Cykloasistence k majetkovému pojištění

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.koop.cz/pojisteni/pojisteni-majetku/cykloasistence
Okruh uživatelů

Osoby, které jezdí na kole/elektrokole

Distribuční kanály

Interní i externí zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Pojištění se vztahuje na nahodilou poruchu nebo nehodu jízdního kola během jízdy na něm (včetně jeho vedení), v jejichž důsledku dojde buď k nefunkčnosti jízdního kola, nebo k úrazu klienta.

Pokud je možná oprava na místě, uhradíme náklady na výjezd a práci technika a dále náklady na materiál a náhradní díly nutné k opravě do výše 1 000 Kč (většinou prasklý řetěz/píchlá duše).

Pokud oprava na místě není možná, zajistíme a uhradíme klientům dopravu i s kolem do nejbližšího servisu, místa jejich bydliště či ubytování nebo nejbližší půjčovny jízdních kol. Maximálně však do vzdálenosti 50 km od místa asistenčního zásahu.

Pokud se klientům cestou stane méně závažný úraz, který nepotřebuje akutní zdravotní ošetření na místě, zprostředkujeme a uhradíme náklady na dopravu do nejbližšího zdravotnického zařízení a zpět.

Nabízíme až 3 asistenční zásahy za rok. S limitem plnění 10 000 Kč/zásah pro dospělou osobu a 15 000 Kč/zásah pro nezletilou osobu.

Výhody/bonusy

Pojištění se vztahuje na všechny klienty, kteří mají sjednanou variantu pojištění KOMFORT. Tuto službu poskytujeme zcela ZDARMA.
Cykloasistenci může využívat jak pojištěný uvedený v pojistné smlouvě, tak i osoby žijící s ním ve společné domácnosti.

Konkurenční výhody

Cykloasistenci poskytujeme ZDARMA k pojištění majetku ve variantě KOMFORT.

Poznámka

Za jízdní kolo kromě klasického kola považujeme také elektrokolo, koloběžku nebo šlapací vícekolku.

Limity pojistného plnění

Možnost pojištění

Součásti pojištění

Slevy

Další výhody

Servis

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.