Family EXTRA

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Pojišťovna
Stránky produktu u poskytovatelehttp://www.generali.cz/clanky/family-extra
Okruh uživatelů

rodina

Distribuční kanály

VOS

Základní charakteristika

rizikové životní pojištění bez investiční složky pro pojištění rodiny, na jedné smlouvě je možné pojistit životní, úrazová a nemocenská rizika až pro 5 osob

Výhody/bonusy

výhodou produktu je flexibilní možnost reagovat na pojistné potřeby v průběhu doby trvání pojištění, je možné měnit osoby a jejich rizika během celého roku. další výhodou je možnost sjednat individuální pojistné doby jednotlivých připojištění a rizika s klesajícími pojistnými částkami.

Konkurenční výhody

konkurenční výhodou produktu je jeho cena. další výhodou je sleva za výši pojistného.

Novinky

pojištění onkologických onemocnění

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ano

Další možné připojištění

onkologická onemocnění, invalidita II. a III.stupně

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ano

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 5,00
Minimální pojistná částka - Poznámka

minimální pojistné částky jsou stanovené pro jednotlivá rizika

Maximální pojistná částka - Poznámka

maximální pojistná částka není stanovena

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální doba trvání (roky) 65,00

Ostatní

Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení (%) 5,00
Maximální výše slevy na pojistném za frekvenci placení - Poznámka

roční a pololetní pojistné je se slevou 5% z měsíční platby

Maximální sleva na pojistném za výši pojistné částky (%) 35,00
Další slevy

sleva za počet osob, sleva za příznivý zdravotní stav

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.