ČSOB Podnikatelské Konto

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeskoslovenská obchodní banka
Okruh uživatelů

fyzické osoby - podnikatelé a právnické osoby

Distribuční kanály

pobočková síť ČSOB

Počet uživatelů 70.839,00
Konkurenční výhody

* 5 tuzemských příchozích plateb zdarma, 5 tuzemských odchozích plateb zdarma, 5 vkladů a 5 výběrů z bankomatů ČSOB zdarma
* nepřetržitý přístup k penězům,
* zdarma platební karta pojištěná proti ztrátě a krádeži,
* zdarma jedna transakce tuzemského platebního styku zadaná písemnou formou prostřednictvím sběrného boxu,
* dostupnost povoleného přečerpání účtu s limitem podle možností klienta,
* přehled o veškerém dění na účtu prostřednictvím e–mailu nebo SMS zpráv.

Výhody/bonusy

* běžný účet vedený v Kč s měsíčním výpisem poštou, který umožní platební styk prostřednictvím jednorázových a trvalých příkazů k úhradě/inkasu a plateb SIPO,
* výpis z účtu v elektronické formě s frekvencí zasílání měsíční, týdenní nebo po pohybu (podle volby klienta) zlevní poplatek za vedení konta o 50 Kč/měsíc* mezinárodní platební kartu VISA Classic s pojištěním proti ztrátě a krádeži ve variantě Basic (pojistný limit 15.000,-Kč),
* konzultace, ověření podkladů a vyhodnocení žádosti o poskytnutí povoleného přečerpání účtu,
* ČSOB Elektronické bankovnictví k obsluze účtu prostřednictvím osobního počítače nebo telefonu

Novinky

5 vkladů prostřednictvím bankomatů ČSOB a 5 výběrů z bankomatů ČSOB zdarma

Základní charakteristika

Podnikatelské konto je určeno pro segment podnikatelů- živnostníků a malých firem
se sídlem nebo místem podnikání v ČR (jsou rezidenty) a pouze se standardními potřebami v oblasti bankovních a finančních služeb.

Založení (Kč) 0,00
Vedení (Kč / měsíc) 165,00
Vedení - Poznámka

S papírovými výpisy; s elektronickými výpisy 115,-

Min. vklad (Kč) 1.000,00
Zrušení účtu (Kč) 0,00
Min. zůstatek (Kč) 0,00
Osobně - po pohybu na účtu 700,00
Osobně - po pohybu na účtu - Poznámka

služba již není nabízena

Osobně - týdně 300,00
Osobně - týdně - Poznámka

služba již není nabízena

Osobně - za 14 dnů - Poznámka

tato služba již není nabízena

Osobně - měsíčně 100,00
Osobně - měsíčně - Poznámka

tato služba již není nabízena

Osobně - čtvrtletně - Poznámka

tato služba není nabízena

Poštou - po pohybu na účtu 350,00
Poštou - po pohybu na účtu - Poznámka

Příplatek k ceně konta

Poštou - týdně 175,00
Poštou - týdně - Poznámka

Příplatek k ceně konta

Poštou - za 14 dnů - Poznámka

tato služba není nabízena

Poštou - měsíčně 165,00
Poštou - čtvrtletně - Poznámka

tato služba není nabízena

Poplatky

Vklad (Kč) 9,00
Výběr na přepážce (Kč) 60,00
Výběr z bankomatu své banky (Kč) 6,00
Výběr z bankomatu cizí banky (Kč) 30,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (Kč) 80,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (%) 0,50
Příkaz k úhradě v rámci banky (Kč) 3,00
Příkaz k úhradě v rámci banky - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, ostatní formy příkazů dle sazebníku ČSOB

Příkaz k úhradě do jiné banky (Kč) 3,00
Příkaz k úhradě do jiné banky - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, ostatní formy příkazů dle sazebníku ČSOB

Příchozí položka v rámci banky (Kč) 6,00
Příchozí položka z jiné banky (Kč) 6,00
Provedení trvalého příkazu do jiné banky (Kč) 6,00
Zřízení trvalého příkazu (Kč) 0,00
Změna trvalého příkazu (Kč) 6,00
Změna trvalého příkazu - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, na přepážce ČSOB : 40,- Kč

Zrušení trvalého příkazu (Kč) 6,00
Zrušení trvalého příkazu - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, na přepážce ČSOB : 40,- Kč

Provedení trvalého příkazu v rámci banky (Kč) 6,00
Minimální poplatek (zahraniční platba) (Kč) 150,00
Minimální poplatek (zahraniční platba) - Poznámka

příchozí platby : 150,-- Kč; odchozí platby : 250,-- v rámci EHP

Maximální poplatek (zahraniční platba) (Kč) 1.500,00
Maximální poplatek (zahraniční platba) - Poznámka

příchozí platby : 1000,-- Kč; odchozí platby : 1500,--

Poplatek (přeshraniční převod) (Kč) 250,00
Úrok (% p.a.) 0,01
Poznámka

v individuálních případech lze sjednat zvýhodněné úročení

Platební karta

Limit v kamenné prodejně (Kč) - Poznámka

limit karty je týdenní, konktrétní výše je stanovena na základě obratu a přání klienta (min. 4.000,-- Kč)

Limit v kamenné prodejně (individuální)

ano

Limit bankomat (individuální)

ano

Platba v zahraničí (Kč) - Poznámka

společný limit pro platby u obchodníků i na výběry hotovosti prostřednictvím sítě bankomatů

Vydání karty (Kč) 0,00
Správa a vedení karty (Kč) ročně 0,00
Vydání náhradní karty v zahraničí (Kč) 4.000,00
Výběr z bankomatu vlastní banky (pevná částka) (Kč) 6,00
Výběr z bankomatu vlastní banky (procentuální částka) (%) 0,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka) (Kč) 80,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka) - Poznámka

(na Slovensku v síti ČSOB : 6,-- Kč)

Výběr z bankomatu v zahraničí (procentuální částka) (%) 0,50
Cash advance v ČR (pevná částka) (Kč) 150,00
Cash advance v ČR (procentuální částka) (%) 0,50
Cash advance v zahraničí (pevná částka) (Kč) 200,00
Cash advance v zahraničí (procentuální částka) (%) 0,50
Výběr z bankomatu cizí banky (pevná částka) (Kč) 30,00
Výběr z bankomatu cizí banky (procentuální částka) (%) 0,00

Kontokorent

Podmínky získání

* Předložení daňového přiznání za 2 poslední účetní období včetně příloh.
* Potvrzení o bezdlužnosti k státním institucím vydané příslušným finančním úřadem.
* Předložení žádosti o úvěr.
* Doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok.

Povolení kontokorentu - Poznámka

jednorázový poplatek stanovený individuálně : 0 - 1% z výše uvěru

Správa a vedení kontokorentu (Kč) 100,00
Správa a vedení kontokorentu - Poznámka

měsíční poplatek stanovený individálně dle úvěrového limitu (od 100 Kč)

Splatnost kontokorentu - Poznámka

není stanoveno

Minimální výše kontokorentu (Kč) 20.000,00
Maximální výše kontokorentu - Poznámka

dle dohody s klientem

Úročení kontokorentu - Poznámka

od 3 - 17%, dle bonity klienta

Zajištění kontokorentu

standardně blankosměnka; další možnosti : blankosměnka s avalem, pohledávky

Sankční úrok při nesplácení či přečerpání (pro % z částky p.a.) 20,00

Termínovaný vklad

Minimální výše vkladu (Kč) 5.000,00
Úročení termínovaného vkladu - Poznámka

dle částky a délky vkladu

Možnost přívkladu

ne

Způsob výběru vkladu (výběr hotovosti)

bezhotovostním převodem do kterékoliv banky, hotovostně

Možnost revolvingu

ano

Možnost předčasné výpovědi

ano

Podmínky předčasné výpovědi

zaplacení poplatku za předčasný výběr

Povinnost mít u banky běžný účet

ne

Přímé bankovnictví

GSM banking

ano

Aktivace GSM (Kč) 0,00
Vedení GSM (Kč) 0,00
Internet banking

ano

Aktivace IB (Kč) 0,00
Vedení IB (Kč) 200,00
Telebanking (TB)

ano

Aktivace TB (Kč) 0,00
Vedení TB (Kč) 0,00
Homebanking (HB)

ano

Aktivace HB (Kč) 0,00
Vedení HB (Kč) 0,00
PDA banking (PDA)

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.