Allegro

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Pojišťovna
Okruh uživatelů

rodiny i jednotlivci

Distribuční kanály

makléřské společnosti

Základní charakteristika

rizikové životní pojištění pro 1-8 osob;
široká kombinace životního, úrazového a nemocenského pojištění;
individuální pojistná ochrana pro každou osobu

Výhody/bonusy

- pojištění s dvojitou asistencí = lékař a právník na telefonu pro všechny pojištěné a výplata odškodnění s asistencí v případě bezmocnosti;
- speciální rizika zvyšující zabezpečení v případě autonehody;
- sleva za pracovní činnost až 25-35 %;
- sleva za počet osob až 30 %
- sleva za výši pojistného a frekvenci placení
- paušální denní dávka při pracovní neschopnosti nezávislá na výši příjmů pojištěného
- navýšení slev za výši pojistných částek na hlavní riziko smrti
- navýšení limitu pro administrativní činnost u denní dávky při pracovní neschopnosti

Konkurenční výhody

garance sazeb po celou dobu existence smlouvy;
možnost změn na smlouvě flexibilně a zcela zdarma v průběhu pojištění;
výplata dvojnásobku denního odškodného při bezprostřední hospitalizaci po úrazu;
moderní krytí 27 závažných onemocnění;
transparentní výše pojistného plnění v přehledných, běžně dostupných a závazných tabulkách

Novinky

Nově na produktu nabízíme několik připojištění:
1) zproštění od placení v případě plné invalidity
2) pojištění poúrazové péče, kde zaplatíme klientovi rehabilitaci, zdravotní pomůcky apod. až do výše 100 000 Kč
3) pojištění péče o postižené dítě, kde vyplácíme pojistnou částku v případě nesoběstačnosti pojištěného dítěte
4) pojištění ošetřování člena rodiny, kdy po dobu léčení pojištěného dítěte vyplácíme denní dávku zvolenou v pojistné smlouvě
5) nová závažná onemocnění a rozdělení závažných onemocnění na levnější a dražší variantu dle počtu onemocnění
6) 8 násobek pojistné částky u pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním
7) progresivní pojistné plnění v případě hospitalizace

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ne

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ano

Pojištění pro případ smrti úrazem

ano

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ano

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ano

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ano

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

pojištění pro případ smrti s klesající pojistnou částkou;
pojištění trvalých následků úrazu následkem autonehody;
pojištění smrti úrazem následkem autonehody;
pojištění medicínsko právní asistence;
pojištění odškodnění definovaných úrazů s asistenčními službami;
pojištění trvalých následků úrazu s progresivním plněním od 0,001 % a/nebo 10 % stupně invalidity;
pojištění hospitalizace následkem úrazu;
pojištění denního odškodného za dobu nezbytného léčení s karencí 7 dnů a výplatou plnění zpětně od 1. dne léčení úrazu;
pojištění denního odškodného za vyjmenované úrazy;
pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti s výplatou od 29. a/nebo 62. dne pracovní neschopnosti
zproštění od placení v případě plné invalidity
pojištění poúrazové péče, kde zaplatíme klientovi rehabilitaci, zdravotní pomůcky apod. až do výše 100 000 Kč
pojištění péče o postižené dítě, kde vyplácíme pojistnou částku v případě nesoběstačnosti pojištěného dítěte
pojištění ošetřování člena rodiny, kdy po dobu léčení pojištěného dítěte vyplácíme denní dávku zvolenou v pojistné smlouvě
nová závažná onemocnění a rozdělení závažných onemocnění na levnější a dražší variantu dle počtu onemocnění
progresivní pojistné plnění v případě hospitalizace

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ne

Zhodnocení kapitálové

ne

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ne

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ne

Možnost přerušení placení

ne

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 8,00
Minimální pojistná částka (Kč) 0,00
Minimální pojistná částka - Poznámka 10.000,00
Maximální pojistná částka - Poznámka

neomezeně pro pojištění pro případ smrti

Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 70,00
Maximální doba trvání (roky) 75,00

Ostatní

Maximální výše přirážky na pojistném za frekvenci placení (%) 5,00
Další slevy

sleva za počet pojištěných osob až 30 %;
sleva za pracovní činnost až 25 - 35%
sleva za výši hlavní pojistné částky za riziko smrti 20 - 35%

Další možné výhody

zjednodušené a rychlé posuzování medicínského rizika;
varianty pojištění bez zkoumání zdravotního stavu;
možnost volby karenční doby 29 nebo 62 dnů u pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti;
vysoká kombinovatelnost rizik

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ne

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.

Po tom co jsem si to přečtl hodně se to podobá, nebo je to totožný produkt s Dolce VIta?