Soukromé zdravotní pojištění MULTIZDRAVÍ

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČeská pojišťovna ZDRAVÍ
Okruh uživatelů

Zaměstnanci i podnikatelé

Distribuční kanály

Pojišťovací zprostředkovatelé

Základní charakteristika

Pojištění MULTIZDRAVÍ zajistí ochranu vašich příjmů při pracovní neschopnosti, při pobytu v nemocnici nebo ve zdravotnickém zařízení a také v případě trvalých následků způsobených nemocí či vážným úrazem.

Výhody/bonusy

Vyplacené prostředky nepodléhají zdanění a mohou být využity například k uhrazení pravidelných výdajů, na zajištění rodiny, na nadstandardní péči nebo jako investice do úprav bydlení na bezbariérové.

Konkurenční výhody

vysoké pojistné částky, neomezené plnění při hospitalizaci v nemocnici, pojistná ochrana se vztahuje i na hospitalizaci v lázních, ozdravovnách, rehabilitačních zařízeních, léčebnách dlouhodobě nemocných, léčebnách TBC, apod.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ne

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ne

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 1,00
Minimální pojistná částka - Poznámka 150,00
Maximální pojistná částka (Kč) 6.000,00
Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 60,00

Ostatní

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ano

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.