Lvíček Generali

 
Hodnocení uživatelů:

Profil

PoskytovatelGenerali Pojišťovna
Okruh uživatelů

rodiče, popř. prarodiče, kteří chtějí svým dětem, popř. vnoučatům usnadnit vstup do života a zároveň jim poskytovat kvalitní pojištění

Distribuční kanály

vlastní obchodní síť a makléřské společnosti

Počet uživatelů 3.000,00
Základní charakteristika

variabilní životní pojištění pro děti;.
výplata naspořené částky v 18 letech dítěte;
garantované zhodnocení prostředků určených na spoření ve výši 2,25 %;
zproštění od placení pojistného v případě úmrtí pojistníka;
možnost sjednání pojištění pro případ smrti a plné invalidity dospělého (pojistníka)a úrazového pojištění dítěte na jedné smlouvě;
možnost volby mezi spořicím a pojistným programem.

Výhody/bonusy

pojištění pro dítě, které umožňuje efektivně a s jistotou investovat a současně nastavit pojistnou ochranu podle vlastních představ a potřeb;
v 18 letech věku dítěte je vyplaceno plnění pro případ dožití, kdy je dítěti vyplaceno minimálně garantované zhodnocení prostředků určených na spoření ve výši 2,25 %;
v případě úmrtí pojistníka přebírá povinnost placení pojistného Generali, přičemž sjednaná pojištění zůstanou dítěti zachována i nadále;
transparentní struktura nákladů;
vysoká flexibilita - v průběhu trvání pojištění je možné zdarma měnit parametry smlouvy: změna pojistné částky, výše pojistného, rozsahu doplňkových pojištění, možnost vkládat mimořádné pojistné, uskutečňovat částečné odkupy apod.;
možnost volby mezi Spořicím programem (s důrazem na maximalizaci investice) a Pojistným programem;
možnost individuální pojistné ochrany;
transparentní a neměnné oceňovací tabulky pro plnění denního odškodného a trvalých následků úrazu;
možnost pojištění dospělého pojistníka a dítěte na jedné smlouvě.

Konkurenční výhody

bezplatné provádění změn v průběhu pojištění;
transparentní a neměnné tabulky pro odškodnění úrazu;
zproštění od placení pojistného v případě smrti pojistníka se zachováním rozsahu pojištění pro dítě

Pojistná rizika

Pojištění pro případ smrti

ano

Pojištění pro případ dožití

ano

Pojištění pro případ plné invalidity

ano

Zproštění placení v případě plné invalidity

ne

Pojištění pro případ závažných onemocnění

ne

Pojištění pro případ smrti úrazem

ne

Pojištění pro případ trvalých následků úrazu

ano

Možnost progresivního plnění trvalých následků úrazu

ano

Pojištění pro případ úrazu - denní odškodnění

ano

Pojištění pro případ úrazu - v %

ano

Pojištění denní dávky pro případ prac. neschopnosti

ne

Pojištění denní dávky pro případ hospitalizace

ne

Pojištění regulačního poplatku při pobytu v nemocnici

ne

Pojištění pro případ dlouhodobé péče

ne

Další možné připojištění

zproštění od placení v případě smrti pojistníka

Parametry

Garantované zhodnocení (technická úroková míra)

ano

Zhodnocení kapitálové

ano

Zhodnocení investiční

ne

Možnost vkládání mimořádného pojistného

ano

Možnost umístění mimořádného pojistného do jiných fondů než běžné pojistné

ne

Možnost mimořádných výběrů

ano

Možnost přerušení placení

ano

Možnost uplatnění daňových odpočtů

ne

Možnost vinkulace pojistného plnění

ano

Možnost indexace (průběžné navyšování pojistné částky a pojistného)

ne

Osoby

Maximální počet pojištěných osob 2,00
Minimální pojistná částka (Kč) 0,00
Maximální vstupní věk pojištěného (roky) 14,00
Maximální doba trvání (roky) 18,00

Ostatní

Poznámky

Hospitalizace součástí denního odškodného v případě úrazu - vyžádá-li si úraz hospitalizaci, vyplácené denní odškodné se po tuto dobu zvyšuje na dvojnásobek

Servis

Možnost sjednání osobně na pobočce

ano

Možnost sjednání pojišťovacím zprostředkovatelem

ano

Možnost sjednání v bance

ne

Možnost sjednání na poště

ne

Možnost sjednání po telefonu

ne

Možnost sjednání on-line

ne

Možnost hlášení pojistné události telefonicky

ano

Možnost hlášení pojistné události on-line

ano

Možnost sledovat průběh vyřízení pojistné události on-line

ne

PřílohaVelikost
KM 018.pdf449.39 KB
Vyměňte si vaše zkušenosti v oblasti finančních produktů.

Diskuse

Poslat nový komentář

Obsah tohoto pole je soukromý a nebude veřejně zobrazen.