PERSPEKTIVA

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelKooperativa pojišťovna
Okruh uživatelů

Pro všechny klienty, kteří chtějí mít přizpůsobivé pojištění.

Distribuční kanály

Vlastní získatelé, externí získatelé

Počet uživatelů 400.000,00
Základní charakteristika

Životní pojištění PERSPEKTIVA je maximálně přizpůsobivé životní pojištění, které může klienta provázet celý život. Lze jej sjednat pro dospělé i pro děti, pro jednotlivce nebo jako rodinné pojištění pro více osob. Může sloužit k tvorbě finanční rezervy s možností aktivně ovlivňovat výnos z investic nebo jako pojištění především rizikové zajišťující zmírnění finančního dopadu nenadálých životních událostí.
Životní pojištění PERSPEKTIVA nabízí jednu z nejširších nabídek rizikových pojištění na trhu včetně takových, co jsou u nás zcela unikátní. PERSPEKTIVA je velmi flexibilní - umožňuje klientovi sjednání některých rizikových pojištění s konstantní nebo postupně klesající pojistnou částkou. U každého rizikového pojištění lze pak nastavit rozdílnou dobu jeho trvání a přizpůsobit PERSPEKTIVU potřebám klienta hned při sjednání (vhodné například při splácení hypotéky). Změny v pojištění lze dělat také neplánovaně v jeho průběhu a přizpůsobit tak kdykoliv pojistnou ochranu aktuální životní situaci klienta.

Výhody/bonusy

- Bonusové pojištění v podobě jednoho ze tří pojištění zdarma dle výběru klienta
- Prémie za bezeškodní průběh na konci pojištění
- Rychlé změny podle aktuálních potřeb klienta (změna pojistného, pojistných částek, varianty pojistného plnění, změna rizikových pojištění, změna dalších pojištěných osob, změna investiční strategie, prodloužení pojistné doby atd.)
- Cenově výhodnější dětské sazby pojistného trvají až do 26 let věku dítěte
- Unikátní pojištění pro případ ošetřování dítěte
- Unikátní pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě
- Limit pro zvýhodněné pojistné
- Možnost nastavit individuální pojistnou dobu u všech rizikových pojištění
- Možnost příznivého ovlivnění konečné hodnoty účtu vhodným nastavením produktu
- Transparentní poplatky
- Žádný poplatek za správu portfolia, žádný inkasní poplatek

Konkurenční výhody

- Široká nabídka rizikových pojištění
- Životní pojištění lze sjednat i ve vysokém vstupním věku (až 70 let)
- Životní pojištění lze sjednat do vysokého věku (až 75 let)
- Unikátní nabídka pojištění pro děti – pojištění pro případ ošetřování dítěte a pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě
- Inovativní pojištění pro případ vážných onemocnění Pro ni / Pro něj (vztahující se na vážné zdravotní komplikace pojištěného, ale také na závažné rodinné události jako je narození vícerčat, aj.)
- Transparentní poplatky
- Bonusové pojištění zdarma
- Prémie na konci pojištění
- Možnost automatického snížení pojistné částky pro případ smrti v základním pojištění v intervalu 40 - 75 letech na 10 000 Kč
- Nulový poplatek za správu portfolia, nulový inkasní poplatek

Novinky

Snížení pojistného u pojištění invalidity a pracovní neschopnosti.
Rozšíření nabídky věku, ve kterém může dojít k automatickému snížení pojistné částky základního pojištění.
Snížení pojistného dětských rizik: trvalé následky úrazu, ošetřování dítěte, vážná onemocnění dítěte a péče o zdravotně postižené dítě.
Možnost sjednat samostatně pojištění odpovědnosti v občanském životě (které je jinak součástí pojištění domácnosti).
Rozšíření pojištění invalidity o I. a IV. stupeň
Dočasné zvýhodnění dětí (dvojnásobné plnění předškolákům a sirotkům za vážné události rodičů), bonus pro dobře pojištěné dítě.
Pojištění tělesného poškození s %-ním plněním od 6 % (levnější varianta bez velmi drobných úrazů).
Navyšování poj. částky u několika rizik bez zdravotního zkoumání při významných životních událostech.
Rozšíření pojištění hospitalizace i na pobyt matky s novorozencem (kdy matka žádné zdravotní důvody nemá)
Snížení vstupního věku dětí do pojištění vážných onemocnění na 0 let
Kombinace pojištění smrti na pevnou a klesající částku
Možnost sjednat za zvýhodněnou cenu celoroční cestovní pojištění, pojištění BEST DOCTORS a pojištění osobní odpovědnosti
Snížení poplatku za vedení účtu u pojištění sjednaného pro děti
Zvýšení maximálních pojistných částek u pojištění vážných onemocnění a invalidity

Poznámka

Nabídka 14 fondů včetně garantovaného fondu. Klient může volně přecházet mezi fondy a to dokonce i z garantovaného zpět do tržního. Samozřejmostí je zamykání výnosů do garantovaného fondu.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ano

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

- Pojištění důchodu pro pozůstalé
- Osvobození od placení pojistného v případě smrti 2. pojištěného
- Úrazové pojištění pro dospělé i děti (trvalé následky, závažné trvalé následky, tělesné poškození, závažné tělesné poškození, denní odškodné, pobyt v nemocnici, pracovní neschopnost, invalidita)
- Komplexní úrazové pojištění při dopravní nehodě pro dospělé i děti
- Pojištění pro případ vážných onemocnění Pro ni (rakoviny postihující ženské orgány, vrozené vady živě narozených dětí, narození vícerčat, úmrtí rodičky) včetně rakoviny in situ
- Pojištění pro případ vážných onemocnění Pro něj (rakoviny postihující mužské orgány, vrozené vady živě narozených dětí, narození vícerčat, úmrtí rodičky) včetně rakoviny in situ
- Pojištění pro případ vážných onemocnění dítěte včetně rakoviny in situ
- Pojištění pro případ ošetřování dítěte
- Pojištění pro případ invalidity I., II. nebo III. stupně
- Pojištění pro případ péče o zdravotně postižené dítě
- Pojištění pro případ zajištění zdravotní péče pro dospělé i děti

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ano

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ano

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ano

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 5,00
Maximální počet pojištěných osob - Poznámka

2 dospělí, 3 děti

Minimální pojistná částka - Poznámka

50000.00 (při pojistné částce 10 000 Kč není nutné zkoumání zdravotního stavu pojištěného.

Maximální pojistná částka - Poznámka

není stanoveno

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální doba trvání (roky) 80,00

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 0,00
Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 0,00
Další slevy

Prémie za bezeškodní průběh na konci pojištění (10 % z celkového součtu uhrazených poplatků za pojistná rizika z rizikových pojištění, vyjma pojištění pro případ zajištění zdravotní péče MediKompas).

Poznámky

Mimořádné pojistné do 375 000 Kč bez jakékoliv administrace pouze poukázáním peněz na účet Kooperativy. Klesající pojistnou částku lze nastavit u pojištění pro případ smrti s výplatou pojistné částky (lineárně nebo anuitně klesající pojistná částka), dále u pojištění pro případ vážných onemocnění, u pojištění pro případ invalidity a u pojištění pro případ invalidity úrazem.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Dobrý den po přečtení všech příspěvků jsem to tady prostě nemohl opustit. Napřed jsem si myslel, že se tady bude řešit 7BNko, ale jak to bývá všude i zde se lidé jen hádají, schazují a píší věci o kterých často nic neví... Musím si tedy také přidat komentář. V první řadě chci říct, že i nejlepší smlouvu může špatný poradce nakonfigurovat špatně. Ale ani sebelepší poradce nedokáže špatnou smlouvu nakonfigurovat správně. Podle mě kdo nebude chtít věřit neuvěří. Kdo tomu rozumí, sám ví jáká PERSPEKTIVA 7BN opravdu je! Každopádně já, když chci něco koupit nebo pořídít, celkem dlouho se rozhoduji a vybírám. Aby daná věc měla pro mě co nejlepší parametry. A to bohužel nikdo na internetu vědět nemůže. Bohužel ani papír se nečervená. Takže můj názor je: Probrat to vždy s někým kdo tomu rozumí. Nejlépe s odborníkem... Jedině po zjištění situace, okolností, cílů a potřeb klienta lze vytvořit řešení každému na míru. Každý člověk je originál a ani tady nebudou mít všichni stejné potřeby a nároky. Po našem trhu ovšem běhá spousta lidí s kravatou a ne vždy dělají pro klienta to nejlepší. Někdy to však nemusí být ani chyba poradce jelikož jeho to musel taky někdo naučit. A tak spousta poradců ani neví, jaké jejich produkty doopravdy jsou a jak jejich společnost funguje pro lidi =)Takže asi nejdůležitější je vybrat si správného poradce a společnost. A nejlepší cesta k tomu je pečlivě vybírat a nepodepisovat každou smlouvu na první schůzce po tom co vám o ní někdo sdělí jen to nejlepší... A jakmile chce poradce rušit smlouvy ve kterých se neplatí jen rizika, rovnou bych ho vyhodil! Třeba si nechat vypracovat více návrhů a ty pak srovnat. Tak většinou lze zjistit co je pro mě v danou situaci nejlepší. Větší výhody bude mít ale určitě poradce pracující pro jednu pojišťovnu než ten co má v portfoliu 200smluv od 20ti pojišťoven... Když si budete chtít koupit nové BMW na míru, taky půjdete do autorizovaného obchodu kde o něm budou vědět naprosto vše narozdíl od někoho kdo bude prodávat 50 různých značek a každou prodal jednou. Nehledě na to, že sám žádnou z nich nemá... A pokud ano, tak proč neprodává jen tu danou??? Muj osobní názor je, že nejlepší pojišťovnou na našem trhu je Česká pojišťovna a Kooperativa. A rameno profesionálních fin. poradců má právě kooperativa... Ne nadarmo sme mohli vidět billboardy kooperativy s nápisem: Pojišťovna roku se nevyhrává každý rok, až na vyjímky...
A co se týká UŽP 7BN, také nemá své ocenění bez důvodu. Bezkonkurenční pojištění. Jediné na českém trhu s limitem pro zvýhodněné pojistné a s nulovým poplatkem managementem fee. To jsou dost podstatné termíny, které klientovy dokáží ušetřit statisíce... Kooperativa první soukromá pojišťovna v ČR, v dnešní době už největší... A spolu s českou pojišťovnou ovládá cca50%trhu zbylých 50%si mezi sebou rozděluje ostatních 50pojišťoven. Myslím, že je lepší mít za sebou velkou společnost než nějakou, která neni ani vidět, hlavně když jde o mé celoživotní úspory a rizika. Pokud si půjdu cokoliv pořídit, budu se snažit aby to bylo co nejkvalitnější. Ve většině případech větší společnosti mají lepší podmínky, nehledě na to že právě ony řídí jakým směrem se trh bude odvíjet. Ty menší se pak jen přizpůsobují... Každý si však musí určit sám čí služby nebo produkty využije. Omlouvám se za případné pravopisné chyby. A ještě na závěr dodávám, že jsem nechtěl jakkoliv kohokoliv urazit nebo hanit. Ani nebylo mým úmyslem vychvalovat kooperativu či jiné společnosti. S přáním co nejmenších finančních ztrát a největších zisků se s vámi loučí Martin Pátek FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ PORADCE SPOLEČNOSTI KAPITOL a.s.

milý pane, to byl výjev hodný divadelního herce okresního formátu, ale bez obsahu, celou dobu čtení jsem přemýšlel, co tím chcete říci, ale na nic jsem nepřišel...

je obecně poněkud smysluzbavená a nelogická věc, s tím nic neuděláte. Investovat přes pojišťovnu ... wow...A propos - větší adrenalin je investovat přímo do fondů a akcií, máte stejnou nulovou garanci jako v Kooperativě a aspoň ji a její poradce neživíte na provizích...

A propos - třebas !výhodný" produkT KŽP Kooperativy Radost - to je mazec - po odečtení rizikové složky pojištění, které se spotřebovává každý měsíc ukládáte 1000,- měsíčně do 19 let, čili vložíte tam pro dítě 228.000,- a Kooperativa Vám garantuje kapitálovou výplatu celých úžasných 140.000,- ! no to je výhodné spoření pro dítě jako hrom !!! To také prodáváte ??? Obávám se, že pokud by rodič použil na spoření pro dítě tzv. "slamníkovou ! metodu, uspořil by více než s Kooperativou a dítě by mohl úrazově pojistit kdekoli...toto je tzv. "syrová přepážková realita" Kooperativy, bohužel...

Rád bych ještě doplnil tuto blbost o pojištění dětí ve smlouvě 42VW RENDITE radost od kooperativy. Nevím kdo má na konci garantovanou tak nízkou částku, ale já ve stejném případě garantuji 208 330Kč. A pro informaci: K tomu je klientovy vyplacen podíl na zisku který garantován není, ale bude se pohybovat okolo 50ti tisíc pokud nenastane 3.tí světová válka nebo pád asteroidu. A ještě malý dodatek. klient nemusí zaplatit 228000, když mu poradce poradí, že při roční platbě bude mít slevu 7%! Tudíž zaplatí jen 212 040Kč. Neříkám že to je zázrak, ale tato smlouva má ještě další výhody. Bohužel už je celkem stará... Kdyby to takto bylo v 7BN dítě by mohlo na konci dostat 297 464Kč v případě, že by zhodnocení na garantovaném fondu bylo pouhých 2,4... Ale jak už se tady psalo kooperativa má na garantovaném fondu průměrné dlouhodobé zhodnocení 4,1... V takovém případě by dítě dostalo 353 086Kč To jde když rodiče zaplatili kooperativě jen 228 000 nebo se pletu??? Možná ale v některých slamnících je nárůst větší =) A když se v tom budeme trochu šťourat dostaneme z toho (nesmyslného BNKA ještě víc) Můj navrhovaný investiční program pro tohoto klienta by byl pravděpodobně 10let investice do akcií a na posledních 9let přesunout do investičního programu Horizont invest 9. A prcek by tam měl něco okolo půl milionu... XD Bohužel toto nelze garantovat, ale lze předpokládat podle dlouhodobého vývoje akciového trhu. A ještě drobný dodatek 7BN už není IŽP! Nechápu jak tady může někdo něco psát když o tom vůbec nic neví... A jak je vidět ani si nic nezjistí... Takle se tvoří špatné paradigma... Martin Pátek KAPITOL a.s.

Jak už jsem psal nezáleží tolik na produktu, ale na poradci. Můžu udělat špatnou smlouvu i dobrou smlouvu a na první pohled budou obě stejné...

Ano, jinak by nebylo tolik pojišťoven a "úspěšných" fin.poradců těchto pojišťoven. To platí obecně. Jen dodám toto: Chceš-li uzavřít životní pojištění (nebo jakoukoliv jinou PS), uzavři si ji přes přímého obchodního zástupce pojišťovny nebo na přepážce. NIKDY přes makléře a další fin.skupiny (další mezistupeň) jako je Kapitol a pod. Proč? Mají vyšší provize a na úkor TEBE!! Konečný výnos budeš mít daleko nižšší než z PS uzavřené přímo u pojišťovny. Konkrétně u 7BN platí dvojnásob! :-)) Vím, co říkám...

Vážený, vy jste tak finančně negramotný až mi tečou slzy jak jsou lidi negramotní. 5 let jsem pracoval v Rakousku, měl jsem tam svého finančního poradce a jsem rád že se konečně u některých občanů České Republiky dostáváme na finanční gramotnost EU, kde neměli 40 let komunismus, jsem rád že mezi tyto gramotné se počítám i já. Produkt 7BN mám uzavřený 2 roky. Jelikož na tom nejsem finančně špatně, platím 3 000 měsíčně a na počátku smlouvy vklad 300 000 Kč. Po dvou letech jsem si nechal zaslat vývoj účtu a jsem na 110% což je úžasné!!! pokud umíte dobře počítat, mimochodem mi jí dělal poradce od Kapitolu a měl určitě za tuto smlouvu určitě hodně peněz. Nikdo nic nedělá zadarmo, tu možnost vydělat spoustu peněz máme všichni a to že nějaký negramot který dělá ve ,,fabrice" za 15 000 hrubého a jenom nadává jak je všechno špatně, kecá a nic nedělá tak taky nic nedokáže a nikdy nic mít nebude. (česká povaha = ZÁVIST) před touto smlouvou jsem platil 6 let 1 500 Kč měsíčně u Generali, ŽP a po 6 letech když jsem smlouvu zrušil nedobrého produktu bylo odkupné 0 !!!, takže Perspektiva 7BN už jenom z důvodu že Kooperativa patří VIG skupině, což je největší Rakouská pojišťovna :)

Tak s tímto příspěvkem naprosto souhlasím, suprově napsaný. Lukáš Eyer Kapitol a.s.

Tak já Vám něco povím!Perspektiva 7BN je jedna z nejmíň nákladných smluv....Kdyby lidé co tu tlachají,jak je to hrozný produkt věděli,jaká je nákladnost v prvních letech na takovám Dynamiku,Diamantu a td,tak by asi koukali....Má nejlevnější rizika a garantovaný fond s úrokovou sazbou 2,4%,přitom kooperativa na něm vyplácí od roku 2004 4,1%.Nevím co tu lidé kteří si ani nikdy nepřečetli pojistné podmínky u vlastních smluv poučují o nákladovosti a pojistění......Viz Česká poj.nikdy nezveřejnila nákladovost všech produktů .....proč asi,protože Dynamik=Dynamit,až to pěkně vše vybuchne:-)Nechci se tu zastávat Kooperativy,ale na jejich stránkách je vývoj fondů od 2004 a některé znich vynášejí i přes kryzi od založení 14%......Zdar všem pojišťovákům....

...joo, nejlevnější rizika, je to možná i tím, že plnění trvalých následků je jen slabý průměr...

Vážený pane,co to tu pišete za kraviny,že Kooperativa respektive jeji pojistka perspektiva má male naklady a že Diamant a jiné pojistky mají naklady velike,kde jste přišel na ty bludy?O jakém zajištenem fondu to mluvíte? Je vidět,že další ňouma zde vypouští nesmysle.Je vidět že o tom nevíte vubec nic,jak jsem psal nahoře,všichni tito radoby "pojištovaci" kteří jsou jak cvičené opice a jen papuškuji jednu jedinou větu"Tohle je daleko levnější,to si dejte,zrušte ČP,ta je draha unas to je levnější,neví nic o kumulovaném dluhu,vy jako klient(ka)zaplatíte takovému troubovi vysokou provizi a on vas timto produktem uvrhne do dluhu...takže přínos pro vás?Nic a jemu provize asi tak 15.000 až 20.000 korun...a tomu budete platit vy.U Diamantu žadný kumulovany dluh neni,proto když chcete lepší rizika,tak si je zaplatite...o spoření nemá cenu se bavit,je špičkové,co dodat?Chci životku,dobře si to rozvažím kdo mi ji udělá,jestli popelař, a nebo finančí poradce..plkat tady muže kde kdo---

Dobrý den, ve vašem případě by mne zajímalo jak to myslíte??? Plnění za TN probíhá u všech pojišťoven naprosto stejně, buď s progresivním plněním a nebo bez něj. U některých produktů si lze ještě zvolit od jekého % TN se bude plnit (7BN má například v základu od 1%, ale lze zvolit až od 10.1% nebo 25.1%) Záleží na tom jak se s vámi váš poradce domluvil a jak to do vaší smlouvy navolil. Rozdíl v plnění kooperativy od ostatních pojišťoven je jen nepatrný. A to ve výši a rychlosti plnění. Výše záleží především na pojistné částce, která díky jejím cenám dosahuje větších obnosů. A tu vám zvolil váš poradce na základě analýzy nebo dohody. Nečekaně plní průměrně nejrychleji a nejlépe ze všech... Samozřejmě až na pár vyjímek proto jen průměrně...
Nikdo není dokonalý... Martin Pátek KAPITOL a.s.

Ano, jak říkáte, nikdo není neomylný...Progrese je totiž od 0,1% (ne 1%, jak píšete) nebo 10,1% či od 25,1%. Dle preferencí klienta ;)

špatné pojetí produktu = Vaše mínus cha cha

souhlas, Dynamik je největší šunt na trhu

Mohu jen souhlasit! Dynamik..., ne,e! A hlavně když ti převede ČP peníze ze staré pojistné smlouvy, to se pak divíš,.... pak se dozvíš, že nic není zadarmo.

vzhledem k tomu že jsem viděl IŽP od jiných silných pojištoven toto je jediné IŽP, kde můžete v pojistné smlouvě naprosto jasně vidět na co a na kolik jste pojištěni a kolik za to platíte. nehledě na širokou škálu výběru krytí pojistných rizik a výběru fondů. Jedním slovem perfektní

Dejte si POZOR na OTAKARA PRŮŠÁKA !!! Vybírá zálohy na materiál a pak nezvedá telefon a dělá že mne nezná. Dluží mi 6 tis. již dva roky a vrátit je asi nechce. Upozorňuji tímto všechny co by chtěli uzavírat jakoukoli smlouvu s OTAKAREM PRŮŠÁKEM. POZOR je to podvodník !!!

PRUŠÁKU, VRAŤ NÁM TY MILIONY,CO NÁM DLUŽÍŠ.NAPOSLED BYL SPATŘEN NA BAHAMÁCH,TELEFON UŽ NEZVEDNE

Je pravda že jsem z dob svého podnikání ve stavebnictví si přinesl dluhy tzv. druhotná platební neschopnost, krach v dnešní době, kdy je moda neplatit faktury atd. může potkat každého, mne například vytuneloval partner ve firmě. Pane Vojna nejste jediný komu jsem ještě nesplatil svůj dluh. Není pravda že jsme od té doby spolu nemluvily, a že jsem podvodník, ale z mých bývalých klientů jste jediný komu jsem práci nedokončil. Mně např. dluží lidé na fakturách skoro 1 milion. Vyprošuji si takové to oslovení "podvodník" veřejně na internetu, upozorňuji toto je žalovatelné. Za prvé za pojistky nevybírám peníze v hotovosti (kdyby se někdo bál, že jsem podvodník) za druhé mám licenci od české národní banky a certifikáty pojištoven v dnešní době si to může snadno každý prověřit, jako i čísla účtů kam posílá své pojistné. Prostě je to jen moje nová práce ale nestavím se ke svým problémům zády. Slučovat mé podnikatelské neúspěchy minulosti a novou práci kdy jsem zaměstnán a pod přísným dohledem, mně přijde naprosto ubohé.

jsem nevěřil kolik debilů se sejde na jednom místě :D

ALE TEN NEJVĚTŠÍ JSI TY VIĎ?