InPLUS

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelAXA životní pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttps://www.axa.cz/produkty/zivotni-a-urazove-pojisteni/pojisteni-nemoci-inplus/...
Okruh uživatelů

Jednotlivci

Distribuční kanály

online na stránce společnosti AXA, Interní obchodní služba společnosti AXA, Externí partneři společnosti AXA

Základní charakteristika

Samostatné pojištění nemoci InPLUS reaguje na aktuální potřeby a požadavky klientů, které pomůže v období snížení nebo výpadku příjmu v důsledku invalidity pojištěného překlenout nezbytné životní náklady. InPLUS přináší jednoduché a výhodné řešení pro klienty, kteří hledají pojistnou ochranu pro případ onemocnění, kterých se nejvíc obávají. Produkt poskytuje výplatu měsíční penze v případě invalidity 3. stupně následkem civilizačních onemocnění.
Pojistné je závislé od věku, zdravotního stavu, výšky měsíční penze a frekvence placení.
Modelový příklad: věk : 30 let, měsíční penze 6 000 Kč, měsíční pojistné: 236 Kč

Výhody/bonusy

Pojišťujeme invaliditu způsobenou civilizačními chorobami mezi které patří srdečně - cévní onemocnění (například onemocnění žil, lymfatických cév, ischemická choroba srdeční a jiné), nádorová onemocnění (nádory pohlavních orgánů, kůže, trávicích orgánů a jiné) nebo neurologické onemocnění (zánětlivá onemocnění centrální nervové soustavy, poruchy hybnosti, Alzhaimerova choroba, vaskulární demence atd.).
Asistenční služby ZDARMA - bezplatné telefonické asistenční služby, které přijdou vhod při řešení právních, legislativních případně poradentství v oblasti medicínského práva. Současně v ceně pojištění se v rámci jedné pojistné události nacházejí i 3 konzultace s psychoterapeutem.

Konkurenční výhody

Nízké pojistné z důvodu pojistné ochrany zaměřené na vybrané civilizační onemocnění, přičemž stále zabezpečuje ochranu pro často se vyskytující se onemocnění.
Na vyplacení měsíční penze stačí zpráva posudkového lékaře, to v praxi znamená, že klient nemusí čekat na přiznání státního invalidního důchodu, abychom mu začali penzi vyplácet.
Jediné pojištění nemoci, které si může klient sjednat online s online zdravotním dotazníkem a nemusí čekat na vyhodnocení od pojišťovny, ale výsledek vlivu zdravotního stavu na toto riziko se doví okamžitě.

Novinky

Online zdravotní dotazník, který je jednoduchý, interaktivní s online vyhodnocením.

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ne

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ne

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ne

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ne

Pojištění pro případ úrazu - v %

ne

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ne

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ne

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ne

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 1,00
Minimální pojistná částka (Kč) 1.000,00
Maximální pojistná částka (Kč) 20.000,00
Minimální vstupní věk pojištěného (roky) 18,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 60,00
Maximální vstupní věk pojištěného - Poznámka 65,00
Maximální doba trvání (roky) 47,00
Maximální doba trvání - Poznámka

do 65 let

Ostatní

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 5,00
Poznámky

AXA v České republice a na Slovensku působí prostřednictvím penzijní společnosti (na Slovensku pak přes doplnkovú dôchodkovú spoločnosť a dôchodkovú správcovskú spoločnosť), životní pojišťovny, pojišťovny (se zaměřením na neživotní pojištění), a investiční společnosti,. Má více než 1,35 milionu aktivních klientů, 515 zaměstnanců a více než 119 miliard korun aktiv pod správou.
AXA životní pojišťovna má na pojišťovacím trhu stabilní pozici. Objem aktiv pod správou životní pojišťovny ke konci roku 2016 činil 15,7 miliard korun. Počet smluv AXA životní pojišťovny ve stejném období dosáhl více než 290 tisíc zejména zásluhou rizikového životního pojištění. Pojistné z rizikového životního pojištění meziročně rostlo o 38%.

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ano

Možnost sjednání on-line

ano

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ne

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Vložte svůj dotaz

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.