POJIŠTĚNÍ HYPOTÉKY

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelČSOB Pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.csobpoj.cz/cs/produkty/zivotni-pojisteni/Stranky/Pojisteni-hypoteky.a...
Okruh uživatelů

Klienti splácející hypoteční úvěr

Distribuční kanály

Hypoteční banka, a.s.,Československá obchodní banka, a.s.,Poštovní spořitelna, Česká pošta

Počet uživatelů 2,00
Základní charakteristika

Pojištění schopnosti splácet hypoteční úvěr. Sjednání pojištění je možné ve třech variantách.
Varianta 1:pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity pojištěného
Varianta 2:pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity,pracovní neschopnosti (následkem nemoci nebo úrazu)
Varianta 3:pojištění pro případ smrti nebo plné invalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání
Po dobu pracovní neschopnosti nebo ztráty zaměstnání platí pojišťovna opakovaně měsíční úvěrové splátky za pojištěného.
V případě plné invalidity nebo úmrtí klienta zaplatí pojišťovna bance nesplacenou část jistiny.
Pojištění je možné uzavřít současně se Smlouvou o úvěru nebo i v průběhu trvání Smlouvy o úvěru.
Variantu pojištění je možné v průběhu trvání pojištění změnit.

Výhody/bonusy

Chrání dlužníka a jeho blízké před finanční zátěží plynoucí z nutnosti splácet hypoteční úvěr v neočekávaných životních situacích.
Minimalizuje riziko nuceného prodeje zastavené nemovitosti.
Chrání finanční úspory dlužníka před neplánovanými výdaji.

Konkurenční výhody

Jednoduché a srozumitelné podmínky pro vstup do pojištění.
Možnost přistoupit k pojištění kdykoliv u Varianty 1 a 2, do 6ti měsíců od uzavření Smlouvy o hypotečním úvěru u Varianty 3.
Možnost pojistit dva žadatele o hypoteční úvěr.
Sjednání pojistné částky pro smrt a invaliditu v rozsahu 25%-100%
Výhodné pojistné sazby.

Novinky

Maximální pojistná částka pro riziko smrti a plné invalidity 5.000.000 Kč.
Maximální pojistná částka pro riziko pracovní neschopnosti a ztráty zaměstnání 50.000 Kč.
Snížení karenční doby u pracovní neschopnosti z 60ti na 40 dní.
Možnost sjednání pojištění ke všem druhům nabízených hypoték.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ne

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ne

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ne

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ne

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ne

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 2,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

25% z výše úvěru

Maximální pojistná částka (Kč) 5.000.000,00
Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 54,00
Maximální doba trvání - Poznámka

Do 72 let věku pro Variantu1
Do 65 let věku pro Variantu 2 a Variantu 3

Ostatní

Další slevy

Sleva z úrokové sazby hypotečního úvěru.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ne

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ano

Možnost sjednání na poště

ano

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ne

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.