ČSOB Obchodní Konto

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeskoslovenská obchodní banka
Okruh uživatelů

fyzické a právnické osoby - podnikatelé

Distribuční kanály

pobočková síť ČSOB

Počet uživatelů 3.021,00
Výhody/bonusy

Za měsíční poplatek 1100,-- Kč získáte zdarma:
? zřízení a vedení běžného účtu v Kč
? elektronický výpis s frekvencí podle požadavku klienta (po
pohybu, týdenní, měsíční)
? 150 účetních položek (tuzemský korunový platební styk)
zadaných elektronickou cestou, včetně provedení trvalých
příkazů pořízených elektronicky - zdarma
? zaúčtování 100 tuzemských příchozích plateb zdarma,
? zřízení a užívání služby ČSOB Linka 24,
? zřízení a užívání služby ČSOB Mobil 24,
? zřízení a užívání služby ČSOB Internetbanking 24 s SMS
klíčem.
? ČSOB INFO 24 ? neomezený počet zpráv zasílaných
prostřednictvím e-mailu, 20 SMS zprávy a 20 potvrzení
karetních operací SMS zprávou.
? Vydání a vedení platební karty VISA BUSINESS (včetně
obnovení po ukončení platnosti karty). K této kartě získáte
navíc zdarma cestovní pojištění EXCLUSIVE, služby
D.A.S.pojišťovny právní ochrany, a.s a pojištění pro případ
ztráty a krádeže ve variantě CLASSIC.
? Vydání a vedení dvou platebních karet VISA ELECTRON
(včetně jejich obnovy).
? Vydání i obnova komerčního a kvalifikovaného certifikátu.
? Roční obnova bezpečnostního certifikátu
? Ověření podkladů a vyhodnocení žádosti o poskytnutí
kontokorentu.

Základní charakteristika

Obchodní konto je vytvořeno speciálně pro podnikání středně velkých firem, které mají sídlo nebo místo podnikání v ČR, mají větší počet transakcí a vyžadují širší nabídku služeb.

Založení (Kč) 0,00
Vedení (Kč / měsíc) 1.100,00
Min. vklad (Kč) 1.000,00
Zrušení účtu (Kč) 0,00
Min. zůstatek (Kč) 0,00
Osobně - po pohybu na účtu 600,00
Osobně - po pohybu na účtu - Poznámka

+ 1100,-- Kč za vedení účtu

Osobně - týdně 250,00
Osobně - týdně - Poznámka

+ 1100,-- ,-- Kč za vedení účtu

Osobně - za 14 dnů - Poznámka

tato služba není nabízena

Osobně - měsíčně 100,00
Osobně - měsíčně - Poznámka

+ 1100,-- ,-- Kč za vedení účtu

Osobně - čtvrtletně - Poznámka

tato služba není nabízena

Poštou - po pohybu na účtu 350,00
Poštou - po pohybu na účtu - Poznámka

+ 1100,-- ,-- Kč za vedení účtu

Poštou - týdně 175,00
Poštou - týdně - Poznámka

+ 1100,-- ,-- Kč za vedení účtu

Poštou - za 14 dnů - Poznámka

tato služba není nabízena

Poštou - měsíčně 50,00
Poštou - měsíčně - Poznámka

+ 1100,-- Kč za vedení účtu

Poštou - čtvrtletně - Poznámka

tato služba není nabízena

Poplatky

Vklad (Kč) 6,00
Výběr na přepážce (Kč) 30,00
Výběr z bankomatu své banky (Kč) 6,00
Výběr z bankomatu cizí banky (Kč) 30,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (Kč) 80,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (%) 0,50
Příkaz k úhradě v rámci banky (Kč) 3,00
Příkaz k úhradě v rámci banky - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, ostatní formy příkazů dle sazebníku ČSOB

Příkaz k úhradě do jiné banky (Kč) 3,00
Příkaz k úhradě do jiné banky - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, ostatní formy příkazů dle sazebníku ČSOB

Příchozí položka v rámci banky (Kč) 6,00
Příchozí položka z jiné banky (Kč) 6,00
Provedení trvalého příkazu do jiné banky (Kč) 6,00
Zřízení trvalého příkazu (Kč) 0,00
Změna trvalého příkazu (Kč) 6,00
Změna trvalého příkazu - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, na přepážce ČSOB : 40,- Kč

Zrušení trvalého příkazu (Kč) 6,00
Zrušení trvalého příkazu - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, na přepážce ČSOB : 40,- Kč

Provedení trvalého příkazu v rámci banky (Kč) 6,00
Minimální poplatek (zahraniční platba) (Kč) 150,00
Minimální poplatek (zahraniční platba) - Poznámka

příchozí platby : 150,-- Kč; odchozí platby : 250,-- v rámci EHP

Maximální poplatek (zahraniční platba) (Kč) 1.500,00
Maximální poplatek (zahraniční platba) - Poznámka

příchozí platby : 1000,-- Kč; odchozí platby : 1500,--

Úrok (% p.a.) 0,01
Poznámka

v individuálních případech lze sjednat zvýhodněné úročení

Platební karta

Limit v kamenné prodejně (Kč) - Poznámka

limit karty je týdenní, konktrétní výše je stanovena na základě obratu a přání klienta (min. 4.000,-- Kč)

Limit v kamenné prodejně (individuální)

ano

Platba v zahraničí (Kč) - Poznámka

společný limit pro platby u obchodníků i na výběry hotovosti prostřednictvím sítě bankomatů

Vydání karty (Kč) 0,00
Správa a vedení karty (Kč) ročně 0,00
Vydání náhradní karty (Kč) 150,00
Vydání náhradní karty - Poznámka

pro všechny typy karet

Vydání náhradní karty v zahraničí (Kč) 4.000,00
Výběr z bankomatu vlastní banky (pevná částka) (Kč) 6,00
Výběr z bankomatu vlastní banky (procentuální částka) (%) 0,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka) (Kč) 80,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka) - Poznámka

(na Slovensku v síti ČSOB : 5,-- Kč)

Výběr z bankomatu v zahraničí (procentuální částka) (%) 0,50
Cash advance v ČR (pevná částka) (Kč) 150,00
Cash advance v ČR (procentuální částka) (%) 0,50
Cash advance v zahraničí (pevná částka) (Kč) 200,00
Cash advance v zahraničí (procentuální částka) (%) 0,50
Výběr z bankomatu cizí banky (pevná částka) (Kč) 60,00
Výběr z bankomatu cizí banky (procentuální částka) (%) 0,00

Kontokorent

Podmínky získání

? Předložení daňového přiznání za 2 poslední účetní období
včetně příloh.
? Potvrzení o bezdlužnosti k státním institucím vydané
příslušným finančním úřadem.
? Předložení žádosti o úvěr.
? Doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok.

Povolení kontokorentu - Poznámka

jednorázový poplatek stanovený individuálně : 0 - 1% z výše uvěru

Správa a vedení kontokorentu (Kč) 100,00
Správa a vedení kontokorentu - Poznámka

měsíční poplatek stanovený individálně : od 100 Kč až po 0,05% z výše úvěru

Splatnost kontokorentu - Poznámka

není stanoveno

Minimální výše kontokorentu (Kč) 20.000,00
Maximální výše kontokorentu - Poznámka

dle dohody s klientem

Úročení kontokorentu (pro % z částky p.a.) 3,00
Úročení kontokorentu - Poznámka

od 3- 17%, dle bonity klienta

Zajištění kontokorentu

standardně blankosměnka; další možnosti : blankosměnka s avalem, pohledávky

Sankční úrok při nesplácení či přečerpání (pro % z částky p.a.) 20,00

Termínovaný vklad

Minimální výše vkladu (Kč) 5.000,00
Úročení termínovaného vkladu - Poznámka

dle částky a délky vkladu od 1,3-3%

Možnost přívkladu

ne

Způsob výběru vkladu (výběr hotovosti)

bezhotovostním převodem do kterékoliv banky, hotovostně

Možnost revolvingu

ano

Možnost předčasné výpovědi

ano

Podmínky předčasné výpovědi

zaplacení poplatku za předčasný výběr

Povinnost mít u banky běžný účet

ne

Přímé bankovnictví

GSM banking

ano

Aktivace GSM (Kč) 0,00
Vedení GSM (Kč) 0,00
Internet banking

ano

Aktivace IB (Kč) 0,00
Vedení IB (Kč) 0,00
Telebanking (TB)

ano

Aktivace TB (Kč) 0,00
Vedení TB (Kč) 0,00
Homebanking (HB)

ano

Aktivace HB (Kč) 0,00
Vedení HB (Kč) 0,00
PDA banking (PDA)

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.