Zero Emission Plan

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelLeasePlan ČR, s.r.o.
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.leaseplan.com/cs-cz/o-spolecnosti-leaseplan/whats-next/
Okruh uživatelů

mezinárodní firmy, tuzemské firmy, živnostníci

Distribuční kanály

obchodní oddělení společnosti LeasePlan, případně info.lpcz@leaseplan.com

Základní charakteristika

Klientovi je vypracován individuální plán přechodu vozového parku na elektromobilitu (popř. jiné alternativní pohony) s ohledem na jeho předmět činnosti a firemní kulturu. Pro bezproblémový přechod je nutné vybrat správnou skupinu uživatelů vozidel, vybrat správné vozidlo pro daný předmět podnikání, myslet na potřeby zaměstnanců a možnosti způsobu dobíjení mimo firemní prostory.

Další fází je samozřejmě i dodávka všechn navrhnutých služeb v takovém rozsahu, který zajistí klientovi a řidičům plnou mobilitu.

Výhody/bonusy

Klient je proveden celým procesem přechodu na elektromobilitu bez problémů plynoucích z neznalosti všech odlišností, které je nutné brát v úvahu.

Konkurenční výhody

Mezinárodní aktivita v rámci dohody EV100 podporující iniciativu Zero Emission. Díky této nadnárodní strategii společnost LeasePlan investuje nemalé prostředky, aby dané pobočky disponovaly expertní znalostí v dané oblast

Novinky

Jedná se o nový produkt, který teprve začínáme nabízet klientům.

Forma obchodního vztahu

Leasingová smlouva

ano

Úvěrová smlouva

ne

Splátkový prodej

ne

Parametry

Osobní automobily

ano

Ojetá vozidla

ne

Motocykly

ne

Stroje a zařízení

ne

Nemovitosti

ne

Podmínky uzavření smlouvy

Minimální doba leasingu 2 roky, maximální 4 roky

Minimální doba (měsíce) 24,00
Maximální doba (měsíce) 48,00
Možnost fixních splátek

ano

Doprovodné služby a bonusy

Doprovodné služby

Externě poskytované služby při vyyřizování případných dotací na vybudouvání dobíjecích stanic v sídle klienta.

Nabídka pojištění

ANO

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

stojí za prdlačku.