Domov VARIANT

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelUNIQA pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.uniqa.cz/pojisteni-nemovitosti-a-domacnosti/uvod/
Okruh uživatelů

Fyzické i právnické osoby, vlastníci a nájemníci domů nebo bytů, majitelé zařízení domácnosti

Distribuční kanály

Pojišťovací poradci, interní a externí distribuční kanály, banka

Počet uživatelů 85.000,00
Počet prodejních míst 400,00
Počet agentů 1.000,00
Základní charakteristika

Pojištění Domov VARIANT je inovativní pojištění, které v sobě zahrnuje pojištění budov, domácností, pojištění odpovědnosti a nové asistenční služby. Klient si může poskládat pojištění podle svých představ a potřeb. Jde o velmi přehledné a cenově zajímavé pojištění. Základem je vždy pojištění skupinového nebezpečí "Požár" (tj. požár, úder blesku, výbuch, imploze, pád letadla, rázová vlna, kouř), ostatní skupinová nebezpečí ("Živel, Voda, Katastrofy, Voda, Ostatní, Odpovědnost") jsou volitelná. Pojištění odpovědnosti s limitem až 50 mil. Kč lze sjednat i samostatně. Součástí majetkového pojištění jsou pro klienty bezplatné, svým rozsahem nadstandardně široké a atraktivní, asistenční služby, s možností připojištění elektrických spotřebičů, připojištění Kyber asistence a připojištění asistence jízdního kola.

Výhody/bonusy

Výběr rozsahu pojistného krytí a tím i ceny pojištění.
Již v základním rozsahu pojištění jsou nastaveny vysoké limity pojistného plnění, které lze formou připojištění dále navýšit.
Volitelné je pojištění vedlejších staveb, vč. zahradní architektury, volitelné je rovněž pojištění specifických a individuálních věcí na vyšší pojistné částky.
Pojistné krytí se vztahuje i na věci umístěné ve společných prostorách domu, v zavazadlovém prostoru auta, na střešním nebo zadním nosiči, nebo mimo domov (pokud jsou uložené na místě určeném k odkládání). Pojištění lze dále rozšířit o připojištění věcí studenta na koleji, internátu apod.
Odcizení věcí na pozemku do limitu plnění 30.000,- Kč.

Konkurenční výhody

Výběr rozsahu pojistného krytí a tím i ceny pojištění, velká variabilita produktu.
Volba z 5-ti možných spoluúčastí, od nulové do 10.000,- Kč.
Rozsah pojistného krytí, výběr připojištění i výběr spoluúčastí je možno pro pojištění budovy/bytu, domácnosti nebo odpovědnosti volit pro každou část různě, dle požadavku klienta.
Pojištění odpovědnosti, s územní platností Evropa, s limitem pojistného plnění až 50 mil. Kč.
Bezplatné nadstandardní asistenční služby, řešící havarijní situace, opravu spotřebičů, právní asistenci a IT asistence (vč. pomoci při obnově dat), s připojištěním elektrických spotřebičů. Možnost připojištění Kyber asistence a asistence jízdního kola.
Rychlá a transparentní likvidace s možností on-line hlášení, vkládání potřebných dokumentů a sledování průběhu likvidace

Novinky

Nová koncepce produktu ve formě "skládačky".
Zavedení nového pojištění pro individuální věci, možnost pojištění zahradní architektury apod.
Rozšíření krytí pojištění věcí mimo domov, o studentské ubytování, věci v zavazadlovém prostoru auta a na střešním a zadním nosiči, ve společných prostorách, v garáži
Pojištěna nová nebezpečí - podpětí, imploze, ztráta vody u poj. domácnosti, technická porucha, škody na sanitárním zařízení,poškození plotu zvěří.
Nový princip zabezpečení - limit poj. plnění se odvíjí podle stupně zabezpečení, v závislosti na charakteru a kvalitě konstrukčních prvků zabezpečení, které pachatel v době vzniku škodné události překonal.
Pojištění odpovědnosti s územní platností Evropa, s limitem pojistného plnění až 50 mil. Kč, kryje i rodiče a prarodiče pojištěného, spoluvlastníky i osoby zaměstnané v bytě.
Nadstandardní asistenční služby včetně IT asistence a připojištění elektrických spotřebičů. Kyber asistence (kontrola zařízení a jejich zabezpečení, pomoc při kybernetickém nebo hackerském útoku, při překonání zabezpečení počítače, zneužití dat nebo on-line účtu, poškození pověsti na sociálních sítích a internetu, pomoc při zneužití platební karty při provádění transakce na internetu, řešení rizik spojených s nákupem po internetu). Připojištění asistence jízdního kola.

Limity pojistného plnění

Minimální celková pojistná částka - Poznámka

Není stanovena, má však vždy odpovídat stavební hodnotě budovy/stavby a hodnotě zařízení domácnosti.
Výši pojistné částky si určuje klient, doporučujeme mu však její správné stanovení prostřednictvím zjednodušeného výpočtu PČ budovy resp. zavedením pomůcky pro stanovení pojistné hodnoty domácnosti

Maximální celková pojistná částka - Poznámka

Není stanovena. Výši pojistné částky si určuje klient, doporučujeme mu však její správné stanovení prostřednictvím zjednodušeného výpočtu PČ budovy resp. zavedením pomůcky pro stanovení pojistné hodnoty domácnosti

Minimální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 0,00
Minimální spoluúčast (pevná částka) - Poznámka

nulová spoluúčast

Minimální spoluúčast (procentuální částka) - Poznámka

Spoluúčast v % není stanovena.

Maximální spoluúčast (pevná částka) (Kč) 10.000,00
Maximální spoluúčast (pevná částka) - Poznámka

Volitelné spoluúčasti - max. 10 000,- Kč

Maximální spoluúčast (procentuální částka) - Poznámka

Spoluúčast v % není stanovena.

Sublimity pro některá rizika

ano

Možnost indexace

ano

Zohlednění míry rizika ve výši pojistného

ano

Možnost pojištění

Pojištění na novou cenu

ano

Pojištění na obecnou cenu

ano

Pojištění na časovou cenu

ano

Pojištění na kombinovanou cenu podle věci

ano

Součásti pojištění

Pojištění domu

ano

Pojištění druhé domácnosti

ne

Pojištění pro případ odcizení

ano

Pojištění pro případ požáru

ano

Pojištění pro případ živelné škody

ano

Pojištění pro případ vandalismu

ano

Pojištění ostatních objektů na stejném pozemku

ano

Pojištění zařízení garáže

ano

Pojištění stavebních součástí

ano

Pojištění věcí ve sklepě

ano

Pojištění věcí v kočárkárně

ano

Pojištění věcí na balkoně

ano

Pojištění domácího zvíře

ano

Možnosti dalšího připojištění

Lze navýšit limity pojistného plnění jak u pojištění budov, u pojištění domácnosti i rozsah krytí u pojištění odpovědnosti. Připojištění drahého kola, golfového vybavení, kočárků a hudebních nástrojů proti odcizení mimo domov, s územní platností Evropa.
Možnost připojištění elektrických spotřebičů, Kyber asistence a asistence jízdního kola.

Slevy

v závislosti na zabezpečení nemovitosti

ne

na základě bezškodního průběhu

ne

pojištění domácnosti u stejné pojišťovny

ano

za sjednání on-line (%) 20,00
jiná sleva

za propojištěnost a akční slevy do celkové výše až 30%

Další výhody

asistenční služba

ano

možnost on-line sledování stavu pojistné smlouvy

ano

typ asistenční služby

Technická asistence - havarijní situace
Právní asistence
IT asistence
Kybernetická asistence
Připojištění elektrických spotřebičů
Připojištění asistence jízdního kola

jiné výhody

Jednoduché sjednávání, off/on line kalkulačka s přímým tiskem smlouvy.
Hrazení škod vesměs v nových cenách, rychlá a transparentní likvidace s možností on-line hlášení, vkládání potřebných dokumentů a sledování průběhu likvidace

Servis

Možnost sjednání na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost on-line sledování průběhu likvidace

ano

Možnost on-line vkládání dokumentů

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.