ERV Claims On-line

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelERV pojišťovna, a. s.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://online.ervpojistovna.cz/hlaseni-skod/
Základní charakteristika

ERV Claims On-line je první on-line aplikace v ČR umožňující zcela kompletní nahlášení a zpracování pojistné události z cestovního pojištění, a to s garantovanou dobou likvidace do 7 pracovních dnů. Klientům ERV Evropské pojišťovny umožňuje jednoduché, intuitivní a rychlé nahlášení jakékoli pojistné události, ať už se jedná o škody z cestovního pojištění nebo z "necestovních" pojištění fototechniky, vstupenek, hudebních nástrojů či hodinek a šperků.

Okruh uživatelů

Klienti ERV Evropské pojišťovny

Počet uživatelů 9.000,00
Výhody/bonusy

1) Claims On-line lze využít pro hlášení všech typů škodních událostí, s nimiž se mohou klienti ERV Evropské setkat.
2) Systém umožňuje přiložení nascanovaných nebo nafocených dokladů a všech potřebných dokumentů pro likvidaci. V drtivé většině případů již klient nepotřebuje dále komunikovat s pojišťovnou.
3) Škody nahlášené přes Claims On-line mají garanci likvidace do 7 pracovních dnů (99,2 % škod zlikvidováno v totmo termínu). Klienti registrovaní v klientské sekci MojeERV mají díky Claims On-line garanci dokonce do 3 pracovních dnů.
4) Aplikace je velmi jednoduchá, očištěná od nepotřebných údajů, které se objevovaly v tištěných formulářích likvidace pojistných událostí.
5) Uživatel hned v úvodu dostává stručný přehled dokumentů, které bude v průběhu on-line hlášení škody potřebovat, aby si je mohl připravit. V jednotlivých krocích aplikace uživateli nenuceně napovídá.

Novinky

1) Z celkového objemu škod, které naši klienti hlásí, je po 1,5 roce roce používání hlášeno 82 % škod právě přes Claims On-line.
2) Průměrná doba výplaty pojistného plnění se díky Claims on-line zkrátila z 9,5 na 7 dnů, a to včetně započítání hlavní letní sezóny.
3) Díky zefektivnění procesu nahlášení a likvidace poj. událostí, které přinesla aplikace Claims On-line, není nutné najímat na 4 měsíce hlavní letní sezóny externí posily.

Poznámka

Aplikace získala 3. místo v soutěži Internet Effectiveness Awards 2013 v kategorii Cestovní ruch a doprava.

Základní informace

Systém

PC (Windows)

PC (Linux)

Mac (OS x)

Smartphone (Android)

Smartphone (iOS)

Smartphone (Windows Phone)

-
Systém - poznámka

Aplikace funguje ve všech běžně užívaných platformách a ve všech internetových prohlížečích.

Obsluhované produkty

Cestovní pojištění: a) ošetření a hospitalizace, b) zrušení cesty, c) odcizení, poškození nebo zpoždění zavazadel, d) odpovědnost za škodu na zdraví nebo majetku, e) zpoždění letu, f) trvalé následky úrazu, g) jiná pojistná událost
Pojištění volnočasových aktivit: a) pojištění vstupenek, b) pojištění fototechniky, c) pojištění hudebních nástrojů, d) pojištění hodinek a šperků, e) pojištění jízdních kol, f) ostatní

Dostupnost aplikace

zdarma

Dostupnost aplikace - poznámka

Aplikace je volně přístupná na webu

Poplatek za zřízení (Kč) 0,00
Měsíční poplatek (Kč/měs.) 0,00
Poplatky - poznámka

-

Zabezpečení přístupu do aplikace

Claims On-line využívá pro zabezpečení přístupu ověřování identity od serveru, na který se připojuje - aplikace je klientem externích WebServices. Po ověření identity je vytvořena unikátní session, jejíž platnost je časově omezena.

Zabezpečení operací

Claims On-line využívá session management, kdy pro každého návštěvníka vznikne jedinečná session ID, která má omezenou časovou platnost. Session ID je uloženo v cookies v internetovém prohlížeči návštěvníka. Zároveň jsou veškeré requesty v rámci dané session ověřovány bezpečnostním klíčem.

Zabezpečení síťové komunikace

Aplikace Claims On-line je umístěna pod protokolem HTTPS a je zabezpečena SSL certifikátem. Veškerá komunikace je šifrována a po síti přenášena v zašifrované podobě.

Transakce

Obsluha produktů

Aplikace stavebních spořitelen

Aplikace pojišťoven

Hlášení škod

ano

Hlášení škod - poznámka

ERV Claims On-line je první on-line aplikace v ČR umožňující zcela kompletní nahlášení a zpracování pojistné události z cestovního pojištění, a to s garantovanou dobou likvidace do 7 pracovních dnů. Klientům ERV Evropské pojišťovny umožňuje jednoduché, intuitivní a rychlé nahlášení jakékoli pojistné události, ať už se jedná o škody z cestovního pojištění nebo z "necestovních" pojištění fototechniky, vstupenek, hudebních nástrojů či hodinek a šperků.

Asistenční služba

ano

Ukázky

Demo-účet/Videoukázka

Není třeba, aplikaci si může vyzkoušet každý zadáním reálných nebo smyšlených údajů

Screenshoty aplikace