovujete),
* doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok,
* čestné prohlášení o bezdlužnosti vůči Finančnímu úřadu a České správě sociálního zabezpečení (v některých případech je nutné doložit i Potvrzení o bezdlužnosti od Finančního úřadu),
* doklady týkající se zajištění (po dohodě s pracovníky pobočky ČSOB),
* dva doklady totožnosti osob jednajících jménem firmy.

Ručení

není požadováno

Forma splácení

pravidelné měsíční anuitní splátky

Čerpání

dle přání klienta, standardně až 6 měsíců, u nemovitosti až 18 měsíců

Doba vyřízení žádosti (dny) 3,00
Doba vyřízení žádosti - Poznámka

u nemovitostí 1 týden

Možnost odkladu splátek jen u jistiny

ano

Minimální výše úvěru (Kč) 50.000,00
Minimální výše úvěru - Poznámka

investice do nemovitostí minimálně 200000.00

Maximální výše úvěru (Kč) 8.000.000,00
Maximální výše úvěru - Poznámka

záleží na účelu investice

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem (Kč) 8.000.000,00
Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který není klientem - Poznámka

podmínkou je zřízení účtu u ČSOB

Maximální výše úvěru pro 1 žadatele, který je klientem (Kč) 8.000.000,00
Minimální doba splatnosti - Poznámka

není stanoveno

Maximální doba splatnosti (měsíce) 180,00
Maximální doba splatnosti - Poznámka

až 15 let - záleží na účelu investice

Úročení

fixní sazba nebo PRIBOR + marže

Minimální úroková sazba (%) 7,50
Minimální úroková sazba - Poznámka

záleží na účelu investice a době trvání úvěru

Poplatky

Poskytnutí úvěru (Kč) 2.000,00
Poskytnutí úvěru - Poznámka

minimální výše ; jednorázový poplatek inkasovaný při poskytnutí úvěru

Poskytnutí úvěru (procentuální částka z celkové výše úvěru) (%) 0,50
Poskytnutí úvěru (procentuální částka z celkové výše úvěru) - Poznámka

poplatek činí 0,5% z požadovaného úvěru, min. Kč 2.000,--

Minimální poplatek (Kč) 2.000,00
Maximální poplatek (Kč) 0,00
Maximální poplatek - Poznámka

není stanoveno

Správa úvěru (ročně) (Kč) 2.400,00
Správa úvěru (ročně) - Poznámka

200,- měsíčně

Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) (Kč) 5.000,00
Předčasné splácení úvěru (sankce - pevná částka) - Poznámka

mimořádná splátka je možná po předběžné dohodě s bankou za poplatek

Předčasné splácení úvěru (sankce - procentuální částka) (%) 0,00

Pojištění úvěru

Druh pojištění

u investic do nemovitostí požadujeme pojištění proti živelným událostem a jeho vinkulaci v/p banky

Sazba pojištění - Poznámka

Doporučujeme pojistné produkty ČSOB Pojišťovny

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.