PROPLAT.TO

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelMoneystore
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.proplat.to/
Okruh uživatelů

Malé a střední společnosti.

Počet uživatelů 600,00
Základní charakteristika

Společnost MoneyStore s.r.o. zahájila provoz online služby PROPLAT.TO. Služba PROPLAT.TO zajistí dodavatelům okamžitou úhradu faktur, bez ohledu na termín jejich splatnosti. Jedinečnou na českém finančním trhu tuto službu činí princip tzv. Spot faktoringu při financování P2P investory. Ti se zúčastňují aukce financování jednotlivých faktur. Přitom se ale mohou podílet na financování jen částečně, dle svého rizikového apetitu a finančních možností. Služba tak umožňuje účast na těchto investičních příležitostech široké škále investorů. Získává tím dostatečnou investorskou kapacitu, která na opačné straně aukcí umožňuje plnit potřeby malého a středního podnikání tam, kde standardní služby nejsou schopny nabídnout dostatečně flexibilní řešení. Unikátní řešení tzv. spot faktoringu těmto vystavovatelům faktur zase umožňuje volbu jen takových faktur, které si sami zvolí a touto službou uhradí. Bez garance objemu i bez exkluzivity. Peníze přitom dodavatelé získají v internetové aukci díky bankovnímu API rozhraní okamžitě.

Co je na produktu inovativního?

Unikátní kombinace P2P FinTech investování do faktoringu bez závazků s okamžitou úhradou.

Služba proplat.to unikátně kombinuje výhody FinTech řešení jak pro SME společnosti a podnikatele, kteří mají k dispozici jejich provozní financování v podstatě okamžitě a současně umožňuje našim investorům formou P2P investice se podílet na velmi širokém portfoliu investičních příležitostí.

Služba proplat.to je na obou stranách poskytována bez závazků finančního objemu, díky API bankovnímu rozhraní jsou možné finanční transakce dodavatelů i investorů v reálném čase a jejich bankovní transakce probíhají v ONLINE prostředí reálných aukcí. Veškerá komunikace s dodavatelem i investorem probíhá elektronicky, online. Od registrace, přes evidenci faktur, komunikace s odběratelem/plátcem faktury, až po výplatu peněz. Tento režim je umožněn tím, že středobodem všech transakcí je společnost Money store s.r.o., která v těchto transakcích zastává roli faktora, tedy přebírá fakturu/pohledávku. Dodavatelé jsou u služby proplat.to anonymizováni a můžou tak využívat dodatečného provozního financování a stabilizace cashflow aniž by to mělo potenciálně negativní vliv na tržní obraz společnosti. Díky zvolené koncepci společnost nabízí velmi nízké poplatky za zprostředkování aukce a financování pro dodavatele. Investoři obdrží celou část vysoutěžených úroků bez jakýchkoliv poplatků.
100% elektronizace služby proplat.to umožnila vstup do produktu spot faktoringu i společnostem s relativně nízkými fakturovanými částkami v řádu jednotek tisíc korun, aniž by to znamenalo jakékoliv limity z hora. Vysoká četnost aukcí přitom naplňuje tržní podstatu služby, jak pro tyto SME společnosti, tak i pro investory. Investoři přitom mohou využívat investičního automatu, který jim umožňuje detailní nastavení jejich zvoleného rizika, podílu na investici a dalších parametrů. Společnost Money store s.r.o. využívá pro hodnocení kvality SME dodavatelů nezávislého hodnocení společností CRIF a současně je připravena využít partnerské společnosti Euroclaim s.r.o. která se historicky zabývá vymáháním pohledávek. Díky kvalitní práci se skupinou dodavatelů tato část služeb zatím nebylo nutné využít.
Služba proplat.to je realizována na základech bankovního IT systému ELBOS, který byl s dodavatelem v rámci společného projektu doplněn o požadované funkce. Jedná se tak o velmi robustní řešení, které přitom umožňuje flexibilitu a operativní reakci na potřeby trhu, důležité právě u FinTech řešení.

Fáze vývoje

Služba proplat.to je již plně poskytována na volném trhu. V průběhu několika měsíců byla již doplněna o další specifické funkce zlepšující komfort užívání pro dodavatele při zadávání aukčních podkladů, tak i pro investory pro jejich nabídky v aukcích.

Investoři

Společnost Money Store s.r.o. patří se svými soustavnými investicemi od roku 2003 do skupiny spolehlivých finančních institucí na českém nebankovním trhu. Pečlivou správou portfolia si vytvořila základní podmínky pro rozvoj svých aktivit v oblasti nebankovních služeb. Společnost prošla náročným řízením u České národní banky (ČNB) a získala potřebné licence (poskytovatel nebankovního úvěru a poskytovatel platební služby malého rozsahu).

Facebook https://www.facebook.com/proplat.to/
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/moneystore/