OPTIMUM - pojištění nemovitosti a domácnosti s připojištěním právní ochrany ve spotřebitelských vztazích

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Okruh uživatelů

Fyzické osoby, majitelé rodinných domů.

Distribuční kanály

Pobočková síť, vlastní pojišťovací poradci, makléři, obchodní sítě, telefonické sjednání na infolince 841 105 105

Počet uživatelů 390.000,00
Počet prodejních míst 450,00
Počet agentů 7.000,00
Základní charakteristika

Unikátní ochrana rodinného domu a domácnosti. Prostřednictvím jedné – cenově zvýhodněné - pojistné smlouvy lze sjednat komplexní pojištění majetku, které již v základní variantě pojištění automaticky zahrnuje pojištění proti všem živelním nebezpečím. Vyšší varianta pojištění KOMFORT zahrnuje širokou škálu dalších pojistných nebezpečí. Zahrnuty jsou i asistenční služby. Jako jediný produkt na trhu obsahuje připojištění právní ochrany ve spotřebitelských vztazích. Unikátní je i možnost připojistit stacionární elektronická a strojní zařízení proti technickým rizikům, včetně kybernetických rizik.

Výhody/bonusy

- zvýhodněné pojistné sazby
- asistenční služby zdarma
- administrativně nenáročné sjednání
- přehlednost a srozumitelnost pro klienty
- přehledná a variabilní nabídka (dvě optimalizované varianty majetkového pojištění, svobodná volba dalších připojištění)
- unikátní garance, že pojistitel neuplatní sankci za podpojištění

Konkurenční výhody

- jedno z nejkomplexnějších pojistných řešení pro majitele rodinných domů
- přehledné podmínky pojištění bez skrytých výluk
- připojištění elektronických a strojních zařízení proti technickým rizikům, včetně kybernetických rizik
- unikátní připojištění právní ochrany ve spotřebitelských vztazích, které zahrnuje právní poradenství a úhradu nákladů na právního zástupce, soudní poplatky, znalecké posudky apod., a to až do výše 200 000 Kč. Pojištěnými jsou všichni členové domácnosti.

Novinky

- poslední aktualizace produktu v roce 2017 – v pojištění majetku doplněna nová pojistná nebezpečí, zvýšeny limity pojistného plnění

Limity pojistného plnění

Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 1.000,00
Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 5.000,00
Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění na

Novou cenu

ano

Obecnou cenu

ano

Časovou cenu

ano

Kombinovanou cenu podle věci

ano

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Možnosti dalšího připojištění

- právní ochrana ve spotřebitelských vztazích
- elektronická a strojní zařízení (technická rizika)
- odpovědnost za újmu v běžném občanském životě (s nulovou spoluúčastí, územní platnost Evropa)
- odpovědnost vyplývající z vlastnictví nemovitosti (s nulovou spoluúčastí)
- skla (proti všem nebezpečím)
- připojištění garáže v jiném místě (nemovitost i movité předměty)

Slevy

na základě bezškodního průběhu

ano

maximální možná sleva v souvislosti s předchozím bezškodním průběhem (%) 30,00
běžná výše slevy za bezeškodný rok - Poznámka

-jde o bezeškodní průběh pojištění u Kooperativy
- zohledněna je i propojištěnost

pojištění domácnosti u stejné pojišťovny

ano

za sjednání on-line (%) 20,00
jiná sleva

10 % za kombinaci pojištění rodinného domu a domácnosti – zahrnuta v pojištění

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

jiné výhody

Jen jedna spoluúčast pro případ škody vzniklé na nemovitosti i movitých věcech.

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Žádám vas o zaslání kopie smlouvy č.3950695971 z důvodu ztráty .S pozdravem Báča Jaroslav