Partners Dividend Selection

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPartners investiční společnost
ISIN

CZ0008475662

Správce

Partners investiční společnost, a.s.

Depozitář

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Auditor

KPMG Česká republika Audit, s.r.o.

Druh fondu

Akciový

Základní charakteristika

Cílem fondu Partners Dividend Selection je zhodnocení podílových listů prostřednictvím přímých investic do vybraného portfolia akcií obchodovaných především na vyspělých trzích v USA a v Evropě. Investiční strategie se soustředí především na tituly vyplácející dividendy. Dostatečná diverzifikace investic je dosahována nejen limity na velikost jednotlivých pozic, ale také rozložením mezi jednotlivé regiony a sektory.

Strategie fondu je dynamická a je vhodná pro klienty s delším investičním horizontem či pro klienty s nízkou averzí k riziku. Investor musí být ochoten akceptovat vyšší kolísání hodnoty investice a s tím spojené riziko výměnou za možnost dosažení vyššího výnosu než u dluhopisového fondu či smíšeného fondu.

Fond nesleduje žádný srovnávací index (tzv. benchmark) a klade důraz na diverzifikaci nejen mezi jednotlivé akciové tituly, ale také mezi různé regiony. Portfolio manažer má možnost v rámci investičních limitů daných statutem ovlivnit podíly jednotlivých zemí.

Fond je určen pro klienty investující v české koruně a může používat nástroje k zajištění měnového rizika cizoměnových investic.

Konkurenční výhody

Nulový vstupní poplatek. Nízká celková nákladovost fondu.

Parametry

Datum založení

21.6.2017

Čisté obchodní jmění (v mil. Kč) (Kč) 243,00
Čisté obchodní jmění - Poznámka

K 12.2.2019

Kurs podílového listu (Kč) 0,93
Datum stanovení kursu

8.2.2019

Měna

CZK

Forma podílového listu

zaknihovaný

Investiční horizont (roky) 5,00
Investiční horizont - Poznámka

Doporučený investiční horizont je minimálně 5 let.

Použití výnosů

reinvestováno

Manažer fondu

Manažer fondu

Mgr. Martin Tománek

Manažer fondu od

21.6.2017

Týdenní prodeje a odkupy

Výkonnost fondu

Týdenní (%) -0,63
Měsíční (%) 4,46
13 týdnů (%) -3,65
26 týdnů (%) -8,75
52 týdnů (%) -1,92
Od založení (%) -6,84
Od založení - Poznámka

Fond existuje teprve od června 2017

Roční výkonnost

Poplatky a investice

Maximální vstupní poplatek (%) 0,00
Maximální výstupní poplatek (%) 5,00
Maximální výstupní poplatek - Poznámka

Při dodržení investičního horizontu 0%.

Při odkupu v prvním roce - 5%
V druhém roce 4%
Ve třetím roce - 3%
Ve čtvrtém roce - 2%
V pátém roce - 1%

Správcovský poplatek (Kč) 1,50
Hodnota Total expanse ratio v roce 2017 (% majetku) 0,95
Minimální výše první investice (Kč) 500,00
Minimální výše další jednorázové investice (Kč) 500,00

Portfolio

Akcie domácí (%) 6,60
Akcie zahraniční (%) 87,50
Běžné účty a termínované vklady domácí (%) 5,90
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.