Úrazové pojištění

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelPrvní klubová pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.prvniklubova.cz/cs/produkt/urazove-pojisteni.aspx
Okruh uživatelů

fyzické osoby

Distribuční kanály

personifikovaný Portál členů Klubu PKP

Počet uživatelů 5.500,00
Základní charakteristika

* Jednoduchý, transparentní a srozumitelný produkt zaměřený na důsledky závažných úrazů
* Stručné a jasné pojistné podmínky i pro nepojišťováky
* Výběr z vysokých limitů pojistného krytí až do výše pojistného plnění 1.500.000 Kč pro Denní odškodné nebo 6.000.000 Kč pro Trvalé následky nebo Smrt.
* Uzavření pojistné smlouvy přes internet
* Jednoduchý a návodný kalkulátor pro klienty na výpočet pojistného plnění, který pomáhá při volbě optimální výše pojistných částek
* Nevyžadujeme vyplnění zdravotních dotazníků
* Nevyžadujeme dokládání příjmů
* Možnost ukončení pojistné smlouvy kdykoliv v průběhu pojištění

A navíc…
díky Peer to peer principům PKP se klientům každoročně vrací nespotřebované pojistné!

Výhody/bonusy

Vysoké limity pojistného krytí.

Jednoduchost a srozumitelnost online sjednání.

Bez nutnosti dokládání příjmu.

Konkurenční výhody

* Vybrané pojistné patří členům, ne pojišťovně.
P2P pojišťovna „peníze“ jen spravuje a prostředky, které na konci roku zbydou, ZŮSTÁVAJÍ ČLENŮM.

* Osobně, solidárně, ne anonymně.
P2P pojišťovna spojuje lidi přímo. Lidé se doporučují navzájem. Ví, kdo je pozval a koho pozvali sami, a tím je podporována odpovědnost každého člena.

* Nízkonákladový provoz, ne plýtvání.
Žádný drahý marketing, plýtvání peněz na provoz poboček apod. P2P si na svůj online provoz bere pevné procento z vybraného pojistného. V případě PRVNÍ KLUBOVÉ je to pouze 17%.

* Každá pojistka se dá kdykoli bez důvodu ukončit.

Novinky

PRVNÍ KLUBOVÁ je jediná, ryze česká, peer to peer neživotní pojišťovna v ČR a v Evropě. Peer-to-peer princip vrací pojištění zpět k lidem v jeho nejčistší a nákladově nejšetrnější podobě.

Licenci ČNB získala v roce 2015 jako první nová pojišťovna v ČR od roku 2008.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění drobných úrazů

ne

Parametry

Osoby

Minimální pojistná částka u smrti úrazem (Kč) 1.000.000,00
Maximální pojistná částka u smrti úrazem (Kč) 6.000.000,00
Minimální pojistná částka u trvalých následků (Kč) 1.000.000,00
Maximální pojistná částka u trvalých následků (Kč) 6.000.000,00
Minimální vstupní věk pojištěného - Poznámka

pro pojištění smrti následkem úrazu je minimální vstupní věk 18 let

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 60,00
Maximální doba trvání do (roky) 65,00
Maximální doba trvání do - Poznámka

Pojištění zaniká k výročnímu dni počátku smlouvy v kalendářním roce, ve kterém se pojištěný dožije 65 let.

Ostatní

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ne

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ne

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat vyřízení poj. události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.