ČSOB Firemní konto

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeskoslovenská obchodní banka
Okruh uživatelů

fyzické a právnické osoby - podnikatelé

Distribuční kanály

pobočková síť ČSOB

Počet uživatelů 21.869,00
Výhody/bonusy

Za měsíční poplatek 290,-- Kč získáte zdarma:
? zřízení a vedení běžného účtu v Kč
? elektronický výpis s frekvencí podle požadavku klienta (po
pohybu, týdenní, měsíční)
? 30 účetních položek (tuzemský korunový platební styk)
zadaných elektronickou cestou, včetně provedení trvalých
příkazů pořízených elektronicky - zdarma
? 15 příchozích tuzemských plateb
? zřízení neomezeného počtu trvalých příkazů a svolení k
inkasu
? zřízení a užívání služby ČSOB Linka 24,
? zřízení a užívání služby ČSOB Mobil 24,
? zřízení a užívání služby ČSOB Internetbanking 24 s SMS
klíčem.
? zřízení a užívání služby Businessbanking 24 online
? ČSOB INFO 24 ? neomezený počet zpráv zasílaných
prostřednictvím e-mailu, 10 SMS zprávy a 10 potvrzení
karetních operací SMS zprávou.
? Vydání a vedení platební karty VISA CLASSIC (včetně
obnovení po ukončení platnosti karty). Ke kartě získáte
navíc zdarma pojištění pro případ ztráty nebo krádeže BASIC
? Ověření podkladů a vyhodnocení žádosti o poskytnutí
kontokorentu.

Základní charakteristika

Firemní konto je určeno pro segment podnikatelů a živnostníků (podnikatelé, živnostníci, malé podniky)
které mají sídlo nebo místo podnikání v ČR (jsou rezidenty) a
mají pouze standardní potřeby v oblasti bankovních a finančních služeb vyžadující elektronické bankovnictví podporující export a import dat z účetních programů.

Založení (Kč) 0,00
Vedení (Kč / měsíc) 290,00
Min. vklad (Kč) 1.000,00
Zrušení účtu (Kč) 0,00
Min. zůstatek (Kč) 0,00
Osobně - po pohybu na účtu 600,00
Osobně - po pohybu na účtu - Poznámka

+ 290,-- Kč za vedení účtu

Osobně - týdně 250,00
Osobně - týdně - Poznámka

+ 290,-- Kč za vedení účtu

Osobně - za 14 dnů - Poznámka

tato služba není nabízena

Osobně - měsíčně 100,00
Osobně - měsíčně - Poznámka

+ 290,-- Kč za vedení účtu

Osobně - čtvrtletně - Poznámka

tato služba není nabízena

Poštou - po pohybu na účtu 350,00
Poštou - po pohybu na účtu - Poznámka

+ 290,-- Kč za vedení účtu

Poštou - týdně 175,00
Poštou - týdně - Poznámka

+ 290,-- Kč za vedení účtu

Poštou - za 14 dnů - Poznámka

tato služba není nabízena

Poštou - měsíčně 50,00
Poštou - měsíčně - Poznámka

+ 290,-- Kč za vedení účtu

Poštou - čtvrtletně - Poznámka

tato služba není nabízena

Poplatky

Vklad (Kč) 6,00
Výběr na přepážce (Kč) 30,00
Výběr z bankomatu své banky (Kč) 6,00
Výběr z bankomatu cizí banky (Kč) 30,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (Kč) 80,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (%) 0,50
Příkaz k úhradě v rámci banky (Kč) 3,00
Příkaz k úhradě v rámci banky - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, ostatní formy příkazů dle sazebníku ČSOB

Příkaz k úhradě do jiné banky (Kč) 3,00
Příkaz k úhradě do jiné banky - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, ostatní formy příkazů dle sazebníku ČSOB

Příchozí položka v rámci banky (Kč) 6,00
Příchozí položka z jiné banky (Kč) 6,00
Provedení trvalého příkazu do jiné banky (Kč) 6,00
Zřízení trvalého příkazu (Kč) 0,00
Změna trvalého příkazu (Kč) 6,00
Změna trvalého příkazu - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, na přepážce ČSOB : 40,- Kč

Zrušení trvalého příkazu (Kč) 6,00
Zrušení trvalého příkazu - Poznámka

prostřednictvím elektronického bankovnictví, na přepážce ČSOB : 40,- Kč

Provedení trvalého příkazu v rámci banky (Kč) 6,00
Minimální poplatek (zahraniční platba) (Kč) 150,00
Minimální poplatek (zahraniční platba) - Poznámka

příchozí platby : 150,-- Kč; odchozí platby : 250,-- v rámci EHP

Maximální poplatek (zahraniční platba) (Kč) 1.500,00
Maximální poplatek (zahraniční platba) - Poznámka

příchozí platby : 1000,-- Kč; odchozí platby : 1500,--

Úrok (% p.a.) 0,01
Poznámka

v individuálních případech lze sjednat zvýhodněné úročení

Platební karta

Limit v kamenné prodejně (Kč) - Poznámka

limit karty je týdenní, konktrétní výše je stanovena na základě obratu a přání klienta (min. 4.000,-- Kč)

Limit v kamenné prodejně (individuální)

ano

Platba v zahraničí (Kč) - Poznámka

společný limit pro platby u obchodníků i na výběry hotovosti prostřednictvím sítě bankomatů

Vydání karty (Kč) 0,00
Správa a vedení karty (Kč) ročně 0,00
Vydání náhradní karty (Kč) 150,00
Vydání náhradní karty - Poznámka

pro všechny typy karet

Vydání náhradní karty v zahraničí (Kč) 4.000,00
Výběr z bankomatu vlastní banky (pevná částka) (Kč) 6,00
Výběr z bankomatu vlastní banky (procentuální částka) (%) 0,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka) (Kč) 80,00
Výběr z bankomatu v zahraničí (pevná částka) - Poznámka

(na Slovensku v síti ČSOB : 6,-- Kč)

Výběr z bankomatu v zahraničí (procentuální částka) (%) 0,50
Cash advance v ČR (pevná částka) (Kč) 150,00
Cash advance v ČR (procentuální částka) (%) 0,50
Cash advance v zahraničí (pevná částka) (Kč) 200,00
Cash advance v zahraničí (procentuální částka) (%) 0,50
Výběr z bankomatu cizí banky (pevná částka) (Kč) 30,00
Výběr z bankomatu cizí banky (procentuální částka) (%) 0,00

Kontokorent

Podmínky získání

? Předložení daňového přiznání za 2 poslední účetní období
včetně příloh.
? Potvrzení o bezdlužnosti k státním institucím vydané
příslušným finančním úřadem.
? Předložení žádosti o úvěr.
? Doklad o zaplacení daně z příjmu za uplynulý rok.

Povolení kontokorentu - Poznámka

jednorázový poplatek stanovený individuálně : 0 - 1% z výše uvěru

Správa a vedení kontokorentu (Kč) 100,00
Správa a vedení kontokorentu - Poznámka

měsíční poplatek stanovený individálně : od 100 Kč až po 0,05% z výše úvěru

Splatnost kontokorentu - Poznámka

není stanoveno

Minimální výše kontokorentu (Kč) 20.000,00
Maximální výše kontokorentu - Poznámka

dle dohody s klientem

Úročení kontokorentu (pro % z částky p.a.) 3,00
Úročení kontokorentu - Poznámka

od 3- 17%, dle bonity klienta

Zajištění kontokorentu

standardně blankosměnka; další možnosti : blankosměnka s avalem, pohledávky

Sankční úrok při nesplácení či přečerpání (pro % z částky p.a.) 20,00

Termínovaný vklad

Minimální výše vkladu (Kč) 5.000,00
Úročení termínovaného vkladu - Poznámka

dle částky a délky vkladu od 1,3-3%

Možnost přívkladu

ne

Způsob výběru vkladu (výběr hotovosti)

bezhotovostním převodem do kterékoliv banky, hotovostně

Možnost revolvingu

ano

Možnost předčasné výpovědi

ano

Podmínky předčasné výpovědi

zaplacení poplatku za předčasný výběr

Povinnost mít u banky běžný účet

ne

Přímé bankovnictví

GSM banking

ano

Aktivace GSM (Kč) 0,00
Vedení GSM (Kč) 0,00
Internet banking

ano

Aktivace IB (Kč) 0,00
Vedení IB (Kč) 0,00
Telebanking (TB)

ano

Aktivace TB (Kč) 0,00
Vedení TB (Kč) 0,00
Homebanking (HB)

ano

Aktivace HB (Kč) 0,00
Vedení HB (Kč) 0,00
PDA banking (PDA)

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.